Posavska stoletja

»GODBA IZ KAPELJ« IGRALA 47. PEHOTNEMU POLKU

Na stoto obletnico konca vojne (1918), za katero je tedaj veljalo, da bo končala vse vojne, objavljamo v letu evropske kulturne dediščine prvi  letošnji spletni prispevek, povezan z neko drugo vojno pred 140. leti.

Začetniki Kapelske godbe sredi 19. stoletja so bili odsluženi vojaki, ki so svoje glasbeno znanje iz vojaške godbe prenašali na mlajše in godbeno vzgajali dečke iz Kapel in bližnje okolice. Prva doslej znana pisna omemba godenja Kapelske godbe, ustanovljene leta 1850, je iz leta 1878. Letos teče 140. leto od slovesnega sprejema »zmagovalno se domov vračajočega« 47. rezervnega polka, ki je skupaj z drugimi avstro-ogrskimi polki sodeloval pri zasedbi Bosne in Hercegovine. Tedaj so meščani Brežic med »ubranimi glasovi godbe iz Kapelj blizu Brežic«, ki so jo najeli prav za to priložnost, bogato postregli vojakom. Trinajstega novembra 1878 so od osme ure zvečer do ene zjutraj na njihov povratek z bojišč čakali s 15 vedri domačega vina, 2000 smotkami* raznih vrst in s kruhom. Dobrote so darovali meščani Brežic in okrajno zastopstvo. Kot dobrotnik se je posebno izkazal brežiški mesar in gostilničar Ignacij Linsler (1837–1887), ki se je z darovi tudi sicer vozil k vlaku in vojakom delil svoje vino, različna jedila, sadje in smotke.*

*Smotka –  cigara, prevzeto iz star. hrv. smotka 'cigara', kar je izpeljano iz smòtati 'zviti', hrv. s ‛z’ in mòtati ‛zvijati’. Prvotni pomen je torej *‛zvita, zmotana’. Smodka: pisna različica od smọ̑tka, ki temelji na ljudskoetimološki naslonitvi na smodīti (M. S. pri Be III, 272).

Vir 1: Slovenski narod, 17. 11. 1878, letnik 11, številka 265, Digitalna knjižnica Slovenije, Narodna in univerzitetna knjižnica.
Vir 2: Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana 1997.
 
Fotografije:
1. Gasilci in godbeniki leta 1905 v Dobovi (etnološka fototeka Posavskega muzeja Brežice).
2. Stran iz kronike Kapelske godbe z notami Zlatovlaške polke (izvirnik hrani družina Stanič, Župelevec).
3. Kapelska godba na gasilski veselici v Cerkljah ob Krki leta 1934 (etnološka fototeka Posavskega muzeja Brežice).
4. Štiri generacije kapelskih godbenikov leta 1977 (etnološka fototeka Posavskega muzeja Brežice).
 
Pripravila: dr. Ivanka Počkar, etnologinja
 
1-DOBOVA-gasilci in godba-19052-Stran iz kronike kapelske godbe-zapisal kapelnik Jože Stanič3-Na veselici-Cerklje ob Krki 19344-Štiri generacije godbenikov praded-ded-oče in sinova leta 1977
Virtualni sprehod po Viteški dvorani
Pošlji e-razglednico
Iz muzejske trgovine
Podloga za miško - Viteška dvorana
5,00 EUR
Ugodnosti za čane AMZS
© 2020, posavski-muzej.si | O piškotkih