Delavnice

V času vitezov in grajskih gospodičen

Ogledali si bomo grad s poudarkom na njegovi trdnosti in njegovem pomenu za obrambo, v razstavi pa viteški oklep. Spoznali bomo način vitezovega življenja, njegovo opremo in pomen grbov. V Viteški dvorani bomo preizkusili za otroke primerno viteško opremo (čelada, oprsnik, ščit, meč in rokavice) ter krinolino in tančico.
V ustvarjalnem delu bomo:
  • okraševali in barvali lesene obeske v obliki ščita (V, OŠ/1, 2; 90 min.) CENA: 2 € ali
  • okraševali veliki leseni ščit z grbi plemiških družin, ki so živele v gradu Brežice, izdelovali ter okraševali papirnata pokrivala, ki so jih nosile grajske gospodične. (V, OŠ/1, 2; 90 min.) CENA: 4 €
  • izdelovali zastavice z izbranim grbom (V, OŠ/1, 2; 90 min.) CENA: 2 €

Izdelovanje medaljonov z motivi iz Viteške dvorane

Ob ogledu poslikav v brežiškem gradu (stopnišče, kapela in Viteška dvorana) bomo na leseno ploščico v obliki medaljona nalepili motiv iz Viteške dvorane, »pozlatili« robove in ga prelakirali, tako da nastane pravi obesek. (OŠ/1, 2, 3; 45–60 min.) CENA: 2 €
 

 

Dotik umetnika

Spoznali bomo taktilno razstavo v Viteški dvorani, kjer predstavljamo avtorja poslikav Karla Frančiška Remba in njegovo delo (Viteško dvorano). Posebej se bomo seznanili z načinom predstavitve umetnosti slepim osebam. Na delavnici bomo po zrcalno izrisani predlogi z žebljičkom prebadali papir, da bo na drugi strani nastala reliefna podoba slikarja Karla Frančiška Remba. (V, OŠ/1, 2, 3; 45–60 min.) CENA: 1 €
 

 

Ko iz črepinj spet nastane posoda

Ogledali si bomo predmete, izkopane v Posavju, od prazgodovine do starega veka (čas rimskega cesarstva), s poudarkom na posodju, in se seznanili z delom arheologov in restavratorjev-konservatorjev. Potem bomo v parih črepinje posameznih posod razporedili in zlepili, da bodo spet nastale posode. (OŠ /1, 2, 3; 45–60 min.) CENA: 1 €
 

 

Izdelovanje mozaika

Seznanili se bomo s pojmom mozaika, z njegovo zgodovino in tehnologijo izdelave. Po motivu mozaikov, najdenih na območju Neviodunuma, bomo iz mozaičnih kock izdelovali mozaike, katere bomo kasneje v restavratorsko-konservatorski delavnici zalili z mavcem, in po nekaj dneh bodo izdelki končani. Delavnico bomo lahko dopolnili z učnimi urami: »Podobe prazgodovine« ali »V času rimskega imperija« (str. ). (OŠ/1, 2, 3, SŠ; 90 min.) CENA: 5 €
 

 

»Ptički se ženijo«

Etnološka delavnica o krušni dediščini v preteklosti in sodobnosti ter šege na valentinovo, gregorjevo in druge dneve, ko se po slovenskem izročilu ženijo ptički. Predstavili bomo pripravo in predstavitev pomenov vsakdanjih in prazničnih kruhov. V praktičnem delu bomo izdelovali glinene ptičke po vzorih iz posavske krušne dediščine, katere bomo v delavnici Posavskega muzeja posušili, žgali v peči in jih tako obdelane v nekaj dneh izročili. Delavnico bomo izvajali v času okoli 14. februarja in 12. marca ter po dogovoru. (OŠ/1, 2, 3 ; 90 min.) CENA: 2 €
 

 

Kdo je bobek

Spoznali bomo zgodbo Slamica, ogeljček in bobek. Potem bomo po kotičkih ustvarjali v glini, spoznavali naravne materiale s senzornimi vrečkami, poustvarjali zgodbo in s pomočjo slikovnega gradiva spoznavali naravne procese. (V; 45 min.) CENA: 1 €
 

 

Zrna skrita v strok

V kotičkih bomo spoznavali različne stročnice. Primerjali jih bomo s tipanjem s pomočjo senzornih vrečk in jih razlikovali po zvoku, z vrtavko in fižolčki igrali Marjanco, poslušali zgodbo, kjer nastopajo stročnice in izdelali semensko kroglico, iz katere lahko zraste pravi fižol. (OŠ/1, 2; 60–90 min.) CENA: 1 €
 

 

