Odškrnjena vrata depoja

Dediščina lekarništva v Brežicah

Začetek sega v drugo polovico 17. stoletja, ko je bila prva mestna lekarna pod okriljem frančiškanskega samostana. Od konca 18. stoletja do druge polovice 20. stoletja je lekarniška dejavnost potekala v stavbi, ki ji posamezniki še vedno dobrotljivo pravijo “stara apoteka”. Je najstarejša ohranjena stavba v mestu, prepoznavna po renesančni fasadi, svedrasto zvitem dimniku na strehi in kipu Marije Brezmadežne v niši v nadstropju. Večino 19. stoletja, dobrih sedem desetletij, sta v njej lekarno vodila oče Franc in sin Ignac Žnideršič, v 20. stoletju (med letoma 1922 in 1941 je bila mestu še ena lekarna) Ivo Tončič in Ivan Klabučar.
V njej je bila lekarniška dejavnost do začetka leta 1977. V obdobju lekarništva Žnideršičevih, predvsem sredi stoletja, je v mestu in okolici endemično razhajala mrzlica (podatek je za leto 1843), posebej pogosto jeseni, zabeležen je bil tudi pojav koz, v okraju pa so poleg lekarnarja bili zdravnik, ranocelnik in babica (Kurent: 1985, str. 98). Žnidaršič je glede na obseg dela imel več lekarniških pomočnikov (Počkar: 2005, str. 122). Lekarnarji so večino zdravil pripravljali sami po lastnih receptih, in deloma, po potrebi nadomeščali še zdravnika. Zdravila so razpošiljali in prodajali v papirnatih vrečkah, škatlicah, stekleničkah in tubah, opremljenih z imenom lekarne in lekarnarja. V Posavskem muzeju Brežice iz bogate dediščine izpostavljamo kovinski lekarniški izvesek z letnico ustanovitve iz obdobja Žnideršičevega delovanja in papirnato lekarniško škatlico lekarnarja Tončiča, ko se je stavba imenovala Lekarna pri srebrnem sokolu.
 
Pripravila: Stanka Glogovič, etnologinja
 
Fotografije:
 
1. Kovinski lekarniški izvesek v obliki dveh parov prepletenih kač. V sredini je tablica z napisom: Gegründet 1815, levo in desno od napisa po en par kač s krono; inv. št.: E5896
2. Lekarniška izvlečna škatlica, opremljena z imenom lekarne: Lekarna pri srebrnem sokolu in lekarnarja: Ph. Mr. Ivo Tončič; inv. št.: E6425 

Literatura:
 
Kuret, Niko: Slovensko Štajersko pred marčno revolucijo 1848: Topografski podatki po odgovorih na vprašalnice nadvojvode Janeza (1818) in Georga Götha (1848). 1. del, 1. snopič. Ljubljana: SAZU, 1985.
 
Počkar, Ivanka: Dve gasi, dva policaja, sto obrtnikov: življenje mestnih obrtnikov od sredine 19. Stoletja do druge svetovne vojne na primeru Brežic. Brežiške študije 2. Brežice: Društvo za oživitev mesta Brežice; Krško: Valvasorjev raziskovalni center; Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2005.
E5896 izvesekk1_Posavski muzej BrežiceE5896-IZVESEK 1_Posavski muzej BrežiceE6425 škatlica 2_Posavski muzej BrežiceE6425-škatlica 2_Posavski muzej Brežice
Virtualni sprehod po Viteški dvorani
Pošlji e-razglednico
Iz muzejske trgovine
Podloga za miško - Viteška dvorana 2020
4,90 EUR
Ugodnosti za člane AMZS
© 2021, posavski-muzej.si | O piškotkih