Osrednja vsebina

odpri

zapri

Prikaz za slabovidne
Zapri
Telefon
Pokličite nas
+ 386 7 466 05 17
Email
Pišite nam
vodnik@pmb.si

OBVESTILO O IZVAJANJU VIDEONADZORA

Obveščamo vas, da Posavski muzej Brežice  (v nadaljevanju javni zavod) uvaja video nadzor gibanja oseb v prostorih in okolici javnega zavoda. Video nadzor se uvaja zaradi zaščite premoženja javnega zavoda ter varnosti zaposlenih in obiskovalcev, ter da se prepreči škoda in ugotovijo okoliščine za nastanek škode, takšnega namena varovanja pa ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi.
 
Videonadzor se izvaja s 14 analognimi in digitalnimi kamerami tako, da so s posnetki videokamer zajeti naslednji prostori: Lokacije, kjer se izvaja videonadzor, so ustrezno označene v prilogi tega obvestila.
 
Informacija, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz video nadzornega sistema, se lahko pridobi pri pooblaščeni osebi za video nadzorni sistem. Kontaktni podatki pooblaščene osebe so: marija.mozer@suprima.si.
 
Posnetke, pridobljene na podlagi video nadzora, lahko uporabijo samo za to pooblaščene osebe in le v primeru, ko gre za utemeljen sum, da je prišlo do katerega od zakonitih razlogov za uporabo posnetkov. Če je na podlagi video posnetkov možno rešiti nepojasnjen dogodek, ki ima znake kaznivega dejanja, je le-te dovoljeno posredovati pristojnim državnim organom.
 
Vsak vpogled in drug poseg v podatke/posnetke se evidentira v obrazcu Evidenca uporabe videonadzornega sistema po ZVOP-2. Vpogled v podatke dovoli odgovorna oseba s podpisom obrazca.
 
Obvestilo o informacijah, ki se zagotavljajo:
 
 1. 1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Posavski muzej Brežice, Cesta prvih borcev 1, 8250 Brežice, T: 07 4660517, E: vodnik@pmb.si, W: www.pmb.si 
 2.  
 3. 2. Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): Omnimodo, d.o.o., Barjanska 68, 1000 Ljubljana, T: 01 232 23 47, E: dpo@omnimodo.si
 4.  
 5. 3. Namen, pravna podlaga in vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo: 
 6. Video nadzor se uvaja zaradi zaščite premoženja javnega zavoda ter varnosti stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev, ter da se prepreči škoda in ugotovijo okoliščine za nastanek škode. Na podlagi videonadzora obdelujemo naslednje osebne podatke:
 7. 1. posnetek posameznika (slika),
 8. 2. kraj posnetka,
 9. 3. datum posnetka,
 10. 4. čas vstopa in izstopa oz. gibanja v nadzorovanem območu.
 11.  
 12. Pravna podlaga za uvedbo video nadzora je 76., 77. in 78. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov  (UL RS, št. 163/22 - ZVOP-2)  in točka c) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe.
 13.  
 14. 4. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: Odgovorna oseba javnega zavoda: direktorica, upravljalec video nadzornega sistema: Suprima, agencija za varnost d.o.o., skrbnik video nadzornega sistema in pooblaščena oseba za video nadzor pri upravljavcu.
 15.  
 16. 5. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Osebnih podatkov ne prenašamo v tretje države.
 17.  
 18. 6. Obdobje hrambe osebnih podatkov: Videoposnetki oseb za namen zagotovitve varnosti oseb in premoženja se hranijo največ do enega leta. Po preteku roka se osebni podatki samodejno zbrišejo. Posnetki videonadzora se shranjujejo izključno na snemalni napravi, na lokaciji uporabnika.
 19.  
 20. 7. Informacije o obstoju pravic posameznika:
 21. V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate na voljo pravico do dostopa, popravka in omejitve obdelave.
 22.  
 23. Pravice lahko uveljavljate pri Pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov v Domu, ki je Omnimodo, d.o.o., Barjanska 68, 1000 Ljubljana, E: dpo@omnimodo.si, T: 01 232 23 47, N: Barjanska cesta 68, 1000 Ljubljana.
 24.  
 25. 8. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate pri Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, E: gp.ip@ip-rs.si, T: 01 230 97 30, W: www.ip-rs.si).
 26.  
 27. 9. Informacija o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Dom ne oblikuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev v zvezi z osebnimi podatki, vključno z oblikovanjem profilov.
 
×

KOŠARICA

ŽELIM NA BLAGAJNO
NAZAJ K NAKUPOVANJU
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Pomanjšaj velikost pisave (-) Povečaj velikost pisave (+)

Barva ozadja in pisave

Izključi prikaz za slabovidne ×


Izjava o dostopnosti