Osnovni podatki o katalogu

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
 
1.1. Naziv in sedež javnega zavoda


Posavski muzej Brežice
Cesta prvih borcev 1
8250 Brežice
 
1.2. Logotip

1.3. Kontaktni podatki

Telefon: + 386 7 466 05 11, +386 7 466 05 17
Fax: +386 7 466 05 16
Elektronska pošta: uprava@pmb.si
Spletna stran: www.pmb.si
matična številka: 5051797000
davčna številka: 90721179
klasifikacija dejavnosti: 91.020
 
Posavski muzej Brežice od 1. 7. 2007 dalje v skladu s 94. členom ZDDV-1 ni identificiran za DDV; spada med male davčne zavezance, ki so oproščeni obračunavanja davka.
Podračun UJP Novo mesto: SI56 0120 9603 0375 567
Status: Javni zavod s pooblastilom za opravljanje državne javne službe muzejev štev.: 62100-2/2009/4

1.4. Ustanovitelji

Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško in Občina Sevnica.

1.5. Organizacijska struktura

Poslovno dejavnost opravljajo direktorica, ena oseba opravlja naloge upravne in finančne službe, dve osebi pa naloge tehnične službe.
Strokovno dejavnost je v kustodiatu opravljalo pet kustosov (štiri kustosinje in en kustos: muzejska svetnica,  muzejski svetovalki, muzejski svetovalec, kustosinja), v službi za komuniciranje kustosinja pedagoginja, muzejska sodelavka in muzejski sodelavec ter v konservatorsko-restavratorski službi dva konservatorsko-restavratorska tehnika ter akademski restavrator.1.6. Organi javnega zavoda 

Vodenje zavoda:
Alenka Černelič Krošelj, direktorica
Mandat direktorice: od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2023
 
Svet javnega zavoda: 
predsednica: Sonja Levičar, predstavnica zainteresirane javnosti
člani: mag. Mojca Strašek Dodig, predstavnica Občine Brežice; Suzana Veličevič, predstavnica Občine Brežice; Darja Planinc, predstavnica Občine Krško; Goran Milovanović, predstavnik Občine Kostanjevica na Krki; Doris Možic Žičkar, predstavnica Občine Sevnica in Aleš Vene, predstavnik zaposlenih.

Mandat: od 31. 1. 2018 do 30. 1. 2023.

Strokovni svet: Posavski muzej Brežice nima imenovanega strokovnega sveta.  Skladno z določili 43. člena ZVKD -1 (Uradni list RS št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12 in 111/13) ima zavod z manj kot dvajsetimi zaposlenimi direktorja in svet, ne pa tudi strokovnega sveta.
 
1.7. O katalogu

Odgovorna oseba: Alenka Černelič Krošelj
 
Datum zadnje objave spremembe: 18. 8. 2016
 
Dostopnost kataloga: Katalog je v elektronski obliki dostopen na uradni spletni strani Posavskega muzeja Brežice www.pmb.si

Postopek za dostop do informacij javnega značaja:
Postopek je natančno opredeljen v zakonu o dostopu informacij javnega značaja. Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno. V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča informacijski pooblaščenec, postopek pa se vodi v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.
Zoper odločbo pooblaščenca je mogoče začeti upravni spor.

Veljavni predpisi o dostopu do informacij javnega značaja:
  • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ – UPB2, Ur. l. RS št. 51706),
  • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/16),
  • Zakon o informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05).

 
Pošlji e-razglednico
Iz muzejske trgovine
Podloga za miško - Viteška dvorana
5,00 EUR
Imetniki Spar plus kartice
Ugodnosti za imetnike Spar plus kartice
 

 
© 2019, posavski-muzej.si | O piškotkih