Izobraževanje in pedagoška dejavnost

Pedagoški programi v šolskem letu 2022/2023

Pred vami so pedagoški programi, ki smo jih posodobili in pripravili za šolsko leto 2022/2023. Ponujamo vodene oglede, učne ure, muzejske minute in delavnice, ki povezujejo stalne in občasne razstave, projekte in dogodke. Pedagoške programe izvaja ekipa službe za komuniciranje in izobraževanje v sodelovanju z našo konservatorsko-restavratorsko delavnico, kustosi in prostovoljci.
Programe ves čas dopolnjujemo, vsebino navezujemo na učne načrte posameznih predmetov, izbirnih vsebin, medpredmetnega povezovanja (spoznavanje okolja, družba, zgodovina, geografija, slovenščina, matematika, fizika, likovna umetnost …) in se trudimo, da z obiskom muzeja učenci pridobijo nova znanja o kulturni dediščini, hkrati pa dopolnjujejo že usvojena, ob tem pa so aktivno vključeni in motivirani.

Pri vsakem kratkem opisu je naveden predviden čas trajanja, cena in ciljna skupina: predšolska oz. vrtčevska (V), osnovnošolska po triletjih (OŠ/1, 2, 3) in srednješolska (SŠ). Za predšolske otroke in spremljevalce skupin je vstop prost.

Vsebino, čas in dolžino izvedbe posameznega programa lahko prilagodimo tudi vašim potrebam in željam. Po predhodnem dogovoru lahko pri nas skupaj z vami izvedemo tudi tehniški ali kulturni dan.
Prosimo, da se pri na koncu navedenih osebah najavite vsaj 5 delovnih dni pred obiskom za oglede in učne ure ter 14 dni za delavnice, saj le tako lahko zagotovimo ustrezno in kakovostno izvedbo.
Ob koncu šolskega leta pripravljamo tudi zaključke za razredne skupnosti v obliki tematskih ogledov in delavnic za starše, učitelje/vzgojitelje in otroke. Program prilagodimo željam in starosti skupine, grad pa s svojo arhitekturo ponuja tudi odličen prostor za malico in »grajske igrarije«.

Vedno smo pripravljeni in hvaležni za vaše sodelovanje in skupno načrtovanje, zato vas prosimo za vaše pobude in želje, pa tudi kritike, saj bomo le tako še boljši. Obljubljamo vam zanimive, poučne, ustvarjalne in zabavne trenutke v družbi naše dediščine.

Hvala za Vaše zaupanje.

Veselimo se Vašega obiska.

Telefon:  (07) 466 05 18
E-mail:  pedagog@pmb.si; bostjan.kolar@pmb.si
  1. Vodeni ogledi po stalnih zbirkah
  2. Učne ure
  3. Delavnice
  4. Muzejske minute
  5. Razredni muzejski abonma
Pedagoški programi v Posavskem muzeju v šolskem letu 2022/2023
© 2023, posavski-muzej.si | O piškotkih