Posavska stoletja

Druga obletnica smrti dr. Jožeta Toporišiča

Na današnji dan minevata dve leti od smrti dr. Jožeta Toporišiča, akademika, jezikoslovca, ki je v slovenskem knjižnem jeziku pustil neprecenljiv pečat. Napisal in objavil je preko dva tisoč prispevkov iz jezikoslovja in stilistike, jezikoslovno je obravnaval fonetiko, urejal oblikoslovje in besedotvorje, skladnjo, pravopis, pravorečje, dialektologijo, se ukvarjal s kritiko in raziskoval zgodovino knjižnega jezika. Njegovo delo je bilo in še zmeraj je odmevno tako na domačih tleh kot v tujini. Odlikovan je bil s srebrnim častnim znakom svobode RS, bil je izredni in redni član razreda za filološke in literarne vede SAZU ter 2006 prejel Zoisovo nagrado za življenjsko delo na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in na področju slovenskega jezikoslovja.
Leto dni po njegovi smrti se je začelo Toporišičevo leto, ki je iz lokalne iniciative njegovega kraja preraslo v nacionalno in strokovno spominjanje na njegovo delo. Iniciativa je bila posledica Toporišičevega načina življenja in stalnega vračanja v domači kraj. In v njegov spomin so na Mostecu, njegovem rojstnem kraju, postavili pano, ki obiskovalcem predstavlja dejstvo, da je bil Toporišič tudi del Mosteca.
Pano JT vascerkev s panojem_39Pano_65
Virtualni sprehod po Viteški dvorani
Pošlji e-razglednico
Iz muzejske trgovine
Podloga za miško - Viteška dvorana
5,00 EUR
Ugodnosti za čane AMZS
© 2020, posavski-muzej.si | O piškotkih