Črno belo bogastvo

 
 

Črno belo bogastvo

Povzetek in namen operacije:
Namen operacije je podpreti nosilce dejavnosti (ponudnike krškopoljskega prašiča), da izboljšajo svoj ekonomski položaj in potencial zaposlovanja s partnerskim povezovanjem za razvoj prepoznavne blagovne znamke Krškopoljca. Oblikovani bodo novi produkti (samooskrbni, podjetniški, turistični) s katerimi bomo pripomogli k prepoznavnosti podeželja in širitvi na nove trge z novimi marketinškimi pristopi.
 
Glavne aktivnosti operacije:
 • Priprava strokovnih podlag za oblikovanje raznovrstnih produktov in programov (od prehrane do spominkov)
 • Ureditev »selfie točk« za inovativno prezentacijo Krškopoljca
 • Izobraževanje ponudnikov od reje do izdelka (rejcev, ponudnike kulinarike, zgodb, dediščine) in animiranje ciljnih skupin
 • Priprava akcijskega načrta in trženjskih prijemov za nov turistični produkt
 • Snemanje in izdelava predstavitvenih filmov, tudi animiranega
 • Razvoj novih produktov, samooskrbnih, podjetniških, turističnih
 • Oblikovanje blagovne znamke – Krškopoljec in turističnega produkta
 • Izvedba kulinaričnih dogodkov in interaktivnih delavnic
 • Promocija in ozaveščanje – družabna omrežja, nadgradnja spletne strani, študijska tura, sejmi, objave, promocijski material

Projektni partnerji:
Vodilni partner: Občina Krško, ostali partnerji: Posavski muzej Brežice, Kunst 1966, gostilna, d.o.o., Kmečka zadruga Sevnica z.o.o., Društvo rejcev krškopoljskih prašičev.
 
Način financiranja:
Operacijo sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.
Skupna vrednost projekta: 196.049,04 EUR od tega Občina Krško: 87.963,17 EUR.
 
Obdobje izvajanja: 01.09.2019 do 31.10.2021.
 
Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
 
in na spletno stran PRP
 
Cilji operacije:
 
Podpreti obstoječe nosilce dejavnosti - rejce, jih povezati, usposobiti in aktivirati z drugimi deležniki (predelovalci, gostinci, turističnimi kmetijami, nosilci kulturne dediščine, raziskovalci, trženjskimi strokovnjaki).
Vzpostaviti  mrežo Krškopoljca na vseh nivojih v regiji in dvigniti dodano vrednost obstoječim ter novim produktom, da izboljšajo svoj ekonomski položaj in potencial zaposlovanja ter podjetništva.
 
Razviti prepoznavno blagovno znamko Krškopoljca in unovčiti njeno kvaliteto, s katero bomo pripomogli k prepoznavnosti področja.
 
Dolgoročno ohraniti avtohtono pasmo krškopoljski prašič in s skupno sinergijo ustvariti nove produkte s pozitivnim ekonomskim učinkom.
 
Rezultati operacije:
 
 1. Izdelan elaborat o posavski dediščini – krškopoljski prašiček
 2. Urejene točke za fotografiranje in oblikovani novih programi
 3. Izvedena izobraževanja ponudnikov in interaktivne delavnice
 4. Neposredno vključeni v izobraževanja in delavnice
 5. Akcijski načrt za nov tur. produkt
 6. Oblikovani novi produkti (mesni, kulinarični krožnik, knjižica receptov, knjiga za otroke, brošura, skulpture, predstavitveni filmi, različni spominki, turistični– Gastronomsko razvajanje Posavja)
 7. Izvedeni dogodki (Antonovo, Okusi Posavja, študijska tura)
 8. Število prodanih novo razvitih kulinaričnih krožnikov 
Izvedene aktivnosti projekta v 1. fazi (PMB):


Praznična rokodelska tržnica (Posavski muzej Brežice), Animiranje ciljnih skupin, 15. 12. 2019


Kuharski dvoboj med kopunom in krškopoljcem (Gostilna Kunst - Krško), 14. 1. 2020


Dogodek s krškopoljcem na god sv. Antona Prašičkarja (Gostilna Kunst - Krško), 17. 1. 2020


Pustni sejem na Tržnici Videm (Krško), Delavnica Srečenošci z lepimi mislimi, 15. 2. 2020


Zimska grajska dogodivščina (Posavski muzej Brežice), Delavnica Lutkovna predstava o črno belem bogastvu, 27. in 28. 2. 2020


Delavnica Črno belo bogastvo s Krškega polja: predstavitev dediščine, ustvarjalna delavnica (rezbarjenje lesenih modelov, izdelava votivnih prašičkov, izdelovanje štukatur), Kostanjevica na Krki, 13. 6. 2020


Počitniške igrarije v Radečah, Delavnica okraševanja piškotov krškopoljcev in spoznavanje dediščine krškopoljca, 30. 6. 2020


Poletna grajska dogodivščina (Posavski muzej Brežice), Delavnica peke piškotov krškopoljcev in spoznavanje dediščine krškopoljca, 1. 7. 2020


Snemanje oddaje Poletno jutro (Posavski muzej Brežice), predstavitev dediščine krškopoljca, prikaz rezabrjenja in izdelave votivnih prašičkov ter delavnica Srečenočci z lepimi mislimi, 8. 7. 2020

Izvedene aktivnosti projekta v 2. fazi (PMB)


Delavnica izdelovanja okraskov za srečo, Kostanjevica na Krki, 11. 6. 2021


Delavnica izdelovanja srečenosnih sporočil ob Dnevu Posavskega muzeja Brežice, Brežice, 26. 6. 2021


Peka kolača z glinenim modelom prašička za peko in zbiranje votivnih prašičkov za razstavo na 2. poletni grajski dogodivščini (Brežice), 18. in 20. 8. 2021


Delavnica izdelovanja prašičkov iz gline na 5. Počitniških igrairjah v Radečah, 25. 8. 2021

 
 
 
© 2023, posavski-muzej.si | O piškotkih