Posavska stoletja

90 let redne proizvodnje Jugotanina, 60 let od ustanovitve Sodarske zadruge Sevnica

Začetki Jugotanina segajo v leto 1923, ko je bila ustanovljena delniška družba Jugotanin d. d. in ko se je poleg domačega kapitala v ustanovitev vključila tudi francoska firma TT Tanin's Rey. Izgradnja tovarne na ravnici ob Savi v Šmarju (pri Sevnici) je potekala v letih 1924–1925, redna proizvodnja pa je stekla leta 1926. Podjetje Tanin Sevnica d. d. je srednje veliko podjetje z dolgoletno tradicijo pri predelavi lesa in pridobivanju različnih ekstraktov. Danes zaposluje okoli 150 delavcev in vsako leto ekstrahira 5000 ton tanina.

Prvi kostanjevi ekstrakti so bili v tekoči obliki in so jih transportirali do usnjarn v lesenih sodih. Sode so za tovarno Jugotanin izdelovali sevniški sodarji, ki so leta 1956 ustanovili Sodarsko zadrugo Sevnica (kasneje Mizarska produktivna zadruga Sevnica). Ustanovni člani Sodarske zadruge so bili izkušeni in vešči sodarski mojstri Anton Krajnc, Janez Krajnc, Tone Ogorevc in Franc Kozmus. Zadruga z 12 sodarji in drugimi delavci je delovala do leta 1961 in je v tem času izdelala na desetine lesenih sodov za tovarno Jugotanin.
 
 
 
 
 

Fotografiji: Sodarska zadruga Sevnica, njeni člani in drugi delavci med letoma 1956 in 1961. Izvirnika hrani družina Krajnc, Sevnica.

Viri:
Tanin: podjetje, zgodovina. V: http://www.tanin.si/podstrani_slo/podjetje/zgodovina.php, ogledano 19. 7. 2016.
90 let Tanina. V:  Posavski obzornik, leto 17, št. 23, 7. 11. 2013, s. 3.
Anton Krajnc, Sevnica, rojen leta 1913; terenski zapiski Ivanke Počkar, Sevnica, 5. 5. 2004.

Pripravila: dr. Ivanka Počkar.
 
Sodarska zadruga Sevnica (1)
Virtualni sprehod po Viteški dvorani
Pošlji e-razglednico
Iz muzejske trgovine
Podloga za miško - Viteška dvorana
5,00 EUR
Ugodnosti za čane AMZS
© 2020, posavski-muzej.si | O piškotkih