Posavske muzejske vitrine v letu 2015

Posavske muzejske vitrine in projekt Pot domov in šest zgodb iz Posavja

 
Projekt Pot domov je v letu 2015, letu številnih obletnic povezal različne muzeje v skupni projekt Pot domov, ki ga je zasnoval in vodil Muzej novejše zgodovine Slovenije. V Posavskem muzeju Brežice smo kot del projekta skozi naš program Posavska muzejska vitrina predstavili 6 zgodb.  
Čim bolj smo skušali izbrati in predstaviti zgodbe z območja našega delovanja, ki so v skupnem projektu, kot del pripovedi o različnih poteh domov skozi 20. stoletje, zaznamovane tudi in v veliki meri predvsem z vojnami. V uvodniku k zborniku projekta je direktorica Muzeja novejše zgodovine Slovenije Kaja Širok opredelila projekt in čas takole: »Stoletje spopadov in hrepenenje po domovini«.
S ciljem, da spoznamo zgodbe, predvsem pa s ciljem, da ne pozabimo vojn, ki so zaznamovale preteklo stoletje, so kustosi muzeja iz svojih zbirk in zbranega dela izbrali posameznike in njihove zgodbe. Pripovedovanju različnih posameznikov, njihovim usodam in njihovim življenjem je ta projekt tudi namenjen. Eden izmed njegovih osrednjih ciljev je povedati in pokazati zgodovino tudi z druge strani, ne samo od zgoraj navzdol, ampak skozi pripovedi posameznikov, njihove posamezne usode in izkušnje.
 

Vinko Bavec, fotograf s kraljevim dvornim priznanjem
12. 2. - 13. 3. 2015

Vitrina z naslovom VINKO BAVEC, FOTOGRAF S KRALJEVIM DVORNIM PRIZNANJEM ima razsežnosti razstave, sredi katere je 12. 2. 2015 v Malem avditoriju Posavskega muzeja Brežice potekala predstavitev bogate monografije FOTOGRAFI DRUŽINE BAVEC: 3 FOTOGRAFINJE & 3 FOTOGRAFI avtorja Dejana Vončine. Na razstavi je prvikrat javno predstavljenih okoli 150 enot gradiva iz  foto ateljeja Bavec. So del še mnogo obsežnejše donacije izjemnega pomena, ki jo je Posavskemu muzeju Brežice podaril Nicolas Alan Dominko (Stojan Dominko) – vnuk fotografa Vinka Bavca, fotografskega mojstra v Brestanici in Brežicah. Dragocen prispevek k temeljitejšemu poznavanju naše kulturne dediščine je tudi znanje in čas, ki ga je Dominko kot odličen in neposreden pričevalec o fotografski obrti vedno pripravljen posredovati.  
Razstavo odlično dopolnjuje slikovno gradivo – fotografske povečave z Bavčevimi posnetki – spremljano s temeljitimi razlagalnimi besedili, ki sta ga pripravili spletna stan stareslike.cerknica.org in Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica.
Vinko Bavec (1899–1969), poklicni fotograf, trgovec, udeleženec prve svetovne vojne, rodoljub, Maistrov borec za severno mejo, partizanski fotoreporter in svobodomislec je bil doma iz Markovca pri Starem trgu pri Ložu na Notranjskem. Uveljavil se je kot uspešen fotograf, bil pa je tudi eden vidnejših založnikov in izdajateljev razglednic. Leta 1929 je za fotografije prejel priznanje jugoslovanskega kraljevega dvora. S podeljenim častnim nazivom je poslej označeval svoje fotografije.
V fotografsko delo Vinka Bavca ni bila dejavno vpeta le njegova žena Marija, temveč vsa družina. O njihovem življenju in delu, ki se je med ljudi vtisnilo kot neizbrisna sled, beremo v bogati slikovno opremljeni monografiji avtorja Dejana Vončine z naslovom Fotografi družine Bavec: 3 fotografinje & 3 fotografi. Monografija je bila v Brežicah predstavljena 12. 2. 2015.
Dobro ohranjeni materialni del, atelje s stekleno streho, delavnica, fotografska oprema, ozadja in plošče, negativi in fotografije, pečatniki za suhi žig in vremenska postaja za načrtovanje fotografiranja na terenu pričajo o dolgoživosti njegovega slovesa in delovnih uspehov. Bavčeva zapuščina opogumlja in spodbuja k ohranjanju in varovanju tega dela naše kulturne dediščine.
 
 

Posavska muzejska vitrina Oddelek za konserviranje─restavriranje
9.4.─31.5.2015

KO SE JE STEMNILO …
18.5.─31.12.2015
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

 
Pošlji e-razglednico
Iz muzejske trgovine
Podloga za miško - Viteška dvorana
5,00 EUR
Virtualni sprehod po Viteški dvorani
Imetniki Spar plus kartice
Ugodnosti za imetnike Spar plus kartice
 

 
© 2020, posavski-muzej.si | O piškotkih