Foto galerija

Tiskovna konferenca Gradovi Posavja – skupaj v Evropskem letu kulturne dediščine 2018, 15. 2. 2018

Objavljeno: 16.02.2018
Tiskovna konferenca Gradovi Posavja – skupaj v Evropskem letu kulturne dediščine 2018
Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, 15. 2. 2018, 11.00 


Včeraj, 15. 2. 2018, smo upravljavci in lastniki gradov, združeni pod okriljem projekta Gradovi Posavja, na tiskovni konferenci predstavili naše skupno delo v letu 2017 in načrte za leto 2018. Tiskovno konferenco, ki je potekala v Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, so sooblikovali Goran Milovanović, Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, Alenka Černelič Krošelj, Posavski muzej Brežice, mag. Valerija Slemenšek, Kozjanski park, Darja Planinc, Kulturni dom Krško, Mojca Pernovšek, KŠTM Sevnica in Alenka Mokrovič Pogačar, Terme Čatež. Posamezno so predstavili tudi ključne aktivnosti v Evropskem letu kulturne dediščine 2018.

 
GRADOVI POSAVJA V LETU 2017 IN V EVROPSKEM LETU KULTURNE DEDIŠČINE 2018
 
Gradovi Posavja v letu 2017
 
Projekt, ki smo ga oblikovali v letu 2014 se uspešno nadaljuje. Vključuje upravljavce šestih gradov v Posavju, ki so se pridružili k neformalnemu združenju, in sicer: Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, ki upravlja nekdanji samostan v Kostanjevici na Krki, Kozjanski park Podsreda, ki upravlja grad Podsreda, Kulturni dom Krško, enota Grad Rajhenburg, ki upravlja grad Rajhenburg, KŠTM Sevnica, ki upravlja grad Sevnica, Posavski muzej Brežice, ki upravlja grad Brežice in Terme Čatež, ki so lastnice gradu Mokrice. V skupino je bilo vabljeno tudi Ministrstvo za kulturo kot lastnik gradov Šrajbarski turn, Bizeljsko in Pišece, vendar se zaradi nedostopnosti oziroma še neodprtosti gradov niso odločili za sodelovanje, jih pa o vsem obveščamo. Prav tako smo k sodelovanju povabili lastnika dvorca Raka, vendar se na poziv ni odzval.
Projekt utrjuje vezi med gradovi v Posavju in nadgrajuje že obstoječe programe sodelovanja med gradovi in med lokalnimi skupnostmi ter gradi trdnejše vezi na podlagi fizičnega in virtualnega povezovanja, skupne promocije in dopolnjevanja programov. Vzpostavljamo celovito ponudbo v Posavju in s partnerji in aktivnostmi povezujemo celotno regijo, da jo temeljiteje in bolj energično tudi promoviramo. Projekt z inovativnim pristopom obenem dviguje prepoznavnost in dodano vrednost mreži gradov ter vsem dosedanjim in razvijajočim se dejavnostim v regiji.
V letu 2017 so upravljavci Gradov Posavja nadaljevali s prizadevanjem za skupno promocijo. Prvi korak pri tem je bilo oblikovanje skupne podobe, z risbo posavskih gradov, ki jo je pripravila Vesna Zakonjšek iz Kozjanskega parka (Grad Podsreda). Upravljavci posavskih gradov so na spletnih straneh dodali zavihke »Gradovi Posavja«, na katerih redno objavljamo aktivnosti, skupne dogodke ter mesečnike vseh dogodkov, ki se odvijajo na posavskih gradovih. V prvi polovici leta smo izdali še brošuro z napovedjo ključnih dogodkov po Gradovih Posavja in navedbo datumov odprtih vrat v slovenskem in angleškem jeziku, ki odlično dopolnjuje že obstoječo promocijsko, informacijsko zloženko Gradovi Posavja, saj poleg stalnih razstav na gradovih obiskovalce seznanja tudi z bogato ponudbo obrazstavnih programov in dogodkov. Za promocijo in za prodajo v muzejskih trgovinah so oblikovali vrečke-nahrbtnike z omenjeno risbo posavskih gradov. S Termami Čatež smo oblikovali turistični paket »Gradovi Posavja – naj vas presenetijo«. Paket je namenjen obiskovalcem, z željo po spoznavanju kulturne dediščine in grajske arhitekture in vključuje obisk muzejev in galerij ter nastanitev v gradu Mokrice.
 
