Kmečki upori in reformacija

Zgodovinska zbirka Kmečki upori in reformacija prikazuje pomembna zgodovinska dogajanja, ki so se zgodila v Posavju v 16. stoletju – vseslovenski kmečki upor leta 1515, hrvaško-slovenski kmečki upor leta 1573 in reformacijo. V dveh razstavnih prostorih severovzhodnega grajskega stolpa je prikazan boj naših prednikov za samostojno politično, gospodarsko in kulturno življenje.

V prvem razstavnem prostoru sta na steni upodobljeni dve stenski poslikavi – freski, ki jih je leta 1959 naslikal slikar in grafik Franjo Stiplovšek. Prva prikazuje potek hrvaško-slovenskega kmečkega upora leta 1573 s pohodi kmečke in plemiške vojske in kraji bitk, druga pa grbe slovenskih mest, med njimi sta upodobljena tudi grba mesta Brežice in Kostanjevice na Krki.

Nad freskama je napis “Le vkup, le vkup, le vkup, le vkup uboga gmajna“.Gre zageslo vseslovenskega kmečkega upora. To so prve slovenske tiskane besede, ki so bile natisnjene v nemški pesmi vojaških najemnikov na letaku leta 1515.
Nagrobna plošča, vzidana na steno, prikazuje hrvaškega plemiča, ogrskega rodu, Franja Tahija. S svojim nečloveškim početjem je leta 1573 pognal kmete susedgrajske in stubiške gospoščine v upor, ki se je potem razširil še na slovensko stran. Upor, v katerem je sodelovalo okrog 12.000 slovenskih in hrvaških kmetov, je bil po dveh tednih nesrečno končan. Plemiško zmago je spremljalo strahovito maščevanje nad upornimi kmeti.  

Na panoju v okenski niši je simbolično prikazana reformacija ali protestantizem, katere cilj je bil prenova rimskokatoliške cerkve. Pri nas je bila reformacija versko in kulturno gibanje, ki je obrodilo sijajen sad. Slovenski protestantski možje Primož Trubar, Adam Bohorič, Sebastijan Krelj in Jurij Dalmatin so po novem nauku s številnimi slovenskimi knjigami, slovnico in prevodom Svetega pisma v slovenščino prinašali izobrazbo vsem svojim vernikom. Postavili so temelj slovenskemu knjižnemu jeziku, ki je po dolgih stoletjih povezal slovensko ljudstvo v celoto. Izvirni izvod Biblije, ki jo je prevedel Jurij Dalmatin, hrani tudi naš muzej. Natisnjena je bila v Nemčiji v 1500 izvodih. Do danes se je ohranilo 78 izvodov. V Sloveniji je ohranjenih 36 Biblij. V vitrini je razstavljen faksimile Dalmatinove Biblije iz leta 1968.

V drugem razstavnem prostoru sta na panojih s fotografijo in besedo prikazana vseslovenski kmečki upor leta 1515 in hrvaško-slovenski kmečki upor leta 1573. V uporu leta 1515 so kmetje požgali srednjeveški grad Brežice in mesto. Šestdeset let kasneje so jim topovi, ki so branili na novo zgrajeni grad, preprečili, da bi se mu približali. Fotografije gradov in njihove razvaline so priče naših kmečkih uporov. Številne listine iz gradov sredi uporniškega ozemlja, zapisniki zasliševanj uporniških kmetov, pisma kranjskih in štajerskih deželnih stanov, nadvojvode Karla, cesarja Maksimilijana nam v izvirni besedi prikažejo težko življenje kmetov, ki so nosili vsa bremena premaganca in občutili maščevanje zmagovalcev.

Zbirka je obogatena z orožjem plemičev in kmetov, kot so helebarde, dvoročni meč, sablje, bojni kiji, puške, signalni top, možnarji, sulice, sekire, ter s kopijo viteškega oklepa iz 16. stoletja, kipoma kmečke žene in Matije Gubca, vodjo hrvaških in slovenskih kmetov, ki ga je naredil kipar Lojze Dolinar.
Virtualni sprehod po Viteški dvorani
Pošlji e-razglednico
Iz muzejske trgovine
Podloga za miško - Viteška dvorana 2020
4,90 EUR
Ugodnosti za člane AMZS
© 2021, posavski-muzej.si | O piškotkih