Petra Štaleker Devčič, kustosinja pedagoginja

Petra Štaleker Devčič, kustosinja pedagoginja: Zaradi napotitve soproga na delo v tujino, kjer sem se mu pridružila z družino, je moje muzejsko delo trenutno v mirovanju. V dosedanjem delu v muzeju sem se uspela srečati z raznovrstnimi nalogami, osrednje pa je venomer ostajalo delo z najmlajšimi uporabniki muzeja, otroki, ki se vedoželjni in venomer odprti za nove podvige in nova znanja radi znova in znova vračajo v muzej. Toliko bolj, ker se ta nahaja v mogočnem gradu, ki nedvomno navdušuje tudi mene, in s svojimi predmeti, razstavami … ponuja neizčrpen vir zgodb. To je zame tudi največja lepota dela, ki sem ga opravljala in se ga veselim tudi v prihodnje – z zgodbami, ki nam jih ti predmeti pripovedujejo, preteklost približati sedanjosti. Želim si in upam, da bom s svojim znanjem in izkušnjami, ki jih pridobivam po svetu, vsebine tudi v prihodnje lahko na kar najbolj zanimiv način približala vsem, predvsem pa najmlajšim uporabnikom muzeja.
 
 
 
Petra +átaleker
© 2022, posavski-muzej.si | O piškotkih