V letu 2017 smo opravili naslednje aktivnosti:
- sestanek upravljavcev posavskih gradov in koordinacija za pripravo Konference Gradovi Posavja, 28. 3. 2017, Grad Rajhenburg;
- Konferenca Gradovi Posavja: Projekt povezovanja in izhodišče za sodelovanje, 6. 4. 2017, Grad Sevnica;
- sestanek upravljavcev posavskih gradov, 16. 5. 2017, Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki;
- ogled dobre prakse na gradovih hrvaškega Zagorja, 14. 6. 2017;
- 1. skupni zaključek Poletne muzejske noči posavskih muzejev in galerij, 17. 6. 2017, Grad Rajhenburg; predstavitev projekta na tiskovni konferenci Posavskega muzeja Brežice, 26. 6. 2017;
- sestanek upravljavcev posavskih gradov in koordinacija za pripravo strokovne ekskurzije po gradovih Posavja, 12. 9. 2017, Mestni muzej Krško;
- predstavitev in objava skupnega promocijskega paketa Gradovi Posavja – naj vas presenetijo;
- priprava in oddaja prijave na razpis EDEN – Evropska destinacija kulture, ki ga je razpisala Slovenska turistična organizacija, prijavitelj v imenu vseh je bila Razvojna agencija Posavje, prijavo pa so podprle vse posavske občine, oddana je bila 31. julija. Žal nismo bili    izbrani izmed 5 finalistov;
- strokovna ekskurzija Gradovi Posavja, 23. 9. 2017;
- delo na projektnih predlogih – noveliranje predloga za Interreg in za ITP, CLLD, junij, september—november;
- Sodelovanje s promocijskim gradivom na Dnevih slovenskega turizma – Kranjska gora, 18.—20. 10. 2017. 
- Podrobneje o treh obsežnejših programih v skupni organizaciji ustanov Gradov Posavja v letu 2017:
 
1. Konferenca Gradovi Posavja: Projekt povezovanja in izhodišče za sodelovanje, 6. 4. 2017, Grad Sevnica; Konferenco smo organizirali z namenom nadgraditve in razširitve sodelovanja. Predstavili so projekt Gradovi Posavja in na podlagi predstavljenih povezovanj sorodnih združenj in dobre prakse povezovanj gradov v sosednji Avstrije oblikovali izhodišča za prihodnje sodelovanje.
Ob odprtju konference so prisotne nagovorili: Mojca Pernovšek, direktorica Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica in Renata Martinčič, v. d. generalne direktorice Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.
V prvem sklopu konference je Damjana Pečnik, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo RS predstavila grajske objekte v Sloveniji, njihov potencial, uporabo in obnovo, Martina Ajster, predstavnica Die Schlösserstrasse – Ceste gradov iz Avstrije, pa je predstavila uspešen projekt povezovanja gradov na avstrijskem Štajerskem.
V drugem sklopu konference je mag. Sandra Boršić, predstavnica Združenja zgodovinskih mest Slovenije in Mestne občine Novo mesto predstavila uspešno povezovanje in sodelovanje slovenskih zgodovinskih mest, Alenka Černelič Krošelj, v. d. direktorice Posavskega muzeja Brežice pa je predstavila projekt Gradovi Posavja, dosedanje delo in cilje v prihodnje. Nataša Kolenc iz Mestne Občine Nova Gorica je ob zaključku konference predstavila projekt Restaura in poudarila potencial javno zasebnega partnerstva pri revitalizaciji dediščinskih stavbah.
Konference so se udeležili udeleženci iz celotne Slovenije in tudi iz Hrvaške; predstavniki upravljavcev in lastnikov grajskih stavb, turističnih organizacij, kulturnih ustanov, muzejev in konservatorsko-restavratorske stroke.
 
2. Skupni zaključek Poletne muzejske noči posavskih muzejev in galerij, 17. 6. 2017, Grad Rajhenburg; Letos smo upravljavci posavskih gradov, z muzejsko dejavnostjo (Posavski muzej Brežice, Kulturni dom Krško, Grad Rajhenburg, Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, Kozjanski park, Grad Podsreda) na Poletno muzejsko noč, ki je skupna promocijska akcija slovenskih muzejev, po izvedenih programih v lastnih ustanovah, svoje obiskovalce povabili še na prvi skupni zaključek Poletne muzejske noči. Poletna muzejska noč se je v Posavju tako zaključila ob polnoči na Gradu Rajhenburg, s koncertom Vaska Atanasovskega in Simoneja Zanchinija. Da bi obiskovalcem zagotovili enostaven dostop, smo omogočili tudi organiziran avtobusni prevoz, s katerim so na Grad Rajhenburg odpeljali obiskovalce iz Brežic in Krškega.
 
