Učne ure

Grad na »brežcu«

Grad Brežice je primer utrjenega gradu na ravnini z vsemi elementi obrambe. Z ogledom gradu in na njegovem primeru bomo spoznali namen gradnje gradov, obrambnih zidov in utrdb ter razvoj grajske stavbe in njegov namen skozi stoletja. V zbirkah se bomo seznanili z življenjem v gradovih. Lahko bomo reševali delovni list ali izvedli delavnico V času vitezov in grajskih gospodičen (glej str. ). (V, OŠ/1, 2; 45–60 min.) CENA: 1 €

 
Podobe prazgodovine

Posavje je bogato s prazgodovinskimi najdišči, zato bomo na primerih replik in s pomočjo časovnega traku opredelili pojem prazgodovine, delitev na kameno in kovinske dobe ter izpostavili glavne značilnosti posameznega obdobja. Podrobneje se bomo seznanili z življenjem v prazgodovinskih obdobjih in ugotavljali, katere materiale so uporabljali in na kakšne načine. S pomočjo delovnega lista bomo naredili primerjavo med in s poznejšimi obdobji na primerih verovanja, načinih pokopavanja umrlih, vrst posodja in orodja, orožja … Učno uro lahko povežemo z delavnico Ko iz črepinj spet nastane posoda (glej str. ). (OŠ/1, 2; 45–60 min.) CENA: 1 €
 

V času rimskega imperija

V občasni razstavi in z replikami se bomo seznanili s poselitvijo na našem območju v času Rimskega imperija, izpostavili bomo mestno naselbino Neviodunum (Drnovo) in rimsko postojanko Romulo (Ribnica). Prikazali bomo način življenja s pomočjo razstavljenih predmetov in razlage. Učno uro bomo lahko povezali z delavnico Izdelava mozaika (glej str.). (OŠ/2, 3; 45–60 min.) CENA: 1 €
 

Kako so živeli pradedki in prababice

Z ogledom etnološke razstave in skozi razlago posameznih predmetov bomo približali način prazničnega ter vsakdanjega življenja in dela pred več kot 100. leti. Seznanili se bomo s kmečkimi opravili ter pomenom reke Save nekoč in danes. (V, OŠ/1, 2; 45–60 min.) CENA: 1 €
 

Stoletje kmečkih uporov in reformacije

V zbirki Kmečki upori in reformacija bomo s pomočjo pisnega in materialnega gradiva ter z dodatno razlago predstavili dva kmečka upora: vseslovenskega leta 1515 in hrvaško-slovenskega leta 1573. Ob faksimilih Dalmatinove Biblije bomo razložili pomen reformacije za Slovence. Ker v letu 2017 obeležujemo 500 let protestantizma, bo razstava obogatena z novim vpogledom v 16. stoletje. (OŠ/3, SŠ; 45–60 min.) CENA: 1 €
 

Barok – čas absolutizma in obilja

Grad je bogat s poslikavami iz obdobja baroka, zato te vsebine aktivno vključimo v predstavitev baroka kot zgodovinskega in umetnostnega sloga 17. in 18. stoletja, ko je vladal absolutizem, čas moči, obilja in razkošja. Z ogledom gradu in zbirk bomo približali baročno umetnost z zgodbami in legendami, uprizorjenimi na fresko poslikavah, na oljnih podobah ter v kiparskih delih. (OŠ/3, SŠ; 45–60 min.) CENA: 1 €
 

Grško-rimska mitologija skozi baročne freske

Učna ura je namenjena predvsem dijakom in je zasnovana na predstavitvi zgodovinskih korenin grškega verovanja o izvoru sveta in religije. Predstavitev bomo začeli s tremi rodovi bogov, nadaljevali z mitom boga Zevsa in z razlago prizorov bogov, boginj in junakov, upodobljenih na fresko poslikavah Viteške dvorane in stopnišča gradu Brežice. (SŠ; 90 min.) CENA: 1 €
 

Časi »Pod devetimi zastavami«

Spoznali bomo pestro dogajanje na prehodu iz 19. v 20. stoletje in v 20. stoletju v razstavah Bürger – mestjan – meščan in Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1990. Zbirki zajemata družbeno in družabno življenje meščanov, narodno prebujanje in oblikovanje narodne zavesti, gospodarsko in kulturno življenje pred prvo svetovno vojno in med obema vojnama, okupacijo, tragično usodo prebivalstva med drugo svetovno vojno, upor proti okupatorju ter povojni čas obnove in življenja v Jugoslaviji, vse do njenega razpada in osamosvojitve Slovenije. V različnih didaktičnih delih razstave bodo lahko učenci in dijaki aktivno sodelovali in jo s svojimi idejami ter zapisanimi mnenji tudi sooblikovali. (OŠ/3, SŠ; 45–60 min.) CENA: 1 €
 

Po sledeh zgodovinskih obdobij

Z učenci si bomo muzejske razstave ogledali po zgodovinskih obdobjih od prazgodovine do sodobnosti. V pomoč bo delovni list, s katerim bodo učenci lahko tudi samostojno odkrivali dele posameznih razstav. Učna ura je primerna predvsem za učence 5. razredov, ki se prvič srečajo z zgodovinskimi obdobji. (OŠ/2, 3; 45–60 min.) CENA: 1 €
Podobe prazgodovineVoden ogled
© 2021, posavski-muzej.si | O piškotkih