Spomin iz vojne in sveta

Posavska muzejska vitrina / Pot domov:

Spomin iz vojne in sveta

Album družine Kopinč
29. 1. - 1. 3. 2015

S spominskima albumom z naslovom Spomin iz vojne in sveta predstavljamo delček življenjske zgodbe Antona Kopinča iz Dobove. V albumu ohranjene fotografije in razglednice dokumentirajo njegova vojna leta od mobilizacije leta 1914 pa do vrnitve domov leta 1918. Razstava je tudi del medinstitucionalnega razstavnega projekta Pot domov, s katerim želimo predstaviti zgodbe o ljudeh, ki so vojno preživeli in se vrnili domov, s sporočilom, da se to ne bi več ponovilo.
Anton Kopinč se je rodil  5. maja 1893 v Rigoncah. Po končani osnovni šoli se je v Brežicah izučil za peka. Leta 1914 je bil tako kot še veliko drugih Dobovčanov mobiliziran v avstro-ogrsko vojsko. Ker je bil po poklicu pek, je bil dodeljen divizijski pekarni. V zaledju ruske in kasneje soške fronte je ves čas vojne v vojaških pekarnah, ki so stale vedno nekaj kilometrov zadaj za bojno črto, pekel vojaški  kruh – komis. Po končani vojni  se je vrnil domov in si v Dobovi sezidal hišo, v kateri je imel tudi pekarno. Umrl je leta 1959 v Dobovi, kjer je tudi pokopan.
V albumu so ohranjene fotografije pekarne, v kateri je delal. Ena je skupinska fotografija pekov, večinoma pa so razglednice s podobami krajev, skozi katere je potoval na bojno polje, nato razglednice z vojaškimi motivi, razglednice domačih krajev, ki so mu jih pošiljali sorodniki, in kartice, ki jih je sam narisal in jih pošiljal domov staršem in bodoči ženi. V albumu so shranjene tudi sličice z živalskimi in vojaškimi motivi, ki jih je zbiral kot otrok, in risbe, ki jih je narisal med letoma 1907 in 1908, ko je obiskoval 6. razred osnovne šole v Dobovi.
 
Spominski album hrani gospa Julijana Branka Kopinč iz Dobove.
 
© 2022, posavski-muzej.si | O piškotkih