Osrednja vsebina

odpri

zapri

Prikaz za slabovidne
Zapri
Telefon
Pokličite nas
+ 386 7 466 05 17
Email
Pišite nam
vodnik@pmb.si

Grad na »brežcu«

Grad Brežice je primer utrjenega gradu na ravnini z vsemi elementi obrambe. Z ogledom gradu in na njegovem primeru bomo spoznali namen gradnje gradov, obrambnih zidov in utrdb ter razvoj grajske stavbe in njegov namen skozi stoletja. V zbirkah se bomo seznanili z življenjem v gradovih. Lahko bomo reševali delovni list ali izvedli delavnico V času vitezov in grajskih gospodičen. (V, OŠ/1, 2; 45–60 min.)
CENA: 1 €
 

Podobe prazgodovine

Posavje je bogato s prazgodovinskimi najdišči, zato bomo na primerih replik in s pomočjo časovnega traku opredelili pojem prazgodovine, delitev na kameno in kovinske dobe ter izpostavili glavne značilnosti posameznega obdobja. Podrobneje se bomo seznanili z življenjem v prazgodovinskih obdobjih in ugotavljali, katere materiale so uporabljali in na kakšne načine. S pomočjo delovnega lista bomo naredili primerjavo med in s poznejšimi obdobji na primerih verovanja, načinih pokopavanja umrlih, vrst posodja in orodja, orožja … Učno uro lahko povežemo z delavnico Ko iz črepinj spet nastane posoda. (OŠ/1, 2; 45–60 min.)
CENA: 1 €
 


 

V času rimskega imperija

V stalni razstavi in z replikami se bomo seznanili s poselitvijo na našem območju v času Rimskega imperija, izpostavili bomo mestno naselbino Neviodunum (Drnovo) in rimsko postojanko Romulo (Ribnica). Prikazali bomo način življenja s pomočjo razstavljenih predmetov in razlage. Učno uro bomo lahko povezali z delavnico Izdelava mozaika. (OŠ/2, 3; 45–60 min.)
CENA: 1 €
 

Kako so živeli pradedki in prababice

Z ogledom etnološke razstave in skozi razlago posameznih predmetov bomo približali način prazničnega ter vsakdanjega življenja in dela pred več kot 100. leti. Seznanili se bomo s kmečkimi opravili ter pomenom reke Save nekoč in danes. (V, OŠ/1, 2; 45–60 min.)
CENA: 1 €
 

Stoletje kmečkih uporov in reformacije

V razstavi Kmečki upori in Dediščina posavskih protestantov bomo s pomočjo pisnega in materialnega gradiva ter z dodatno razlago predstavili dva kmečka upora: vseslovenskega leta 1515 in hrvaško-slovenskega leta 1573. Razložili bomo potek in pomen reformacije s poudarkom na dediščini in pomenu protestantov, ki so izhajali in/ali delovali iz/v Posavju. Ogledali si bomo faksimile Dalmatinove biblije ter podrobneje spoznali življenje in delo Jurija Dalmatina ter Adama Bohoriča. Celotni razstavi pa lahko učenci/dijaki spoznavajo sami s pomočjo delovnega lista. (OŠ/3, SŠ; 45–60 min.) CENA: 1 €
 

Barok – čas absolutizma in obilja

Grad je bogat s poslikavami iz obdobja baroka, zato te vsebine aktivno vključimo v predstavitev baroka kot zgodovinskega in umetnostnega sloga 17. in 18. stoletja, ko je vladal absolutizem, čas moči, obilja in razkošja. Z ogledom gradu in zbirk bomo približali baročno umetnost z zgodbami in legendami, uprizorjenimi na fresko poslikavah, na oljnih podobah ter v kiparskih delih. (OŠ/3, SŠ; 45–60 min.)
CENA: 1 €
 

Grško-rimska mitologija skozi baročne freske

Učna ura je namenjena predvsem dijakom in je zasnovana na predstavitvi zgodovinskih korenin grškega verovanja o izvoru sveta in religije. Predstavitev bomo začeli s tremi rodovi bogov, nadaljevali z mitom boga Zevsa in z razlago prizorov bogov, boginj in junakov, upodobljenih na fresko poslikavah Viteške dvorane in stopnišča gradu Brežice. (SŠ; 90 min.)
CENA: 1 €
 


 

