Pedagoški programi ob projektu Črno-belo bogastvo

Delavnica »Srečenosna sporočila« in Čokoladna ustvarjalnica
Udeleženci se v prenovljeni stalni etnološki razstavi seznanijo s pasmo krškopoljski prašič, z njenim pomenom za lokalno okolje ter s prašičem kot simbolom sreče. Ob tem spoznajo dediščino reje krškopoljca in se ozaveščajo o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti domačih živali, kar pripomore k dolgoročnejšemu ohranjanju avtohtone pasme prašiča. V ustvarjalnem delu izrežejo prašička in oblikujejo »srečenosno« sporočilo, v nadaljevanju pa dobijo piškote v obliki krškopoljskega prašiča, na katere s čokolado poustvarjajo značilno podobo krškopoljskega prašiča. (V, OŠ/1, družine, odrasli; 90 min.) CENA: 3 €
 
Izdelava lutk in izvedba lutkovne predstave Radovedni prašiček Tonček
Udeleženci se uvodoma seznanijo z dediščino reje krškopoljca in z njenim pomenom za lokalno okolje. V nadaljevanju izdelajo lutko, ki jo nato uporabijo za izvedbo lutkovne predstave. Pred pričetkom izdelave lutk otrokom in ostalim udeležencem predstavimo zgodbo o radovednem prašičku Tončku, ki služi kot iztočnica za izbiro motiva lutke in kasnejše lutkovne predstave. Otroci ob pomoči animatorjev izdelajo lutko iz različnih materialov (filc, papir, lepenka, karton, les itd.), ki jo nato po lastni želji tudi pobarvajo. Izdelavi lutk sledi skupinska priprava lutkovne igre. Na podlagi izdelanih lutk otroci pod mentorstvom animatorjev pripravijo lutkovno igro in jo nato tudi izvedejo. (OŠ/1, 2; 180 min.) CENA: 5 €
 
Peka piškotov »krškopoljcev«
Udeleženci delavnice izdelujejo piškote po domačem receptu v obliki silhuete krškopoljskega prašiča. Delavnica poteka v dveh fazah. V prvi fazi udeleženci zamesijo testo in ga s pomočjo valjarja in distančnikov razvaljajo na ustrezno debelino. V drugi fazi razvaljano testo s pomočjo modelčka v obliki prašička izrežejo in položijo na pladenj za peko. Omogoči se tudi čas za enostavnejšo dekoracijo piškotov. Izrezani in okrašeni prašički se spečejo. V vmesnem času udeleženci delavnice spoznajo pomen ohranjanja pasme krškopoljski prašič za lokalno okolje ter kulturno dediščino, povezano s krškopoljskim prašičem. Po končani delavnici se udeleženci s piškoti posladkajo ali izdelke odnesejo domov.(OŠ/1, 2, 3; 60‒90 min.) CENA: 4 €
 
Izdelovanje votivnega prašička
Delavnica izdelovanja votivnega prašička poteka pod vodstvom sodelavca Konservatorsko-restavratorske delavnice, ki pred udeleženci v kalup vliva tekoči čebelji vosek. Pred tem je udeležencem predstavljen krškopoljski prašič in dediščinsko ozadje izdelovanja votivnih podob prašiča. Končni izdelek delavnice je voščena votivna podoba prašiča, narejena po reprodukciji votivne podobe, ki jo hrani Posavski muzej Brežice. (OŠ/1, 2, 3; 45-60 min.) CENA: 3 €
 
Izdelovanje štukatur krškopoljca
Udeležencem delavnice uvodoma predstavimo tehniko izdelovanja štukatur in dediščino prašiča krškopoljske pasme. V nadaljevanju pripravijo udeleženci glino za izdelavo motiva, ki bo služil kot podlaga za izdelavo kalupa iz mavca. Izdelani motiv nato obdajo s steno iz gline in prelijejo z mavcem. Ko se mavec strdi, odstranijo vso glino, tako da ostane samo mavec z negativom motiva, ki so ga udeleženci prvotno oblikovali v glini. Končni izdelek je kalup iz mavca. (OŠ/1, 2, 3; 120 min.) CENA: 4 €
 
Črno-bela učna ura
Udeleženci učne ure spoznavajo dediščino krškopoljskega prašiča in njegovega pomena za prebivalce Posavja v preteklosti in danes ter se ob tem seznanijo tudi s predmeti, ki so jih uporabljali v Posavju v povezavi z rejo krškopoljcev. Ob tem rešujejo učni list. (OŠ/2, 3; 45 min.) CENA: 1 €
 
Črno-beli okraski za srečo
Na ustvarjalni delavnici udeleženci spoznajo dediščino črno-belega bogastva s Krškega polja. Ob tem se seznanijo z njegovim pomenom za lokalno okolje ter s prašičem kot
simbolom sreče. V drugem delu iz filca oblikujejo »črno-bele« obeske za srečo. (OŠ/2, 3; SŠ; 45 min.) CENA: 3 €

Glineni krškopoljec
Delavnica izdelovanja glinenega krškopoljskega prašička poteka v sodelovanju s konservatorsko-restavratorsko delavnico muzeja, ki udeležence seznani s postopkom postaranja predmeta / patiniranja in pokaže izdelavo glinenega muzejskega spominka – krškopoljca. Kot končni izdelek glineni spominek dobi videz željenega postaranega materiala. Ob ustvarjanju udeleženci spoznajo tudi dediščino črno-belega bogastva s Krškega polja. (OŠ/2; 45 min.) CENA: 5 €
© 2022, posavski-muzej.si | O piškotkih