O muzeju

POSAVSKI MUZEJ BREŽICE je prostor:

  • kjer se srečujejo plemena, družine in rodovi s posavskih ravnic, gričev in hribov,
  • kjer so načini življenja Posavcev in prišlekov spleteni v prikaz bogate kulturne dediščine,
  • kjer muzejski predmeti pripovedujejo resnične zgodbe o ljudeh, delu, prazniku, umetnosti, vojni in miru,
  • kjer potekajo razstave, predavanja, delavnice, predstavitve, učne ure, sejmi, koncerti, literarni večeri in poroke,
  • kjer se učimo iz preteklosti, da smo bolj spretni in pogumni za prihodnost,
  • kjer smo dobrodošli in kamor se radi vračamo.

Zgodovina muzeja

V gradu, spomeniku nepremične dediščine, od leta 1949 deluje Posavski muzej Brežice, ki predstavlja dediščino Posavja od najstarejših dni do danes. Skoraj 70 let delovanja Posavskega muzeja Brežice je sestavni del osem desetletij posavskega muzealstva.

Posavski muzej izvira iz zametkov muzeja, urejenega pod okriljem Muzejskega društva za politična okraja Brežice in Krško v Krškem, ki je bilo ustanovljeno 30. 9. 1939. Žal se je z začetkom vojne muzejska dejavnost v Posavju za nekaj let prekinila. Interes za zbiranje in ohranjanje muzealij pa je ostal. Tako se je po vojni muzejska dejavnost znova obudila. 30. marca 1946 je bil za upravnika Mestnega muzeja v Krškem imenovan predvojni član muzejskega društva Franjo Stiplovšek.

Prva povojna leta so bila zaznamovana s pomanjkanjem sredstev in s pomanjkanjem prostorov, kar je vedno bolj oviralo muzejsko dejavnost. Razstavljene zbirke so bile tedaj nameščene v odposvečeni cerkvi sv. Duha (danes Galerija Krško) in v Valvasorjevi hiši (danes Mestni muzej Krško).

Franju Stiplovšku je oblasti uspelo dokazati potrebo po ustanovitvi muzeja v Posavju. Leta 1948 je pridobil del prostorov v spomeniški stavbi brežiškega gradu. Januarja 1949 sta Stiplovšek in kustos dr. Bratanič s pomočjo gimnazijcev muzealije naložila na »lojtrski voz« in jih pripeljala v Brežice. Zbirka v obnovljenih prostorih gradu je obsegala arheološko, etnološko in umetnostno-zgodovinsko gradivo. 2. marca se je muzej preimenoval v Posavski muzej Brežice, ki je že s samim imenom nakazal območje, ki ga s svojim delovanjem pokriva. 26. junija je bila njegova slovesna otvoritev.

Muzej se je iz majhnega mestnega muzeja razvil v kompleksni pokrajinski muzej za celotno Posavje. Zaradi številnih muzealij si je prizadeval pridobiti nove prostore. Po izselitvi zadnjih stanovalcev iz gradu leta 1979 je bila večina grajskega poslopja namenjena varstvu in predstavitvi zgodovinske, kulturne in umetnostno-zgodovinske dediščine. V razširjenih prostorih je muzej tekom let predstavljal nove zbirke in dopolnjeval in prenavljal obstoječe.
 
Stiplovšek2Stiplovšek1MuzejZa razstavo 65 let_0012Za razstavo 65 let_0013
Virtualni sprehod po Viteški dvorani
Pošlji e-razglednico
Iz muzejske trgovine
Podloga za miško - Viteška dvorana 2020
4,90 EUR
Ugodnosti za člane AMZS
Psom prijazen muzej
© 2023, posavski-muzej.si | O piškotkih