3. Strokovna ekskurzija Gradovi Posavja, 23. 9. 2017; Upravljavci in lastniki posavskih gradov smo v počastitev svetovnega dneva turizma (27. september), s ciljem večjega poznavanja naših potencialov ter skupnega trajnostnega delovanja in razvoja, organizirali strokovno ekskurzijo »Po gradovih in samostanih Posavja«, na katero so se podali v soboto, 23. septembra 2017. Na razpisano pot smo privabili 49 udeležencev, predstavnikov medijev, turističnih delavcev in ostalih ljubiteljev gradov iz vse Slovenije in tudi sosednje Hrvaške. Pot smo pričeli na gradu Sevnica, kjer nas je pozdravil tudi Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica, ki je ob tem podpisal tudi listino t. i. Zelene sheme slovenskega turizma, s katero Slovenska turistična organizacija pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj.
Strokovna ekskurzija je pokazala ne samo interes za takšne programe, ampak je predstavila gradove tako kot jih želimo - skupaj in kot celoto z raznolikimi in izjemnimi vsebinami. Pot po šestih gradovih je pokazala, da so naši gradovi tudi v veliki meri obnovljeni, dobro vzdrževani in upravljani. Pomembna pa je tovrstna skupna promocija, skupno delovanje in zagotovo bomo takšno pot še večkrat ponudili, tako na tak bolj promocijski način in s strokovnimi usmerjenimi vodstvi kot bolj "klasično turistično" in seveda tržno. Torej ima ta pot po gradovih Posavja tudi velik tržni potencial v različnih oblikah (en dan, več dni, z različnimi drugimi programi ipd).
 
GRADOVI POSAVJA V LETU 2018
 
Projekt, ki smo ga z upravljavci in lastnikom šestih posavskih gradov oblikovali v letu 2014 se uspešno nadaljuje in se je v teh letih izoblikoval v naslednje trajnostne programske smeri, kar nadaljujemo v letu 2018:
- programsko sodelovanje na regionalnem nivoju – skupni paketi s Termami Čatež, skupni nastopi na sejmih izven Slovenije;
- skupne aktivnosti za pripravo ITP v Posavju in širše, prijave na razpise za omogočanje intenzivne in kakovostne promocije;
- iskanje možnosti za pridobivanje drugih projektnih sredstev za skupno izvajanje programov in promocije;
- trdno partnerstvo in njegov razvoj;
- vključitev še preostalih gradov in sorodnih stavb v Posavju in širše;
- medregijske povezave – tako v Sloveniji kot čezmejno;
- pridobivanje podpore vseh naših financerjev za obsežnejše skupne aktivnosti predvsem na področju skupne prepoznavnosti in promocije.

V letu 2018 nadaljujemo s skupnim predstavljanjem skozi napovednike, izdali bomo novo brošuro vsaj v dveh jezikih, pripravili nove pakete, izvedli skupno strokovno ekskurzijo – predvidoma v Avstrijo – Cesta gradov (Die Schlösserstrasse) ter se aktivno vključevali v aktivnosti STO in vseh ministrstev v prioriteto KULTURNI TURIZEM, kjer želimo sodelovati na strateškem in izvedenem nivoju. Nadaljevali bomo s skupno akcijo pod okriljem Poletne muzejske noči, ki smo jo leta 2017 zaključili na gradu Rajhenburg, leta 2018 pa jo bomo kot gradovi Posavja zaključili v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki (16. 6.). Izvedli bomo tudi Pot po gradovih Posavja za različne ciljne skupine in nadaljevali uspešno izvedbo iz leta 2017 (september).
Projekt se umešča v ELKD ter v pobudo, da se tudi muzeji aktivno vključujemo v promocijo kulturno-turističnih destinacij, kar že nekaj let tudi intenzivneje izvajamo.

