Osrednja vsebina

odpri

zapri

Prikaz za slabovidne
Zapri
Telefon
Pokličite nas
+ 386 7 466 05 17
Email
Pišite nam
vodnik@pmb.si
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
 
1.1. Naziv in sedež javnega zavoda


Posavski muzej Brežice
Cesta prvih borcev 1
8250 Brežice
 
1.2. Logotip

1.3. Kontaktni podatki

Telefon: + 386 7 466 05 11, +386 7 466 05 17
Fax: +386 7 466 05 16
Elektronska pošta: uprava@pmb.si
Spletna stran: www.pmb.si
matična številka: 5051797000
davčna številka: 90721179
klasifikacija dejavnosti: 91.020
 
Posavski muzej Brežice od 1. 7. 2007 dalje v skladu s 94. členom ZDDV-1 ni identificiran za DDV; spada med male davčne zavezance, ki so oproščeni obračunavanja davka.
Podračun UJP Novo mesto: SI56 0120 9603 0375 567
Status: Javni zavod s pooblastilom za opravljanje državne javne službe muzejev štev.: 62100-2/2009/4

1.4. Ustanovitelji

Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Mestna občina Krško in Občina Sevnica.

1.5. Organizacijska struktura

Poslovno dejavnost opravljajo direktorica, računovodkinja, ki opravlja naloge upravne in finančne službe in poslovna sekretarka, tri osebe izvajajo naloge tehnične službe.
Strokovno dejavnost v kustodiatu opravlja pet kustosov: štiri kustosinje in en kustos: višja kustosinja, muzejski svetnik in dve kustosinji in umetnostna zgodovinarka.
V službo za izobraževanje in komuniciranje so vključeni dve koordinatorki in organizatorki kulturnih programov, kustos pedagog, 2 muzejski sodelavki in muzejski vodnik.
V konservatorsko-restavratorski službi pa dve konservatorki-restavratorki in konservatorsko-restavratorski sodelavec.1.6. Organi javnega zavoda 

Vodenje zavoda:
Alenka Černelič Krošelj, direktorica
Mandat direktorice: od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2028
 
Svet javnega zavoda: 
predsednica: Sonja Levičar, predstavnica zainteresirane javnosti
člani: mag. Mojca Strašek Dodig, predstavnica Občine Brežice; Stefan Iljaž, predstavnik Občine Brežice; Hrvoje Petkovič predstavnik Mestne občine Krško; Goran Milovanović, predstavnik Občine Kostanjevica na Krki; Robert Kaše, predstavnik Občine Sevnica in Andreja Matijevc, predstavnica zaposlenih.

Mandat: od 22. 2. 2023 do 21. 2. 2028.

Strokovni svet: Posavski muzej Brežice nima imenovanega strokovnega sveta.  Skladno z določili 43. člena ZVKD -1 (Uradni list RS št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12 in 111/13) ima zavod z manj kot dvajsetimi zaposlenimi direktorja in svet, ne pa tudi strokovnega sveta.
 
1.7. O katalogu

Odgovorna oseba: Alenka Černelič Krošelj
 
Datum zadnje objave spremembe: 22. 2. 2023
 
Dostopnost kataloga: Katalog je v elektronski obliki dostopen na uradni spletni strani Posavskega muzeja Brežice www.pmb.si

Postopek za dostop do informacij javnega značaja:
Postopek je natančno opredeljen v zakonu o dostopu informacij javnega značaja. Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno. V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča informacijski pooblaščenec, postopek pa se vodi v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.
Zoper odločbo pooblaščenca je mogoče začeti upravni spor.

Veljavni predpisi o dostopu do informacij javnega značaja:
 
×

KOŠARICA

ŽELIM NA BLAGAJNO
NAZAJ K NAKUPOVANJU
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Pomanjšaj velikost pisave (-) Povečaj velikost pisave (+)

Barva ozadja in pisave

Izključi prikaz za slabovidne ×


Izjava o dostopnosti