Vsak muzejski predmet ima svojo zgodbo

Ob vodenem ogledu stalnih razstav bomo spoznali vrsto predmetov, ki pojasnjujejo življenje v različnih obdobjih. Seznanili se bomo z nalogami muzeja in s poklici (kustosi za različna področja, konservator-restavrator, muzejski vodnik …). Na delavnici si bomo ogledali nekaj izbranih predmetov, enega narisali in popisali svoj prvi »muzejski list«. Ob tem se bomo seznanili z načinom »popisovanja« in shranjevanja predmetov v muzeju. V sodelovanju lahko skupaj ustvarimo razredno zbirko predmetov na izbrano temo in tako na lastnem primeru spoznamo pomen in delovanje muzejev. (OŠ/2, 3; 90 min.) CENA: 1 €
 

 

Samostojno raziskovanje muzeja

V manjši skupini (do 10) bodo učenci v našem spremstvu in podpori čim bolj samostojno iskali namige po navodilih in tako pridobili informacije o muzeju, posameznih področij muzeja, se seznanili s poklici ter pridobili dodatna znanja, ki se nanašajo na preteklost in življenje nekoč, skozi materialno in nesnovno kulturno dediščino. Na koncu jih bo čakalo manjše presenečenje. (OŠ/3; 180 min.) CENA: 2 €
 

 

Izdelovanje intarzije

Spoznali bomo intarzije, njihovo zgodovino in tehnologijo izdelave. Ogledali si bomo primere intarzij  v muzejskih razstavah. Samostojno ali v parih pod budnim očesom akademskega restavratorja bodo učenci in dijaki izdelali svojo intarzijo v lesu. (OŠ/3, SŠ; 90 min.) CENA: 12 €
 

 

Izdelovanje nakita iz tolčene medeninaste pločevine

Po navdihu mojstrov iz starejše železne dobe, ki so izdelovali nakit s tehniko tolčenja, in najdenem zlatem nakitu s Sajevc, bomo z omenjeno tehniko izdelali nakit (en kos večjega, npr. zapestnico ali dva manjša, npr. prstan in broško) in ga okrasili z značilnim vzorcem, sestavljenim iz bunčic, koncentričnih krožcev in črtic v različnih zaporedjih in kombinacijah. (OŠ/3, SŠ; 60 min.) CENA: 3 €
 

 

»Lepo je (bilo) v naši domovini biti mlad«, delavnice o času 1950–1990

V razstavi novejše zgodovine Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1990 bomo spoznali čas med letoma 1950 in 1990. Na delavnicah bomo izdelali svoj strip po vzoru starejših stripov, primerjali dnevno sobo izpred približno 40 let z današnjo, se seznanili s tovorno ladjo Brežice in na zemljevid izrisali pot ladje, spoznali znane Posavce, si enega izbrali in samostojno poizvedeli več o njem. (OŠ/2, 3, SŠ; 90 min.) CENA: 2 €
 

Portreti, avtoportreti in prostorski ključi skozi sliko in glasbo

Ogledali si bomo stopnišče in Viteško dvorano in se tako seznanili z obdobjem baroka ter na primerih predstavili pojme portretov, avtoportretov in prostorskih ključev. Reševali bomo delovni list in narisali avto/portret. (OŠ/3, SŠ; 90–120 min.) CENA: 1 €
 

 

Znanja in veščine iz depoja

Po predhodnem dogovoru se lahko dogovorimo tudi za zahtevnejše in daljše delavnice z večkratnimi obiski, ki jih izvajajo sodelavci restavratorsko-konservatorske delavnice muzeja na temo veščin in spretnosti s področja:
  • obdelave lesa (izdelava intarzij, rezbarjenja, zlatenja, imitiranje lesa z barvami t. i. flodranje),
  • obdelave kovin (oblikovanje kovin po vzoru najdb iz prazgodovine),
  • obdelave gline (oblikovanje gline in peka predmetov po rimskem vzoru) ter
  • ustvarjanje v fresko tehniki (poslikave na sveži omet) po vzoru fresko poslikav gradu Brežice.
Pri vseh delavnicah bomo spoznali lastnosti materialov, zgodovino in razvoj posamezne tehnike ter jih v praktičnem delu tudi dobro usvojili. Izdelke bodo učenci in dijaki lahko odnesli seboj za spomin in vzpodbudo za nadaljnje ustvarjanje. (OŠ/3, SŠ; 180–240 min.) CENA: 5–12 €
 

 