Leto 2018 po Gradovih Posavja
 
GALERIJA BOŽIDAR JAKAC v letu 2018 pripravlja pester mednarodno in medinstitucionalno obarvan razstavni program, z osrednjim projektom Obrazi ekspresionizma / Odtisi duha. Na razstavi bodo, med 25. majem in 20. septembrom, ob bok osrednjim slovenskim predstavnikom ekspresionizma, kot so France in Tone Kralj, Fran Tratnik, Veno Pilon, Božidar Jakac, Nande in Drago Vidmar, postavljena ključna imena nemškega in češkega ekspresionizma, med njimi dela Ernsta Ludwiga Kirchnerja, Emila Noldeja, Karla Schmidt-Rottluffa, Emila Fille, Josefa Čapeka, in Bohumila Kubište.
Razstava bo prikazala tematske sklope ekspresionizma, ki se nagiba k duševnemu ponotranjenju življenja ter problematizira eksistencialno ujetost umetnikov in usod odrinjenih na rob družbe. Izpostavila bo sorodnosti in razlike med estetikami nemških, čeških in slovenskih ekspresionistov v časovnem razponu od leta 1905 do 1925. Ob razstavi, ki je z nacionalnega vidika revizija te usmeritve, bo izšel slovensko-nemški katalog s prispevki slovenskih, čeških in nemških strokovnjakov.
Na osmih drugih lastnih razstavnih projektih, se bodo, poleg nove postavitve razstave v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića, s samostojnimi razstavami predstavili umetniki: Helena Tahir in Andrej Lamut v Lamutovem likovnem salonu, Kristina Rutar in Nataša Prosenc Stearns v razstavnih prostorih lapidarija ter Petra Varl in Branko Cvetkovič v nekdanji samostanski cerkvi. V novih razstavnih prostorih bomo gostili razstavi Bojan Golija: Retrospektiva iz UGM in razstavo treh mednarodno uveljavljenih goriških umetnikov iz Pilonove galerije. V sodelovanju z Anton Podbevšek Teatrom bo v nekdanji samostanski cerkvi uprizorjena gledališka predstava z naslovom Koso:vel, nastala po predlogi dr. Janeza Vrečka. Z razstavo del s tematiko Ivana Cankarja iz zbirke GBJ bomo obeležili Cankarjevo leto. Vse projekte bo obogatil raznolik spremljevalni program.
 
Ključni programi leta 2018 v POSAVSKEM MUZEJU BREŽICE povezujejo muzej z okoljem in širše tudi kot del široke spodbude Evropskega leta kulturne dediščine. Po prvi razstavi Štirje elementi: 1 – VODA  (od 8. 12. 2016) se bomo v letu 2018 od boginje Evrope ozrli še k prizoru boga ognja Hefajsta v novem delu cikla Štirje elementi: 2 – OGENJ (junij). Že januarja so povabili na tretji koncert glasbenih šol Posavja (25. 1.), potem pa je bil cel konec tedna (26.—28. 1.) posvečen naši izjemni Posavki Nuši Derenda v čast njenih dvajset let, kar se še z 2 koncertoma (24. in 25. 2.) in obrazstavnimi programi nadaljuje do 10. aprila. Maja bodo slovesno pričeli obeležitev 70 let Posavskega muzeja, kar je povezano s 120-letnico rojstva prvega ravnatelja muzeja Franja Stiplovška (12. 5.). V juniju vabijo na Poletno muzejsko noč (16. 6.) in na dan muzeja (26. 6.). Julij in avgust bo čas za kino in koncerte. Septembra muzej gostil 2. kongres slovenskih muzealcev (20—22. 9.), oktobra pa bo v čast avtorja izjemne poslikave Karla Frančiška Remba in 300-letnice njegove smrti Viteška dvorana drugačna (18. 10.). Proti zaključku leta bodo gostili obsežno arheološko razstavo Zlato od Beograda do Triglava. V projektu Znanje in veščine iz depoja bodo uporabniki ponovno postali del konservatorsko-restavratorske delavnice. Tudi v letu 2018 bodo o skupni dediščini pripovedovali skozi Posavske muzejske vitrine, gostujoče razstave, dogodke, predavanja, delavnice, dogodivščine: zimska (1.in 3. 3.), poletna (26.—30. 6.) in jesenska grajska dogodivščina (29—30. 10.) … In se za zaključek leta, 30. 12. 2018, z obiskovalci srečali že petič na Gala komornem koncertu ter se slovesno poslovili od leta 2018.
V letu 2018 bosta zaključeni tudi dve pomembni investiciji: prenova pritličja za recepcijo in sanitarije ter prenova strehe S in V dela gradu, za kar smo hvaležni lastnici gradu Občini Brežice in Ministrstvu za kulturo.
 
