Informacije javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 
STRUKTURA KATALOGA INFORMACIJ

1. Osnovni podatki o katalogu

                1.1. Naziv in sedež
                1.2. Logotip
                1.3. Kontaktni podatki
                1.4. Ustanovitelji
                1.5. Organizacijska struktura
                1.6. Organi javnega zavoda 
                1.7. O katalogu
2. Splošni podatki o katalogu
                2. 1. Podatki o organizaciji zavoda
                2.2. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij               
                2.3. Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice delovanja
                        Posavskega muzeja Brežice
                2.4. Seznam strateških in programskih dokumentov
                2.5. Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja
                2.6. Seznam vrst storitev

 

 
© 2021, posavski-muzej.si | O piškotkih