Mi smo barok II

Projekt MI SMO BAROK II: Oblikovanje identitete majhnega mesteca: avtentičnost, vključenost in trajnost.  - inovativni projekt za družbeno korist (ŠIPK).

V projektu, ki je trajal 4 mesece od decembra 2017 do marca 2018, sta sodelovala Fakulteta za turizem UM (mentorica doc. dr. Maja Turnšek Hančič, prodekanica za raziskovanje) ter Posavski muzej Brežice (mentorica Alenka Černelič Krošelj, v. d. direktorice). 

V samo delo je bilo vključenih 10 študentov različnih študijskih programov, ki so s pomočjo mentoric oblikovali obsežen načrt in strateške predloge za začetek baročnega festivala v Brežicah.
Problem, ki ga je projekt naslavljal:
Analiza stanja v namen oblikovanja turistične strategije občine Brežice je pokazala zelo slabo sliko stanja samega mestnega jedra. Osrednje mestno jedro, mestno obzidje in grad s čudovito baročno dvorano samevajo, lokalnim prebivalcem pa se zaradi njihove majhnosti na žalost ne zdijo nič posebnega. Slednje ima pomembne negativne posledice za razvoj mesta, njegovo gostoljubje in njegovo promocijo. Analize uspešnih zgodb razvoja namreč kažejo, da so lokalni ponos na lastno dediščino, njeno poznavanje in želja po predstavitvi drugim eni izmed najpomembnejših faktorjev gostoljubja in razvoja inovativnih turističnih produktov. V Brežicah je tako potrebno storiti prvi korak k spodbujanju razvoja mesta najprej med domačini.

Čeprav ima mesto izredno bogato zgodovino v različnih obdobjih, pa je osrednja podoba mesta najbolj zaznamovana ravno z barokom. Brežiški grad, v katerem deluje Posavski muzej Brežice, je bil zgrajen po požigu leta 1515 in s svojo arhitekturo povezuje srednji vek z novim vekom oz. srednji vek in prehod v renesanso z barokom. Renesančna utrdba ima v sebi eno najlepših evropskih poslikanih dvoran: Viteško dvorano, delo slikarja Karla Frančiška Remba iz leta 1703. Tudi mestno jedro je najbolj zaznamovano z barokom - zato smo kot osrednjo nit izgrajevanja poznavanja mesta izbrali ravno barok.
Aktivnosti projekta si bile razdeljene v tri področja:
  • načrtovanje baročno avtentičnih izkušenj za čas festivala in za splošno oživljanje mestnega jedra;
  • oblikovanje strategije sodelovanja domačinov in vključevanja »izključenih« domačinov po principih socialne psihologije in »vključujočega muzeja«;
  • zagotavljanje trajnosti: pridobivanje podpore, sredstev in obiskovalcev. 

Izčrpno, 89 strani dolgo poročilo projekta je dostopno TUKAJ.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
© 2023, posavski-muzej.si | O piškotkih