Delavnice

V času vitezov in grajskih gospodičen

Ogledali si bomo grad s poudarkom na njegovi trdnosti in njegovem pomenu za obrambo, v razstavi pa viteški oklep. Spoznali bomo način vitezovega življenja, njegovo opremo in pomen grbov. V Viteški dvorani bomo preizkusili za otroke primerno viteško opremo (čelada, oprsnik, ščit, meč in rokavice) ter krinolino in tančico.
V ustvarjalnem delu bomo:
  • okraševali in barvali lesene obeske v obliki ščita (V, OŠ/1, 2; 90 min.) CENA: 2 € ali
  • okraševali veliki leseni ščit z grbi plemiških družin, ki so živele v gradu Brežice, izdelovali ter okraševali papirnata pokrivala, ki so jih nosile grajske gospodične. (V, OŠ/1, 2; 90 min.) CENA: 4 €
  • izdelovali zastavice z izbranim grbom (V, OŠ/1, 2; 90 min.) CENA: 2 €

Izdelovanje medaljonov z motivi iz Viteške dvorane

Ob ogledu poslikav v brežiškem gradu (stopnišče, kapela in Viteška dvorana) bomo na leseno ploščico v obliki medaljona nalepili motiv iz Viteške dvorane, »pozlatili« robove in ga prelakirali, tako da nastane pravi obesek. (OŠ/1, 2, 3; 45–60 min.) CENA: 2 €
 

Dotik umetnika

Spoznali bomo taktilno razstavo v Viteški dvorani, kjer predstavljamo avtorja poslikav Karla Frančiška Remba in njegovo delo (Viteško dvorano). Posebej se bomo seznanili z načinom predstavitve umetnosti slepim osebam. Na delavnici bomo po zrcalno izrisani predlogi z žebljičkom prebadali papir, da bo na drugi strani nastala reliefna podoba slikarja Karla Frančiška Remba. (V, OŠ/1, 2, 3; 45–60 min.) CENA: 1 €
 

Ko iz črepinj spet nastane posoda

Ogledali si bomo predmete, izkopane v Posavju, od prazgodovine do starega veka (čas rimskega cesarstva), s poudarkom na posodju, in se seznanili z delom arheologov in restavratorjev-konservatorjev. Potem bomo v parih črepinje posameznih posod razporedili in zlepili, da bodo spet nastale posode. (OŠ /1, 2, 3; 45–60 min.) CENA: 1 €
 

Izdelovanje mozaika

Seznanili se bomo s pojmom mozaika, z njegovo zgodovino in tehnologijo izdelave. Po motivu mozaikov, najdenih na območju Neviodunuma, bomo iz mozaičnih kock izdelovali mozaike, katere bomo kasneje v restavratorsko-konservatorski delavnici zalili z mavcem, in po nekaj dneh bodo izdelki končani. Delavnico bomo lahko dopolnili z učnimi urami: »Podobe prazgodovine« ali »V času rimskega imperija« (str. ). (OŠ/1, 2, 3, SŠ; 90 min.) CENA: 5 €
 

»Ptički se ženijo«

Etnološka delavnica o krušni dediščini v preteklosti in sodobnosti ter šege na valentinovo, gregorjevo in druge dneve, ko se po slovenskem izročilu ženijo ptički. Predstavili bomo pripravo in predstavitev pomenov vsakdanjih in prazničnih kruhov. V praktičnem delu bomo izdelovali glinene ptičke po vzorih iz posavske krušne dediščine, katere bomo v delavnici Posavskega muzeja posušili, žgali v peči in jih tako obdelane v nekaj dneh izročili. Delavnico bomo izvajali v času okoli 14. februarja in 12. marca ter po dogovoru. (OŠ/1, 2, 3 ; 90 min.) CENA: 2 €
 

Kdo je bobek

Spoznali bomo zgodbo Slamica, ogeljček in bobek. Potem bomo po kotičkih ustvarjali v glini, spoznavali naravne materiale s senzornimi vrečkami, poustvarjali zgodbo in s pomočjo slikovnega gradiva spoznavali naravne procese. (V; 45 min.) CENA: 1 €
 

Zrna skrita v strok

V kotičkih bomo spoznavali različne stročnice. Primerjali jih bomo s tipanjem s pomočjo senzornih vrečk in jih razlikovali po zvoku, z vrtavko in fižolčki igrali Marjanco, poslušali zgodbo, kjer nastopajo stročnice in izdelali semensko kroglico, iz katere lahko zraste pravi fižol. (OŠ/1, 2; 60–90 min.) CENA: 1 €
 

Vsak muzejski predmet ima svojo zgodbo

Ob vodenem ogledu stalnih razstav bomo spoznali vrsto predmetov, ki pojasnjujejo življenje v različnih obdobjih. Seznanili se bomo z nalogami muzeja in s poklici (kustosi za različna področja, konservator-restavrator, muzejski vodnik …). Na delavnici si bomo ogledali nekaj izbranih predmetov, enega narisali in popisali svoj prvi »muzejski list«. Ob tem se bomo seznanili z načinom »popisovanja« in shranjevanja predmetov v muzeju. V sodelovanju lahko skupaj ustvarimo razredno zbirko predmetov na izbrano temo in tako na lastnem primeru spoznamo pomen in delovanje muzejev. (OŠ/2, 3; 90 min.) CENA: 1 €
 

