Osrednja vsebina

odpri

zapri

Prikaz za slabovidne
Zapri
Telefon
Pokličite nas
+ 386 7 466 05 17
Email
Pišite nam
vodnik@pmb.si

Osvoboditev Sevnice leta 1945

Ob 75-letnici osvoboditve mesta Sevnica od nemškega okupatorja in konca 2. svetovne vojne

 
Nadrejeni štab je 9. maja 1945 Kozjanskemu partizanskemu odredu ukazal takojšen odhod proti Celju, da bi tam z drugimi partizanskimi enotami osvobodil mesto Celje. Kozjanski partizani so kot prva partizanska enota vstopili v osvobojeno Celje v zgodnjih popoldanskih urah 10. maja 1945, kjer jih je pričakala in pozdravila množica Celjanov. Popoldne, 11. maja, pa je komandant odreda Karel Žmavc – Gorazd dobil nova navodila za delo Kozjanskega odreda od načelnika štaba 4. operativne cone Jugoslovanske armade Petra Brajovića. Člani štaba partizanskega odreda so nato sklenili, naj tretji bataljon ostane v Štorah zaradi razoroževanja okupatorjeve vojske. Drugi bataljon, pri katerem se je zadrževal komandant Žmavc, je dobil nalogo, da odide proti Sevnici in poišče stik z enotami redne jugoslovanske vojske, ki so prodirale ob Savi v smeri Sevnica–Zidani Most.
 
Drugi bataljon se je še isti večer odpravil na pohod proti Sevnici. Noč ga je zatekla na Planini, kjer je prenočil, da je že v zgodnjih jutranjih urah krenil dalje. Okoli 11. ure, 12. maja, je bataljon prišel v predmestje Sevnice in se razvrstil po grebenu v bližini Kopitarne. Tu so vzpostavili zvezo z 9. brigado 10. divizije 2. armade Jugoslovanske armade, ki je prodirala po desnem bregu Save, deli nemške 373. legionarske divizije »Tiger« pa po levem bregu. Z združenimi močmi so razorožili legionarje in Sevnica je bila osvobojena. Drugi bataljon Kozjanskega odreda je nato z razvito zastavo v zgodnjih popoldanskih urah 12. maja 1945 vkorakal v osvobojeno Sevnico.
 
Pripravil: Dr. Tomaž Teropšič, muzejski svetnik
 

Fotografije:
 
Razglednica mesta Sevnica med 2. svetovno vojno, 1944. Hrani Posavski muzej Brežice.
Sprejem borcev Kozjanskega odreda v osvobojeni Sevnici, maj 1945. Hrani Posavski muzej Brežice.
Komandir minerskega voda Kozjanskega odreda Jože Vidmar – Boštjan v osvobojeni Sevnici, maj 1945. Hrani Posavski muzej Brežice.
Partizanski žig iz leta 1945. V:  Tomaž Teropšič, Štajerska v plamenih, Posavski muzej Brežice, Brežice 2012, str. 329. Hrani Arhiv Republike Slovenije.
NAZAJ
×

KOŠARICA

ŽELIM NA BLAGAJNO
NAZAJ K NAKUPOVANJU
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Pomanjšaj velikost pisave (-) Povečaj velikost pisave (+)

Barva ozadja in pisave

Izključi prikaz za slabovidne ×


Izjava o dostopnosti