Knjižnica

Preko 12.000 inventariziranih enot knjig

Knjižnica Posavskega muzeja Brežice je specialna knjižnica, ki deluje v okviru muzeja že od njegove ustanovitve leta 1949. Zbira, ureja in hrani knjižnično gradivo s področja arheologije, etnologije, zgodovine, umetnostne zgodovine, muzeologije, konservatorstva in restavratorstva.

Knjižnica hrani preko 12.000 inventariziranih enot knjig, razstavnih katalogov, strokovnih revij in časopisov, priročne literature, kot so slovarji, leksikoni, priročniki, enciklopedije in druge publikacije, ter okoli 200 enot avdiovizualnega gradiva. Knjižnični fond se dopolnjuje predvsem s knjižnično izmenjavo razstavnih katalogov s sorodnimi domačimi in tudi tujimi ustanovami, nakupom in darili.

Knjižnično gradivo služi za raziskovalne, izobraževalne pa tudi informacijske potrebe zaposlenih v muzeju, izjemoma je dostopno tudi drugim zunanjim uporabnikom, ki potrebujejo strokovno literaturo. Knjige v knjižnici so v prostem pristopu. Knjižnično gradivo ni urejeno po UDK-sistemu.
Knjižnica
Virtualni sprehod po Viteški dvorani
Pošlji e-razglednico
Iz muzejske trgovine
Podloga za miško - Viteška dvorana 2020
4,90 EUR
Ugodnosti za člane AMZS
Psom prijazen muzej
© 2023, posavski-muzej.si | O piškotkih