Samostojno raziskovanje muzeja

V manjši skupini (do 10) bodo učenci v našem spremstvu in podpori čim bolj samostojno iskali namige po navodilih in tako pridobili informacije o muzeju, posameznih področij muzeja, se seznanili s poklici ter pridobili dodatna znanja, ki se nanašajo na preteklost in življenje nekoč, skozi materialno in nesnovno kulturno dediščino. Na koncu jih bo čakalo manjše presenečenje. (OŠ/3; 180 min.) CENA: 2 €
 

Spoznajmo les

Na delavnici bomo spoznali različne vrste lesa, njegovo uporabo in izdelke. V praktičnem delu bomo izdelovali preprosto igro iz lesa. Delavnica lahko poteka v povezavi s tematskim ogledom »Les v muzeju« (str. ). (OŠ/1, 2, 3; 90 min.) CENA: 4 €

Izdelovanje intarzije

Spoznali bomo intarzije, njihovo zgodovino in tehnologijo izdelave. Ogledali si bomo primere intarzij  v muzejskih razstavah. Samostojno ali v parih pod budnim očesom akademskega restavratorja bodo učenci in dijaki izdelali svojo intarzijo v lesu. (OŠ/3, SŠ; 90 min.) CENA: 12 €
 

Izdelovanje nakita iz tolčene medeninaste pločevine

Po navdihu mojstrov iz starejše železne dobe, ki so izdelovali nakit s tehniko tolčenja, in najdenem zlatem nakitu s Sajevc, bomo z omenjeno tehniko izdelali nakit (en kos večjega, npr. zapestnico ali dva manjša, npr. prstan in broško) in ga okrasili z značilnim vzorcem, sestavljenim iz bunčic, koncentričnih krožcev in črtic v različnih zaporedjih in kombinacijah. (OŠ/3, SŠ; 60 min.) CENA: 3 €
 

»Lepo je (bilo) v naši domovini biti mlad«, delavnice o času 1950–1990

V razstavi novejše zgodovine Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1990 bomo spoznali čas med letoma 1950 in 1990. Na delavnicah bomo izdelali svoj strip po vzoru starejših stripov, primerjali dnevno sobo izpred približno 40 let z današnjo, se seznanili s tovorno ladjo Brežice in na zemljevid izrisali pot ladje, spoznali znane Posavce, si enega izbrali in samostojno poizvedeli več o njem. (OŠ/2, 3, SŠ; 90 min.) CENA: 2 €
 

Portreti, avtoportreti in prostorski ključi skozi sliko in glasbo

Ogledali si bomo stopnišče in Viteško dvorano in se tako seznanili z obdobjem baroka ter na primerih predstavili pojme portretov, avtoportretov in prostorskih ključev. Reševali bomo delovni list in narisali avto/portret. (OŠ/3, SŠ; 90–120 min.) CENA: 1 €
 

Znanja in veščine iz depoja

Po predhodnem dogovoru se lahko dogovorimo tudi za zahtevnejše in daljše delavnice z večkratnimi obiski, ki jih izvajajo sodelavci restavratorsko-konservatorske delavnice muzeja na temo veščin in spretnosti s področja:
  • obdelave lesa (izdelava intarzij, rezbarjenja, zlatenja, imitiranje lesa z barvami t. i. flodranje),
  • obdelave kovin (oblikovanje kovin po vzoru najdb iz prazgodovine),
  • obdelave gline (oblikovanje gline in peka predmetov po rimskem vzoru) ter
  • ustvarjanje v fresko tehniki (poslikave na sveži omet) po vzoru fresko poslikav gradu Brežice.
Pri vseh delavnicah bomo spoznali  lastnosti materialov, zgodovino in razvoj posamezne tehnike ter jih v praktičnem delu tudi dobro usvojili. Izdelke bodo učenci in dijaki lahko odnesli seboj za spomin in vzpodbudo za nadaljnje ustvarjanje. (OŠ/3, SŠ; 180–240 min.) CENA: 5–12 €
 

Spoznavanje dela v muzeju

Z dijaki bomo v spremstvu strokovnega delavca, s pomočjo delovnega lista in skozi pogovore s kustosi raziskovali, pridobivali in utrjevali znanja zgodovinskih obdobij in različnih področij (arheologija, etnologija, zgodovina, umetnostna zgodovina) in se pobliže seznanili z muzejskimi vsebinami. V konservatorsko-restavratorski delavnici nam bodo sodelavci na praktičnih primerih prikazali svoje delo. Posebej si bomo ogledali primere ravnanja in logistiko muzealij. (SŠ; 180 min.) CENA: 2 €
 
Izobraževanje in pedagoška dejavnost 1IMG_2193IMG_7701Dotik umetnikaIMG_0605IMG_0872Izdelovanje mozaikaPtički se ženijo
© 2021, posavski-muzej.si | O piškotkih