Časi »Pod devetimi zastavami«

Spoznali bomo pestro dogajanje na prehodu iz 19. v 20. stoletje in v 20. stoletju v razstavah Bürger – mestjan – meščan in Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1990. Zbirki zajemata družbeno in družabno življenje meščanov, narodno prebujanje in oblikovanje narodne zavesti, gospodarsko in kulturno življenje pred prvo svetovno vojno in med obema vojnama, okupacijo, tragično usodo prebivalstva med drugo svetovno vojno, upor proti okupatorju ter povojni čas obnove in življenja v Jugoslaviji, vse do njenega razpada in osamosvojitve Slovenije. V različnih didaktičnih delih razstave bodo lahko učenci in dijaki aktivno sodelovali in jo s svojimi idejami ter zapisanimi mnenji tudi sooblikovali. (OŠ/3, SŠ; 45–60 min.)
CENA: 1 €
 

Po sledeh zgodovinskih obdobij

Z učenci si bomo muzejske razstave ogledali po zgodovinskih obdobjih od prazgodovine do sodobnosti. V pomoč bo delovni list, s katerim bodo učenci lahko tudi samostojno odkrivali dele posameznih razstav. Učna ura je primerna predvsem za učence 5. razredov, ki se prvič srečajo z zgodovinskimi obdobji. (OŠ/2, 3; 45–60 min.)
CENA: 1 €

Savske zgodbe

Udeleženci bodo v prenovljeni stalni etnološki razstavi pridobivali in utrjevali znanje o raznovrstnih načinih preživljanja prebivalcev Posavja na in ob reki Savi, ob tem pa s strani kustosa in s pomočjo učnega lista izvedeli številne zgodbe v povezavi z reko Savo. Učne ure so del pojekta Oživimo savske zgodbe. (OŠ/2, 3, SŠ; 45–60 min.)
CENA: 1 €
 

 

Sava v antiki

Udeleženci bodo v stalni arheološki razstavi Tisočletja posavskih gričev in ravnic, prenovljeni stalni etnološki razstavi, spoznali številne zgodbe o antičnih rečnih božanstvih in zavetnike rečnih popotnikov, z namenom spoznavanja pomena reke Save v antiki. Učne ure so del projekta Oživimo savske zgodbe. (OŠ/1, 2, 3, SŠ; 45 min.)
CENA: 1 €
 


Črno-bela učna ura

Udeleženci učne ure spoznavajo dediščino krškopoljskega prašiča in njegovega pomena za prebivalce Posavja v preteklosti in danes ter se ob tem seznanijo tudi s predmeti, ki so jih uporabljali v Posavju v povezavi z rejo krškopoljcev. Ob tem rešujejo učni list. Učne ure so del projekta Črno-belo bogastvo s Krškega pola - samooskrbna, podjetniška in turistična priložnost. (OŠ/2, 3; 45 min.)
CENA: 1 €
 


Od zrna do kruha - učna ura z muzejskimi kratkočasnicami

Učence ob ogledu prenovljenega dela stalne etnološke razstave Kruh, potice in kolači, združenih večzvrstnih razstav Štirje elementi, razstave Po Posavju z žlico in čašo, Pet čutov: 1— OKUS in Viteške dvorane seznanimo z dediščino kruha, potic in kolačev. Ob spoznavanju dediščine rešujejo poučne in zabavne muzejske kratkočasnice, povezane z omenjeno vsebino. Učna ura je del projekta Tujerodne rastline – invazivne in škodljive, akronim Tujerodke. (V, OŠ/1, 2; 60 min)
CENA: 1 €


"Kruh, potice in kolači"

Udeležence ob ogledu stalne etnološke razstave seznanimo z dediščino kruha, potic in kolačev. Ob ogledu jih seznanimo s Slavo Vojvodine Kranjske (1689), v kateri je Janez Vajkard Valvasor v 17. stoletju pisal tudi o žitu na Kranjskem. Udeleženci spoznajo izvor žit, ki so jih gojili tudi v Posavju (pšenica, pira, ječmen, oves, koruza, proso, ajda in rž) in uporabili pri peki kruha. S pomočjo didaktičnih pripomočkov v razstavi prepoznajo obliko, velikost, barvo žitnih zrn ter se seznanijo s predmeti in pripomočki za pripravo kruha, potic in kolačev. Učna ura je del projekta Tujerodne rastline – invazivne in škodljive, akronim Tujerodke. (OŠ/2, 3, SŠ; 30 min)
CENA: 1 €


Koliko tehta sodček?

Udeleženci bodo spoznali način prevažanja raznolikega tovora in posadke na tombasu ter s pomočjo didaktičnega gradiva ugotavljali težo sodčka. Učna ura je del projekta Po-savski rečni turizem, akronim PORT. (V, OŠ/1, 2; 45 min)
CENA: 1 €
 
×

KOŠARICA

ŽELIM NA BLAGAJNO
NAZAJ K NAKUPOVANJU
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Pomanjšaj velikost pisave (-) Povečaj velikost pisave (+)

Barva ozadja in pisave

Izključi prikaz za slabovidne ×


Izjava o dostopnosti