Posavska stoletja

Dr. Radoslav Jakob Razlag (1826—1880)

Dr. Radoslav Jakob Razlag (1826—1880)
 • 12. julij 1826 rojen v Radoslavcih pri Ljutomeru.
 • 1851—1853 sodeluje v ilirskem gibanju na slovenskem z objavami del Zvezdice (1851) in almanaha Zora (1852 in 1853).
 • 1854 konča študij filozofije in prava v Gradcu.
 • 1854—1862 odvetniški pripravnik pri advokatu Kaiserfeldu v Gradcu ter učitelj slovenščine in hrvaščine na višji realki v Gradcu.
 • Junij 1862 zaključi odvetniško pripravništvo v Gradcu in se preseli v Brežice ter odpre odvetniško pisarno. V Brežicah biva sedem let vse do leta 1869.
 • 1863 izda svoje najbolj znano delo, zbirko slovanskih pesmi z naslovom Pesmarica.
 • 16. 1. 1865 izvoljen v štajerski deželni zbor. Štajerski deželni poslanec do leta 1868.
 • Maja 1865 izvoljen v odbor Slovenske matice.
 • Konec leta 1865 postane predsednik čitalnice v Sevnici.
 • 1868 govorec na taboru v Ljutomeru (avgust) in Žalcu (september).
 • 1868 odstopi z mesta deželnega poslanca.
 • 2. maj 1869 govorec na taboru v Sevnici in 17. maj 1869 na največjem slovenskem taboru v Vižmarjah.
 • 1869 se preseli v Ljubljano.
 • 11. septembra 1871 imenovan za glavarja dežele Kranjske.
 • 16. december 1871– padec Hohenwartove vlade in konec službe deželnega glavarja Kranjske.
 • 10. junija 1872 soustanovitelj in podpredsednik Slovenskega pisateljskega društva v Ljubljani.
 • 1873 izvoljen za državnega poslanca na Dunaju za Notranjsko.
 • 1873–1875 opravlja službo deželnega poslanca na Dunaju.
 • 1875 se vrne v Brežice, kjer prevzame službo oskrbnika gradu. Do smrti živi na gradu in se ukvarja s kmetijstvom, še posebej s sadjarstvom.
 • 1877 odstopi z mesta deželnega poslanca.
 • 5. junij 1880 umre v Brežicah, star 54 let. Pogreba 8. junija se udeležijo številni vidni predstavniki slovenskih dežel.

5. junija 2020 – postavljena spominska plošča v Brežicah. Pobudo zanjo so dali brežiški domoljubi, ki živijo v Ljubljani. Postavitev je podprlo Društvo za oživitev mesta Brežice, omogočili pa Krajevna skupnost Brežice in Občina Brežice.

Ploščo je izdelalo Kamnoseštvo Jakše, Krško.
 

Dr Radoslav Jakob Razlag (1826–1880)
 
 • 12 July 1826: Born in Radoslavci near Ljutomer.
 • 1851–1853: He was part of the Illyrian movement in the territory of present-day Slovenia by publishing a collection of articles titled ‘Zvezdice’ (1851) and an almanac titled ‘Zora’ (1852 and 1853).
 • 1854: He completed his philosophy and law studies in Graz.
 • 1854–1862: He did a law internship with lawyer Kaiserfeld in Graz and worked as a teacher of Slovenian and Croatian at a local Realschule.
 • June 1862: He completed his law internship in Graz and moved to Brežice, where he opened his own legal practice. He lived in Brežice for seven years until 1869.
 • 1863: He published his most famous work, a collection of Slavic poems titled ‘Pesmarica’.
 • 16 Jan 1865: He was elected to the Styrian Provincial Landtag (Assembly) and remained an assembly member until 1868.
 • May 1865: He was elected to the board of the scientific and cultural institution Slovenska matica.
 • Late 1865: He was appointed chairman of the Sevnica Cultural Society.
 • 1868: He was a speaker at rallies in the towns of Ljutomer (August) and Žalec (September).
 • 1868: He resigned as assembly member.
 • 2 May 1869: He was a speaker at the Sevnica rally and on 17 May 1869 also at the largest Slovenian rally in Vižmarje.
 • 1869: He moved to Ljubljana.
 • 11 Sept 1871: He was appointed governor of the crown land of Carniola.
 • 16 Dec 1871: The fall of Hohenwart’s government and the end of Razlag's post as governor of the crown land of Carniola.
 • 10 June 1872: Co-founder and vice-president of the Slovene Writers' Association in Ljubljana.
 • 1873: He was elected assembly member for Inner Carniola in Vienna.
 • 1873–1875: Assembly member in Vienna.
 • 1875: He returned to Brežice, where he took up his post as the castle caretaker. He lived at the castle for the rest of his life, and spent his time farming and especially fruit growing.
 • 1877: He resigned from his post of assembly member.
 • 5 June 1880: He died in Brežice, aged 54. His funeral, on 8 June, was attended by many prominent representatives of the Slovenian lands.

5 June 2020 – a memorial plaque put up in Brežice. The idea for the plaque was given by the local patriots now living in Ljubljana. The erection of the plaque has been supported by the Society for the Revival of the Town of Brežice and made possible by the Civil Parish of Brežice and the Municipality of Brežice.

The plaque was made by Kamnoseštvo Jakše, Krško.

Radoslav_URN_NBN_SI_img-OM35R767Pesmarica 1863 RTVPodoba razlaga Slovanski Jug 1868Sestava Slovenske matice 1868-page-001Besednik,IV, št. 14, 25. 7. 1872 str. 8 Radoslav razlag kot predsednik društva pisateljevStanografski zapis prisega Radoslava Razlaga za deželnega glavarja Kranjske 14.9.1871-page-001Stanografski zapis prisega Radoslava Razlaga za deželnega glavarja Kranjske 14.9.1871-page-002Z4-4953 osmrtnica, RazlagSlika nagorbnikarazlag izrez nagrobnika
Virtualni sprehod po Viteški dvorani
Pošlji e-razglednico
Iz muzejske trgovine
Podloga za miško - Viteška dvorana 2020
4,90 EUR
Ugodnosti za člane AMZS
© 2022, posavski-muzej.si | O piškotkih