Evropsko leto kulturne dediščine bodo na GRADU RAJHENBURG obeležili z razstavnimi in izobraževalnimi programi, med katerimi izpostavljajo:
- prenovo stalne razstave Primož Kozmus, odličja, s katero prepletamo programski leti 2017 in 2018,
- fotografski razstavi; avtorski projekt Boštjana Puclja, What you see is what you get / Kar vidiš, to dobiš (odpiramo 18. maja) in skupinsko razstavo pod kuratorskim vodenjem Klavdija Slubana, Če bi Slovenija bila… (odpiramo 26. oktobra). Z razstavama nadaljujemo niz likovnih razstav v veliki dvorani gradu.
- Poletje na gradu Rajhenburg, sklop kulturno-umetniških dogodkov, ki od konca junija pa do začetka septembra prostore enega najpomembnejših spomenikov srednjeveške grajske arhitekture na Slovenskem spremenijo v eno najatraktivnejših prireditvenih prizorišč v Posavju,
- plod dobrega sodelovanja z lokalnimi društvi (TD in KD) je Srednjeveški dan (18. avgust) 
- 3. novembra bomo izvedli 4. Rajhenburški dan čokolade in likerjev, s katerim oživljamo dediščino menihov trapistov.

Poleg izpostavljenih programov je treba omeniti bogat program nedeljskih in počitniških delavnic, s katerim se osredotočajo tako na dediščino trapistovskega samostana kot tudi na samo stavbo, se pravi na arhitekturo kulturnega spomenika.
Vključevali se bodo v skupne muzejske akcije (svetovni dan muzejev, Poletna muzejska noč, Ta veseli dan kulture), obeležili pomembne datume, ki se navezujejo na zgodovino kraja in prostora (dan spomina na holokavst, dan izgnancev) ter skozi strokovna vodstva odstirali manj znane elemente grajske dediščine.
Skozi celotno leto teče delo na novem projektu Čokoladne sledi, katerega končni rezultat bo razstava v prihodnjem letu, s katero bomo podrobneje predstavili čokolado, kot enega najpomembnejših elementov trapistovske dediščine.
Obiskovalce gradu pa od 8. februarja sprejemajo v novo urejeni recepciji in muzejski trgovini. 
 
Na GRADU SEVNICA bodo v Evropskem letu kulturne dediščine nadaljevali s projekti obnove in raznolikimi programi v vseh letnih časih.
Uredili bodo tudi grajski atelje s stalno zbirko likovnih del, v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice načrtujejo pričeti z obnovo Zbirke o šolstvu.
Na gradu se skozi celo leto vrstijo različne prireditve in dogodki, med katerimi so večji in tradicionalni:
Grajska rezatev (28. 1.), Svetovni dan lutk (24. 3.), Sevn'ška kuhinja na trgu (18. 5.), 8. Festival modre frankinje (7. 6.), Koncert Godbe Sevnica ob dnevu državnosti – (22. 6.), Dan odprtih vrat gradu s tržnico starin in unikatov (24. 6.), Grajski kino pod zvezdami – od junija do septembra, 4. Grajski festival piva (8. 9.), Rock Lichtenwald (22. 9.), Grajska trgatev – predvidoma konec septembra, Teden otroka – prva polovica oktobra, Čarobni obisk gradu (13. 12.), Radogost večeri – vsako prvo sredo v mesecu.
Grad Sevnica skozi celo leto ponuja raznolike programe, ki bodo obiskovalce tudi v letu 2018 navdihovali s pristnimi doživetji. V letu 2018 bodo pričeli tudi z oddajanjem v najem t. i. grajske vile s stilno opremljenim apartmajem.
 
