Posavska stoletja

Grb mesta Brežice 1535

29. marca 1535 je kralj Ferdinand I. Habsburški na prošnjo mestnega sodnika, sveta in občine meščanov Brežic s potrdilno listino mestu Brežice podelil grb.

Na listini, ki se ni ohranila v originalu, je bil grb narisan v barvah: na dnu grba modra vodna površina, nad njo trije okrogli hribčki, od katerih je srednji malo višji, za njimi se do roba grba dviga rumena konica, ostalo grbovno polje pa je bilo črne barve. V resnici je mesto Brežice imelo ta potrjeni grb iz leta 1535 v rabi že prej. Tak grb ima tudi pečatnik mesta iz leta 1530, ki je ohranjen v Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu. Odtis tega pečata je ohranjen na številnih aktih in dopisih iz 17. in 18. stoletja.

Vir: Otorepec, Božo: Srednjeveški pečati in grbi mest in trgov na Slovenskem, Ljubljana: Slovenska matica in ZRC SAZU, 1988

V Posavskem muzeju Brežice hranimo pečatnik mesta Brežice iz druge polovice 16. stoletja, ki je bil verjetno izdelan po vzoru pečata iz leta 1530 (inv. št. Z3:886).
 

 
Pečatnik Brežice, 2. pol. 16. stol.
Virtualni sprehod po Viteški dvorani
Pošlji e-razglednico
Iz muzejske trgovine
Podloga za miško - Viteška dvorana 2020
4,90 EUR
Ugodnosti za člane AMZS
Psom prijazen muzej
© 2023, posavski-muzej.si | O piškotkih