Spoznavanje dela v muzeju

Z dijaki bomo v spremstvu strokovnega delavca, s pomočjo delovnega lista in skozi pogovore s kustosi raziskovali, pridobivali in utrjevali znanja zgodovinskih obdobij in različnih področij (arheologija, etnologija, zgodovina, umetnostna zgodovina) in se pobliže seznanili z muzejskimi vsebinami. V konservatorsko-restavratorski delavnici nam bodo sodelavci na praktičnih primerih prikazali svoje delo. Posebej si bomo ogledali primere ravnanja in logistiko muzealij. (SŠ; 180 min.) CENA: 2 €

Delavnica »Srečenosna sporočila« in Čokoladna ustvarjalnica

Udeleženci se v prenovljeni stalni etnološki razstavi seznanijo s pasmo krškopoljski prašič, z njenim pomenom za lokalno okolje ter s prašičem kot simbolom sreče. Ob tem spoznajo dediščino reje krškopoljca in se ozaveščajo o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti domačih živali, kar pripomore k dolgoročnejšemu ohranjanju avtohtone pasme prašiča. V ustvarjalnem delu izrežejo prašička in oblikujejo »srečenosno« sporočilo, v nadaljevanju pa dobijo piškote v obliki krškopoljskega prašiča, na katere s čokolado poustvarjajo značilno podobo krškopoljskega prašiča. Delavnica je del projekta Črno-belo bogastvo s Krškega polja - samooskrbna, podjetniška in turistična priložnost. (V, OŠ/1, družine, odrasli; 90 min.) CENA: 3 €
 

 

Izdelava lutk in izvedba lutkovne predstave Radovedni prašiček Tonček

Udeleženci se uvodoma seznanijo z dediščino reje krškopoljca in z njenim pomenom za lokalno okolje. V nadaljevanju izdelajo lutko, ki jo nato uporabijo za izvedbo lutkovne predstave. Pred pričetkom izdelave lutk otrokom in ostalim udeležencem predstavimo zgodbo o radovednem prašičku Tončku, ki služi kot iztočnica za izbiro motiva lutke in kasnejše lutkovne predstave. Otroci ob pomoči animatorjev izdelajo lutko iz različnih materialov (filc, papir, lepenka, karton, les itd.), ki jo nato po lastni želji tudi pobarvajo. Izdelavi lutk sledi skupinska priprava lutkovne igre. Na podlagi izdelanih lutk otroci pod mentorstvom animatorjev pripravijo lutkovno igro in jo nato tudi izvedejo. Delavnica je del projekta Črno-belo bogastvo s Krškega polja - samooskrbna, podjetniška in turistična priložnost. (OŠ/1, 2; 180 min.) CENA: 5 €
 

 

Peka piškotov »krškopoljcev«

Udeleženci delavnice izdelujejo piškote po domačem receptu v obliki silhuete krškopoljskega prašiča. Delavnica poteka v dveh fazah. V prvi fazi udeleženci zamesijo testo in ga s pomočjo valjarja in distančnikov razvaljajo na ustrezno debelino. V drugi fazi razvaljano testo s pomočjo modelčka v obliki prašička izrežejo in položijo na pladenj za peko. Omogoči se tudi čas za enostavnejšo dekoracijo piškotov. Izrezani in okrašeni prašički se spečejo. V vmesnem času udeleženci delavnice spoznajo pomen ohranjanja pasme krškopoljski prašič za lokalno okolje ter kulturno dediščino, povezano s krškopoljskim prašičem. Po končani delavnici se udeleženci s piškoti posladkajo ali izdelke odnesejo domov. Delavnica je del projekta Črno-belo bogastvo s Krškega polja - samooskrbna, podjetniška in turistična priložnost. (OŠ/1, 2, 3; 60‒90 min.) CENA: 4 €
 

 

Izdelovanje votivnega prašička

Delavnica izdelovanja votivnega prašička poteka pod vodstvom sodelavca Konservatorsko-restavratorske delavnice, ki pred udeleženci v kalup vliva tekoči čebelji vosek. Pred tem je udeležencem predstavljen krškopoljski prašič in dediščinsko ozadje izdelovanja votivnih podob prašiča. Končni izdelek delavnice je voščena votivna podoba prašiča, narejena po reprodukciji votivne podobe, ki jo hrani Posavski muzej Brežice. Delavnica je del projekta Črno-belo bogastvo s Krškega polja - samooskrbna, podjetniška in turistična priložnost. (OŠ/1, 2, 3; 45-60 min.) CENA: 3 €
 

 

Izdelovanje štukatur krškopoljca

Udeležencem delavnice uvodoma predstavimo tehniko izdelovanja štukatur in dediščino prašiča krškopoljske pasme. V nadaljevanju pripravijo udeleženci glino za izdelavo motiva, ki bo služil kot podlaga za izdelavo kalupa iz mavca. Izdelani motiv nato obdajo s steno iz gline in prelijejo z mavcem. Ko se mavec strdi, odstranijo vso glino, tako da ostane samo mavec z negativom motiva, ki so ga udeleženci prvotno oblikovali v glini. Končni izdelek je kalup iz mavca. Delavnica je del projekta Črno-belo bogastvo s Krškega polja - samooskrbna, podjetniška in turistična priložnost. (OŠ/1, 2, 3; 120 min.) CENA: 4 €
 

