Posavska stoletja

Telovadno društvo Sokol v Krškem

 
Telovadno društvo Sokol v Krškem
 
Telovadno društvo Sokol v Krškem je bilo ustanovljeno 30. septembra 1906. Glavni pobudnik in prvi starosta društva je bil Vinko Žener, podstarosta Henrik Stanzer in načelnik Karl Humek. Ob ustanovitvi je društvo štelo 91 članov. Ker ni imelo sokolskega vaditelja, je telovadbo poučeval Josip Holy, član brežiškega sokola, ki je v društvo prinesel pravi sokolski duh. Po prvi svetovni vojni je društvo imelo telovadnico v dvorani za prireditve v prvem nadstropju nekdanjega Gregoričevega hleva. Kasneje so to stavbo v celoti prenovili, v pritličju so uredili kinodvorano in na pročelje stavbe – sokolskega doma vzidali plaketo sokola, ki jo je izdelal kipar Vladimir Štoviček. Leta 1909 so na sokolskem zletu, ki se ga je udeležilo šestnajst slovenskih sokolskih društev in sokoli iz Zagreba, slovesno razvili sokolski prapor. Ob 25-letnici delovanja pa so razvili nov društveni prapor. Društvo je imelo svoja pravila delovanja. Gojili so telovadbo in prirejali sokolske večere, gledališke predstave, koncerte, plese, miklavževanja, silvestrovanja, maškarade, predavanja, izlete, veselice ter tesno sodelovali z drugimi takrat delujočimi društvi. Društvo je imelo moški in ženski telovadni odsek, naraščajnike in deco. Vsako leto so organizirali telovadne nastope na nekdanjem sejmišču. V okviru društva so delovali dramska skupina, salonski orkester, ki je bil ustanovljen leta 1910, in knjižnica. Delovanje sokolskega društva je prekinila druga svetovna vojna.
 
Vir:
Domovina, 5. 10. 1906, letnik 16, številka 116. Izvor: Osrednja knjižnica Celje. Dostopno: 17. 8. 2016
Posavska straža, 3. 3. 1907, letnik 1, številka 7. Izvor: Knjižnica Mirana Jarca. Dostopno: 17. 8. 2016
Slovenski sokol, 25. 9. 1909, letnik 6, številka 9. Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica. Dostopno: 7. 9. 2016
Vestnik celjske sokolske župe, 1914, letnik 2, številka 1. Izvor: Osrednja knjižnica Celje. Dostopno:
7. 9. 2016
Ivan Strle, Kronika starega Krškega in njegovih meščanov. V: To majhno, a dolgo mesto, Krško 1993
Ljudmila Šribar, Krško med obema vojnama. V: Krško: stoletje na razglednicah, Krško: Neviodunum, 2010
Fotografije:
Telovadni nastop krškega sokola, 1911, razglednica, PMB, inv. št. Z3:938
Članice in član krškega sokola okoli leta 1910, fotografija, PMB, inv. št. Z4:3591
Krški sokolski prapor iz leta 1909, PMB, inv. št. Z4:2332
 
Pripravila: Vlasta Dejak, muzejska svetovalka
 
 

Krški sokol_1911_Z3-938 (1)Krško_sokolski prapor_Z4-2332 (1)Krško_sokolski prapor_Z4-2332 (2)Sokol Krško_ok  1910_Z4-3591
Virtualni sprehod po Viteški dvorani
Pošlji e-razglednico
Iz muzejske trgovine
Podloga za miško - Viteška dvorana
5,00 EUR
Ugodnosti za čane AMZS
© 2020, posavski-muzej.si | O piškotkih