Razstave na drugih lokacijah

Ulična razstava Spomin na izgnanstvo 1941–1945, izložba nekdanje trgovine Moda, Trg izgnancev, Brežice, od 24. 11. 2016

V izložbi trgovine Moda na Trgu izgnancev v Brežicah je muzej v sodelovanju z Gimnazijo Brežice, Društvom izgnancev Brežice in Krajevno skupnostjo Brežice postavili občasno panojsko razstavo z naslovom Spomin na izgnanstvo 1941–1945. Na ogled so s prijaznim dovoljenjem lastnice stavbe Metke Brglez postavili štiri panoje z besedilom v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku in 15-imi fotografijami. Z razstavo je obeležena 75-letnica izgona prebivalcev iz Posavja v nemška taborišča.
Kustosinja Vlasta Dejak


Rečni promet po Savi pri Brežicah; Kólnarji –lovilci in nabiralci premoga iz reke Save, Most na sotočju Save in Krke, Kranjsko-štajerska deželna meja, pri Hidroelektrarni Brežice, pred vhodom v stavbo HESS d. o. o., Brežice, od 27. 9. 2017

Za promocijo kulturnega vidika reke Save smo sodelovali s HESS-om, d. o. o. in pripravili besedilo in slikovno gradivo za 4 panoje, ki so postavljeni pred vhodom v stavbo HESS-a, d. o. o. v Brežicah. Pano Rečni promet po Savi pri Brežicah vsebuje besedilo in 4 fotografije; pano Kólnarji–lovilci in nabiralci premoga iz reke Save vsebuje besedilo in 4 fotografije. Pano prikazuje Savo, mejno reko med Štajersko in Kranjsko, in njen pomen za življenje ljudi ob njej. Pano Kranjsko-štajerska deželna meja prikazuje zgodovino železobetonskega mosta čez Savo in Krko, ki je bil zgrajen leta 1906.
Kustosinji: Ivanka Počkar, Vlasta Dejak


Ulična razstava »Po Brežicah – Brežice«, Prešernova ulica, od 23. 10. 2018

Razstava na ulici, ki vodi iz mesta proti reki Savi in Krki, ponazarja mesto v zadnjih približno stotih letih in obsega zgodbe o vodovodnem stolpu, stoletnici konca prve svetovne vojne, velikem potresu v Brežicah, mestu Brežice včasih in danes, obrtniški preteklosti mesta, prišlekih v mesto, šiviljah iz Ferenčakove družine ter Brežicah kot trgovskem oz. sejemskem mestu. Razstavo zaključuje pomnik nabiralcem premoga – kolnarjem na manjšem rondoju med gostilno Lukež, HE Brežice in železnim mostom. Razstava je bila pripravljena in izvedena v sodelovanju z Društvom za oživitev mesta Brežice in Občino Brežice.
Kustosinja: dr. Ivanka Počkar, koordinatorka Alenka Černelič Krošelj
 


Prenova etnološke razstave na Osnovni šoli Podbočje: Pod Bočjem smo doma, Osnovna šola Podbočje, od 27. 9. 2017

Na razstavi so na osmih panojih panojev predstavljene izbrane teme iz načina življenja Krževcev: vinogradništvo, stavbarstvo, rokodelstvo in obrt, žetev, mlačev in peka kruha, krževski mostovi, poplava leta 1937 in odkritje Levakove jame, znamenja, križi in kapelice, cerkev, poroka in šola. Arheološki del razstave pripoveduje o odkritju Levakove jame ob poplavi in o sledovih prazgodovinske in antične poselitve v njej. V vitrini so bili do 19. 1. 2018 razstavljeni prazgodovinski in antični predmeti, odkriti ob izkopavanjih Posavskega muzeja Brežice leta 1975.
Avtorice: Ivanka Počkar, Andreja Matijevc, Vlasta Dejak, Jana Puhar
 


Preteklost, ki jo skriva zemlja. Arheološke raziskave na območju osnovne šole v Dobovi, odprtje 4. 6. 2019, Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova

Razstavo, v prvi vrsti namenjeno učencem, smo odprli junija 2019 v sodelovanju z OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova. Razstava prikazuje arheološka odkritja ob prenovitvenih delih na zunanjih površinah šole. Izkopavanja v letu 2014 so na območju športnih površin in parkirišča šole odkrila naselbino iz pozne bronaste dobe. Ta je najverjetneje pripadala znanemu in izjemno bogatemu grobišču na Gomilicah, ki je bilo raziskano že v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Na razstavi so predstavljene naselbinske najdbe in risarska rekonstrukcija naselbine.
Avtorica Jana Puhar, ilustracija: Špela Osojnik, sodelavka OŠ dr. Jožeta Toporišiča: Klavdija Kos Fijolič.
 


Dislocirana stalna muzejska zbirka Ogled

Rudi Stopar je bil rojen leta 1939 v Boštanju pri Sevnici. Je vsestranski umetnik, ki je precejšen del svojih umetniških del podaril Posavskemu muzeju Brežice. Njegovo delo obsega širok spekter umetniške ustvarjalnosti, saj se ob likovni umetnosti, obvladujoč različne kiparske in grafične tehnike, posveča tudi poeziji in publicistiki.

Sodeloval je na številnih samostojnih in skupinskih razstavah na treh kontinentih. Njegova dela hranijo v različnih galerijah in zbirkah naivne umetnosti v tujini. Prejel je številne nagrade in priznanja na razstavah v državah z bogato likovno tradicijo.

Zbirka je nastala v sodelovanju z javnim zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica ter avtorjem Rudijem Stoparjem. Postavljena je v prvem nadstropju vzhodnega dela gradu Sevnica v javnem interesu s skupnim ciljem ohranjanja premične kulturne dediščine. Slavnostno odprtje zbirke Ogled je bilo 9. februarja 2011. Razstavljeno je 27 del (kipi in grafike), ki so v lasti Rudija Stoparja in Posavskega muzeja Brežice. Zbirko mesečno bogatijo manjše razstave domačih in tujih umetnikov v oknu Radogost.
 

Dislocirana stalna muzejska zbirka Kozjanski partizanski odred

V zbirki prikazujemo čas 2. svetovne vojne na Kozjanskem in boj slovenskih partizanov proti nemškemu okupatorju. Kozjanski partizanski odred so ustanovili 27. aprila 1944 nad vasjo Silovec pri Sromljah. Glavne naloge odreda so bile bojne akcije na železniški progi in na transporte, napadi na manjše sovražnikove postojanke, kolone in patrulje, uničevanje prometnic in čim večja mobilizacija v partizansko vojsko. Odred je bil zelo uspešen, saj se je v letu 1944 izkazal kot najboljši odred v Sloveniji. Z veliko napadalnostjo je odpravil kar sedemnajst sovražnikovih postojank in v maju 1945 vkorakal v Celje kot prva partizanska enota.

Zbirka je nastala v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Sromlje in Združenjem borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Brežice. Postavljena je v pritličju doma krajanov na Sromljah v občini Brežice v javnem interesu s skupnim ciljem ohranjanja premične kulturne dediščine. V zbirki razstavljamo fotografije, originalno orožje in odlikovanja ter  literaturo o boju za svobodo. Slavnostno odprtje muzejske zbirke o Kozjanskem partizanskem odredu je bilo 27. aprila 2014.
 
 
Virtualni sprehod po Viteški dvorani
Pošlji e-razglednico
Iz muzejske trgovine
Podloga za miško - Viteška dvorana 2020
4,90 EUR
Ugodnosti za člane AMZS
Psom prijazen muzej
© 2023, posavski-muzej.si | O piškotkih