Črno-beli okraski za srečo

Na ustvarjalni delavnici udeleženci spoznajo dediščino črno-belega bogastva s Krškega polja. Ob tem se seznanijo z njegovim pomenom za lokalno okolje ter s prašičem kot
simbolom sreče. V drugem delu iz filca oblikujejo »črno-bele« obeske za srečo. Delavnica je del projekta Črno-belo bogastvo s Krškega polja - samooskrbna, podjetniška in turistična priložnost. (OŠ/2, 3; SŠ; 45 min.) CENA: 3 €
 

 

Glineni krškopoljec

Delavnica izdelovanja glinenega krškopoljskega prašička poteka v sodelovanju s Konservatorsko-restavratorsko delavnico muzeja, ki udeležence seznani s postopkom postaranja predmeta / patiniranja in pokaže izdelavo glinenega muzejskega spominka – krškopoljca. Kot končni izdelek glineni spominek dobi videz željenega postaranega materiala. Ob ustvarjanju udeleženci spoznajo tudi dediščino črno-belega bogastva s Krškega polja.  Delavnica je del projekta Črno-belo bogastvo s Krškega polja - samooskrbna, podjetniška in turistična priložnost. (OŠ/2; 45 min.) CENA: 5 €
 

Ribice iz fimo mase

Udeleženci uvodoma pod vodstvom kustosa pedagoga skozi ogled prenovljene stalne etnološke razstave spoznajo dediščino ribištva Posavja in značilne vrste rib, ki živijo v posavskih rekah, v nadaljevanju pa s pomočjo mavčnega modela, izdelanega v Konservatorsko-restavratorski delavnici muzeja, iz fimo mase oblikujejo in odtisnejo ribico. Delavnica je del projekta Ribe na naravovarstvenem območju. (V, OŠ/1, 2; 45-60 min.) CENA: 2 €
 

 

Posavske ribe

Udeleženci uvodoma skozi ogled prenovljene stalne etnološke razstave spoznajo ribiško dediščino Posavja in značilne vrste rib, ki živijo v posavskih rekah, v nadaljevanju pa na likovni delavnici v akvarelni tehniki upodabljajo posavske ribe. Delavnica je del projekta Ribe na naravovarstvenem območju. (OŠ/1, 2, 3; 60‒90 min.) CENA: 2 €
 

 

Ujemi ribo

Udeleženci se uvodoma seznanijo z ribiško dediščino Posavja in ob tem spoznajo raznovrstne načine in tehnike ribolova, ki so se jih ribiči posluževali v preteklosti v Posavju.
V drugem delu si bodo izdelali lesene ribice, jih opremili z magneti in se preizkusili v lovljenju in prepoznavanju le-teh z magnetnim trnkom. Delavnica je del projekta Ribe na naravovarstvenem območju. (OŠ/1, 2, 3; 60‒90 min.) CENA: 3 €
 

 

Glinena riba

Delavnica izdelovanja glinene ribe poteka v sodelovanju s Konservatorsko-restavratorsko delavnico muzeja, ki udeležence seznani s postopkom postaranja predmeta / patiniranja in pokaže izdelavo glinenega muzejskega spominka – ribe. Kot končni izdelek glineni spominek dobi videz željenega postaranega materiala. Ob ustvarjanju udeleženci spoznajo tudi ribiško dediščino Posavja. Delavnica je del projekta Ribe na naravovarstvenem območju. (OŠ/1, 2, 3; SŠ; 45 min.) CENA: 5 €
 


 

Lebdeča riba na žlici

Udeleženci se uvodoma na razstavi Po Posavju z žlico in čašo– Pet čutov: 1 — OKUS seznanijo z ribiško dediščino Posavja in ob tem spoznajo številne ribiške zgodbe. V nadaljevanju na ustvarjalni delavnici poslikajo lesene žlice in jih tako spremenijo v ribe, ki jih lahko tudi obesijo. Delavnica je del projekta Ribe na naravovarstvenem območju. (V, OŠ/1, 2; 60 min.) CENA: 3 €
 

 
Izobraževanje in pedagoška dejavnost 1IMG_2193IMG_7701Dotik umetnikaIMG_0605IMG_0872Izdelovanje mozaikaPtički se ženijo
© 2021, posavski-muzej.si | O piškotkih