KOZJANSKI PARK, eno najstarejših in najobsežnejših zavarovanih območij v Sloveniji, že od leta 1983 skrbi za prenovo in programsko oživljanje GRADU PODSREDA. Grad Podsreda, najbolj »grajski med gradovi na Slovenskem«, kot ga radi poimenujemo, bo tudi v letošnjem letu prizorišče številnih dogodkov, kot so koncerti, odprtja fotografskih in likovnih razstav, glasbenih seminarjev, delavnic, kina pod grajskimi zvezdami, porok ..., med katerimi izpostavljajo:
- Razstave: Zagorski potok (opirajo 22. 3.), gostovanje razstave vezenin. (od 14. 4.), »Fotografski natečaj Kozjansko« (odpirajo 20. 4.ob Dnevu zemlje), »Korenine« priznanega fotografa Vinka Skaleta (odpirajo 25. 4.), skupinsko likovno razstavo učencev OŠ Kozje, ki celo leto ustvarjajo v ta namen (odpirajo pred koncem šolskega leta), razstavo mozaikov in skulptur Tomaža Hartmana.
- V sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje odpirajo interaktivno razstavo »ROJSTNI DAN V HERMANOVEM BRLOGU«.
- Predstavitev raziskovalnih nalog v okviru Mreže šol biosfernega območja UNESCO-vega programa MAB (23. 5.) - obeležitve evropskega dneva parkov in Nature 2000, mednarodnega dneva biodiverzitete in svetovnega dneva čebel.
- V poletnih mesecih bo že 24. leto potekalo GLASBENO POLETJE NA GRADU PODSREDA, v okviru katerega se bodo zvrstili številni koncerti in glasbeni seminarji za različna glasbila pod mentorstvom priznanih glasbenih umetnikov.
- Od junija do avgusta bo potekal KINO POD GRAJSKIMI ZVEZDAMI.
- 6. FESTIVAL EKOLOŠKE HRANE (17. 6.), na katerem bodo poleg ponudnikov ekoloških izdelkov tudi predavanja z ekološko tematiko, grad pa bo tudi končna točka pohodnikov tradicionalnega pohoda po Kozjanskem parku.
- V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine se bomo septembra z odprtjem lastne etnološke razstave »IZ DEPOJA« pridružili praznovanju Evropskega leta kulturne dediščine ter v mesecu oktobru v okviru vseslovenske akcije muzejev in galerij »Z igro do dediščine« izvedli grajski dan v sodelovanju z OŠ Bistrica ob Sotli. 

Hotel Golf grad Mokrice (del družbe TERME ČATEŽ d. d.) v 2018;

- grad, depandansa in golf suite odpirajo svoja vrata ponovno za velikonočne praznike (golf igrišče z 18 luknjami že konec februarja),
- Hotel golf grad Mokrice **** –  1. mesto v izboru revije Luxury Travel Guide v kategoriji 'Affordable Luxury Hotels – Slovenia 2018',
- paket 'Gradovi Posavja', ki združuje in povezuje posavske gradove, že umeščen v trženje & promocijsko mrežo Term Čatež.**********

TERME ČATEŽ  d. d. –  2017 / 2018
V Termah Čatež so 2017 zaključili z zgodovinskim rekordom doslej najvišjega števila prenočitev družbe. Investicije / novosti :
* naselje mobilnih hišic postavljeno v zeleno okolje NAJboljšega slovenskega kampa,
* prenova apartmajev, Indijanske vasi, na poletni Termalni rivieri pa gostinskega lokala,
* nova  igrišča za odbojko/rokomet na mivki in (tretje) nogometno igrišče,
* novosti v zdravstvu:  prvi Terapevtski center za hrbtenico v Sloveniji,
* novi programi: shujševalni, anti age & antistresni in razstrupljevalni – vsi vključujejo dietno terapijo S.D.M. pod nadzorom strokovnjaka nutricionista in zdravnika.
Spomladi 2018 bo projekt razširitve kampa doživel epilog. Celovito naselje 'Terme Village', umeščeno v naravo, bo združevalo nov vhod z recepcijo, apartmaje, prostore za kampiranje, mobilne hišice, Indijansko vas in Gusarski zaliv. Vse v neposredni bližini največjega termalnega parka v tem delu Evrope – Termalne riviere.
Nagrade 2018:
nizozemski avtoklub ANWB in nemško avtomobilsko združenje ADA sta že devetič zapored ocenila kamp Terme Čatež kot najboljši slovenski kamp,
tour operator Vacanselect je Termam Čatež podelil prvo mesto v kategoriji 'GLAMPING EXPERIENCE AWARD'. 
 
 
Predstavniki projekta Gradovi Posavja:
Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, samostan Kostanjevica na Krki, zanj Goran Milovanović
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, grad Sevnica, zanj Mojca Pernovšek
Kozjanski park, grad Podsreda, zanj mag. Valerija Slemenšek
Kulturni dom Krško, grad Rajhenburg, zanj Darja Planinc
Posavski muzej Brežice, grad Brežice, zanj Alenka Černelič Krošelj
Terme Čatež, grad Mokrice, zanj Alenka Mokrovič Pogačar
 
IMG_0364IMG_0369IMG_0372IMG_0420IMG_0421
Pošlji e-razglednico
Iz muzejske trgovine
Vrečka Evropa
8,00 EUR
Zloženka Posavski muzej Brežice
 
Oglejte si jo lahko tukaj

 
 
Imetniki Spar plus kartice
Ugodnosti za imetnike Spar plus kartice
 

 
© 2018, posavski-muzej.si | O piškotkih