Novosti

Rdeči seznam ogroženih muzealij kulturne dediščine in 14. november, mednarodni dan proti nedovoljenemu prometu s predmeti kulturne dediščine

Mednarodni odbor ICOM je v sodelovanju s strokovnjaki iz desetih držav jugovzhodne Evrope in koordinatorji iz regije pripravil in izdal Rdeči seznam ogroženih predmetov kulturne dediščine za jugovzhodno Evropo, na katerem je 119 predmetov iz 45 muzejev iz širše regije. Mednarodna baza podatkov Rdeče liste je dostopna na povezavi: https://icom.museum/en/resources/red-lists/. Iz Slovenije so na Rdeči seznam s predmeti uvrščeni štirje muzeji, med njimi Posavski muzej Brežice. Iz predlaganega izbora predmetov kulturne dediščine iz inventarizirane arheološke, etnološke, umetnostnozgodovinske in zgodovinske zbirke Posavskega muzeja Brežice, za katere menimo, da so ogroženi – podvrženi tatvini in nezakoniti trgovini, so izbrani in uvrščeni trije predmeti. Iz etnološke zbirke sta dva predmeta, enocelični čebelni panj v obliki vojaka (inv. štev.: E271) in slika na zrcalo s podobo Sv. Ane (inv. štev.: E326), in iz umetnostnozgodovinske zbirke, umetniško delo Sv. Nadangel Mihael avtorja Andreja Janeza Herrleina (inv. št. KZ 1/154).
 
Na spletni strani ICOM Slovenija (http://www.icom-slovenia.si/) so ob izidu seznama med drugim napisali, da je »podpora objavi Rdečega seznama konkreten ukrep za zaščito ogroženih kulturnih predmetov in jasno sporočilo mednarodni skupnosti o skupni zavezi k ohranjanju spomina in dediščine regije. Obenem je to pokazatelj predanosti strokovnjakov temu projektu in njihove skupne zaveze k varovanju kulturne dediščine. Objava novega Rdečega seznama ogroženih predmetov kulturne dediščine jugovzhodne Evrope predstavlja dragocen prispevek k varstvu kulturne dediščine«.
 
UNESCO je leta 2020, ob petdeseti obletnici Konvencije o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih, sprejel odločitev in 14. november razglasil za mednarodni dan aktivnosti proti nedovoljenemu prometu s predmeti kulturne dediščine. Posvečen je pomembni temi, saj nedovoljeno trgovanje in drugi posli s premično kulturno dediščino, močno prizadenejo dediščino posameznih držav in človeštva ter obenem predstavljajo vir financiranja kriminalnih dejanj, zlasti terorizma. K uspešnemu varovanju kulturne dediščine pred nezakonitim odtujevanjem pomembno prispeva aktivnost posameznikov in institucij.
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je letos, ko prvič obeležujemo mednarodni dan aktivnosti proti nedovoljenemu prometu s predmeti kulturne dediščine, novico objavilo na https://www.gov.si/novice/2021-11-15-14-november-mednarodni-dan-boja-proti-nedovoljenemu-prometu-s-predmeti-kulturne-dediscine/. Tudi v Posavskem muzeju Brežice se pridružujemo priporočilu Ministrstva za kulturo, da opozorimo na dokumentiranje dediščine, s predstavljanjem muzejskega dela (mdr. na dokumentiranje in predstavljanje muzejskih predmetov v projektu 21 zvezd) in z mednarodnimi vsebinami kot je Rdeči seznam, ter na ta način prispevamo za večjo osveščenost javnosti o navedeni problematiki (provenienca predmetov, legalen izvoz in iznos, iskanje z detektorji, prijava naključne najdbe,…).
 
Omenjena problematika bo tudi osrednja tema strokovnega srečanja ICOM Slovenija in ICOM SEE, ki bo v petek, 19. novembra 2021 v Posavskem muzeju Brežice. Pred podelitvijo nagrade ICOM Slovenija za mednarodno prepoznavne projekte in nagrado za promoviranje vsakoletne izbrane ICOM-ove teme: Prihodnost muzejev: okrevanje in novi izzivi bo predstavitev Rdečega seznama jugovzhodne Evrope. Z dogodkom bo ICOM Slovenija obeležil tudi 75-letnico Mednarodnega muzejskega sveta ICOM.

 
Na fotografijah so predmeti Posavskega muzeja Brežice objavljeni na Rdečem seznamu 2021:
  • Vojak – čebelni panj, enocelični panj v obliki vojaka neznani izdelovalec, les, pozno 18. ali prva tretjina 19. stoletja, v. 167 cm, © Posavski muzej Brežice, inv. štev.: E271.
  • Sv. Ana, slika na zrcalo, v temnem okvirju, 24 x 19 cm,© Posavski muzej Brežice, inv. štev.: E326.
  • Sv. Nadangel Mihael, Andrej Janez Herrlein, 1775, olje na platnu, v. 187 cm, š. 123 cm, © Posavski muzej Brežice, inv. št. KZ 1/154. 
Celoten rdeči seznam ogroženih predmetov kulturne dediščine za jugovzhodno Evropo v angleškem jeziku si lahko ogledate tukaj.
1_E271-VOJAK-ČEBELNI PANJ Posavski muzej Brežice2_ E326_SLIKA NA OGLEDALO_SV ANA Posavski muzej Brežice3_ Sv_Mihael Holy Archangel Michael_ Andrej Janez Herrlein_oil_canvas_17..
Virtualni sprehod po Viteški dvorani
Pošlji e-razglednico
Iz muzejske trgovine
Podloga za miško - Viteška dvorana 2020
4,90 EUR
Ugodnosti za člane AMZS
Psom prijazen muzej
© 2023, posavski-muzej.si | O piškotkih