Posavska stoletja

17. januar: Sveti Anton Prešičkar – zavetnik prašičev

 
17. januar: Sveti Anton Prešičkar – zavetnik prašičev

Sv. Anton je v Posavju precej čaščen. Po njem so v preteklosti imenovali novorojence obeh spolov,  cerkve, kapelice in oltarje, v sodobnosti je po njem celo imenovan Aktiv podeželskih žena Sv. Anton (Gorenji Leskovec). Tiskali in med vernike so delili podobice z likom sv. Antona, se k njemu zatekali v priprošnjah in iskanju tolažbe. V posavskih domovih so pogosto molili »na čast svetemu Antonu«, največkrat za zdravje: »Prosimo svetega Antona, da nam dá zdravje na duši in telesu.«
Kjer je bila prašičereja med gospodarsko zelo pomembnimi dejavnostmi, so se v priprošnjah za zdravje prašičev zatekali k obema sv. Antonoma, Puščavniku (17. januar) in Padovanskemu (13. junij).
V redkih krajih v Posavju je še živa šega, da ljudje na antonovo, na dan svetega Antona Puščavnika, nosijo k cerkvenemu oltarju krače in klobase. V Kostanjevici na Krki, kjer je v župnijski cerkvi oltar sv. Antona, se praznovanje antonovega odvija, odkar pomnijo. Prosijo za zdravje živine, ljudi, za dobro letino in medsebojno razumevanje. Podarjene svinjske krače, klobase in salame licitirajo, zbrani denar pa porabijo za popravila cerkve.
Sv. Anton je v pratiki upodobljen kot puščavnik z zvončkom in prašičkom. Prašič naj bi predstavljal nečiste skušnjave, z zvončkom pa naj bi puščavnik odganjal hudobne duhove, ki so ga skušali. Ker si je ljudstvo prašička razlagalo po svoje, so ga sprejeli kot zavetnika prašičev. Tako svetnika v Kostanjevici na Krki in okolici še danes imenujejo sv. Anton Prešičkar, na Bizeljskem pa sv. Anton Januarski, da ga razlikujejo od sv. Antona Solátjeka (sv. Anton Padovanski – 13. junij).

Pripravila: dr. Ivanka Počkar

1. Podobica – sv. Anton Padovanski, papir, bogata čipkasta obroba, PMB, inv. št. E4378.
2. Sv. Anton in Angel varuh – nabožni sliki v kamri pri Antoniji Ivanšek v Arnovem selu, 16. 1. 2007. Foto: Ivanka Počkar.
3. Stranski oltar v cerkvi sv. Jakoba v Kostanjevici na Krki, 7. 1. 2007. Foto: Ivanka Počkar.
4. Licitacija svinjskih krač in klobas v župnišču, po maši na praznik sv. Antona Puščavnika v farni cerkvi v Kostanjevici na Krki, 17. 1. 2007. Foto: Ivanka Počkar.
01-PODOBICA SV. ANTON, papir, perforirana obroba -02-EF3771-Sv-Anton in Angel varuh pri Ivanšek-Arnovo selo 59-16-1-200703-3869-Stranski oltar sv. AntonaPuščavnika-Kostanjevica-17-1-200704-3888-Licitacija krač na antonovo-Kostanjevica-17-1-200704-3904-Licitacija krač na antonovo-Kostanjevica-17-1-200704-3907-Licitacija krač na antonovo-Kostanjevica-17-1-200704-3919-Licitacija krač na antonovo-Kostanjevica-17-1-200704-3921-Licitacija krač na antonovo-Kostanjevica-17-1-200704-3931-Licitacija krač na antonovo-Kostanjevica-17-1-2007
Virtualni sprehod po Viteški dvorani
Pošlji e-razglednico
Iz muzejske trgovine
Podloga za miško - Viteška dvorana
5,00 EUR
Ugodnosti za čane AMZS
© 2020, posavski-muzej.si | O piškotkih