Osrednja vsebina

odpri

zapri

Prikaz za slabovidne
Zapri
Telefon
Pokličite nas
07 466 05 17
Email
Pišite nam
vodnik@pmb.si
 

Pregled zgodovine izgradnje

 1241  Salzburška nadškofija že pred tem letom postavi prvotni romanski grad Rain (Brežice)
 1249 prvič omenjen v pisnih virih kot castrum Rain
1479 Ogri pod vodstvom Matije Korvina – Kralja Matjaža (1443–1490) zasedejo del današnjega Posavja z mestno naselbino in gradom
 1491 Habsburžani z mirovno pogodbo pridobijo to območje in mesto Brežice postane deželno knežje mesto
1515 v vseslovenskem kmečkem uporu zgorita grad in mesto
1528 v času pogostih turških vpadov grad ponovno pogori
1529 cesar Ferdinand I. Habsburški (1503–1564) odobri zidavo nove renesančne utrdbe skupaj z utrditvijo in razširitvijo mestnega obzidja; omenjen je cesarski gradbenik Jurij Dispatio iz Marana pri Roveretu
1529–1553 vodi gradbena dela Martin iz Bellinzone
1548  letnica, zapisana na prekladi vhodnega portala in označuje zaključeno gradnjo renesančnega gradu z obodno pozidavo s stolpi
1553–1557 kot stavbenika utrdbe sta omenjena znana renesančna arhitekta brata Andrej in Domenico dell’Allio
1567–1579 gradnja vzhodnega in zahodnega trakta – prezidava gradu v stanovanjske namene pod vodstvom tedanjega upravnika oz. zakupnika barona Ludvika Ungnada
1573 kljubovanje napadu hrvaško-slovenskih kmečkih upornikov
1586–1590  zahodni trakt podaljšajo do severozahodnega vogalnega stolpa in opremijo z dvonadstropnim arkadnim hodnikom, severni trakt pa dvignejo za eno nadstropje
1601 
zapisana letnica nad glavnim renesančnim portalom z grbom Franca Galla v. Gallensteina (1550–1614) z enorogom in označuje konec leta 1529 začete gradnje
 1652–1661  grajska stavba postane last grofa Jurija IV. Frankopana Trsatskega (ok. 1620–1661), sina Vuka II. Frankopana (ok. 1578–1652), predhodnega lastnika Brežic
1685 pred tem letom postane last hčere Jurija IV. In Zofije roj. Forgách, grofice Marije Julijane Frankopan (?–1693), por. grofice Abensperg in Traun, drugič poročene grofice Attems
1694  lastnik postane grof Ignac Marija Attems (1652–1732), ki v naslednjih tridesetih letih spremeni nekdanjo renesančno trdnjavo v udobno plemiško baročno bivališče
1702–1703  Frančišek Karl Remb(p) (1675–1718) izvede po naročilu grofa Ignaca Marije Attemsa fresko poslikavo v Viteški dvorani
1718–1720  prenovljen zahodni trakt z reprezentančnim balustradnim stopniščem s fresko poslikavo stopnišča slikarjev: Johanna Casparja Wagingerja (?–1718) in Franca Ignaca Flurerja (1688–1742);
1720–21 slikar Franc Ignac Flurer (1688–1742) poslika grajsko kapelo svetega Križa
1772–1773  obnova ostrešja in kritine
1848  grajska stavba postane sedež različnih uradov
1917  grajsko poslopje močno prizadene potres, uničene nekatere okrasne štukature in kitajski salon v severozahodnem delu drugega nadstropja
1949 za grajsko stavbo prevzame skrb muzej in v nekaj prostorih severnega trakta drugega nadstropja naseli prvo stalno muzejsko razstavo z arheološko, kulturnozgodovinsko in etnografsko zbirko
1959  prva obnova fresk Viteške dvorane
1963  obnova fresko poslikav dvoramnega stopnišča
1975  obnova stopnišča v Viteški dvorani
 1999  obnova balustradnega dvoramnega stopnišča in stropne poslikave
2010–2011 restavratorski posegi na poslikavah zrcalnega oboka Viteške dvorane ter restavriranje stopnišča in njegove dekorativne poslikave
2015 restavriranje poslikav južne stene Viteške dvorane
2018 obnova strehe severnega in vzhodnega trakta ter treh stolpov
 
 
  
  
NAZAJ
×

KOŠARICA

ŽELIM NA BLAGAJNO
NAZAJ K NAKUPOVANJU
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Pomanjšaj velikost pisave (-) Povečaj velikost pisave (+)

Barva ozadja in pisave

Izključi prikaz za slabovidne ×


Izjava o dostopnosti