Posavska stoletja

»Zopet tu na vakancah«, sporočilo na razglednici Telče iz leta 1918

Ustanovitev osnovne šole na Telčah sega v začetek 20. stoletja. Obiskovanje pouka je bilo od leta 1774, ko je Marija Terezija izdala splošno uredbo o osnovnem šolstvu, obvezno za vse otroke obeh spolov od 6. do 12. leta starosti. Kljub prizadevanjem oblasti, da bi vsi otroci redno obiskovali šolo, je bilo predvsem v kmečkih, delavskih ali obrtniških družinah pomembneje, da so namesto obiska pouka čimprej poprijeli za delo.
Šolsko leto 1901 se je na Telčah začelo s sveto mašo 30. septembra, sledil je vpis otrok. 1. oktobra so začeli s poukom v novozgrajeni enorazredni šoli. Pouka pogosto ni bilo zaradi odsotnosti ali zdravstvenih težav učitelja. Do konca avstro-ogrske države so imeli otroci proste dneve, ki so bili vedno povezani z vladarjevo družino ter cerkvenimi prazniki. Ko je našim deželam vladal cesar Franc Jožef I., so 2. decembra še posebej slovesno praznovali obletnico cesarjevanja, njegov god (4. oktober) in rojstni dan (20. avgust). Učenci so imeli proste dneve ob cerkvenih praznikih: božič, sveti trije kralji, svečnica, velika noč, binkošti in vsi sveti.
Pouk se je običajno začel 15. septembra končal pa sredi julija naslednje leto. Izjema je bilo obdobje med prvo svetovno vojno. Zaradi mobilizacije, v katero so vključili tudi učitelje, je pouk potekal prilagojeno razmeram, vojna je onemogočala normalno delovanje šole. Nadučitelj Tit Grčar v Kroniki za šolsko leto 1917/1918 navaja: »Skrb za življenje, skrb za hrano in obleko - vse to mori že nekako apatično in napol mrtvo ljudstvo, ki hira in umira v zaledju.« Obisk pouka je bil zelo slab, zaradi razmer so smeli starši otroke uporabiti za delo doma.
Po rojstvu nove države Kraljevine SHS so se spremenili pouka prosti dnevi. Poleg dvomesečnih počitnic (velikih vakanc) in cerkvenih praznikov so praznovali 1. december kot dan združitve SHS, 24. maj praznik Cirila in Metoda, 28. junij kot Vidov dan in dneve, povezane s kraljevo družino (17. december rojstni dan kralja Aleksandra I. in 8. januar rojstni dan kraljice Marije). Prvi september se je kot prvi šolski dan povsem uveljavil v začetku 20. let 20. stoletja, običajno pa se je pouk začel s sveto mašo.
Učenci pred osnovno šolo Telče. Razglednica odposlana leta 1918, inv. št.: Z4:393. Na zadnji strani je zapis: »Zopet tu na vakancah. Zelo prijetno je.«

Literatura:
1. Marjeta Bregar, Šola od njenih začetkov do leta 1945. Prispevek k zgodovini šole Tržišče, dostopno na: https://www.ostrzisce.si/zgodovina-sole/#_ftn2, ogled 24. 03. 2020
2. Zvonka Mrgole: Telče – od prve omembe v pisnih virih do danes. Diplomsko delo, Maribor, 2005.
 
Pripravila Maja Marinčič, zgodovinarka
Z4-3930 Telče, 1918_Posavki muzej Brežice
Virtualni sprehod po Viteški dvorani
Pošlji e-razglednico
Iz muzejske trgovine
Podloga za miško - Viteška dvorana
5,00 EUR
Ugodnosti za čane AMZS
© 2020, posavski-muzej.si | O piškotkih