Odškrnjena vrata depoja

Upodobitev trga Radeče na občasni razstavi O VODI V UMETNOSTI / iz umetnostnozgodovinske zbirke

Na občasni razstavi O VODI V UMETNOSTI je iz umetnostnozgodovinske zbirke, med izbranimi dvanajstimi bakroreznimi listi z najstarejšimi upodobitvami mest, trgov in naselij s področja Posavja, ki so se razvijali ob rekah, upodobitev trga Radeče. Objavljena je bila konec 17. stoletja v Topografiji vojvodine Kranjske (1679), Janeza Vajkarda Valvasorja (1641–1693). Bakrorezec Andrej Trost je med letoma 1678 in 1679 upodobil trg Radeče s stavbami, razporejenimi med cerkvijo sv. Petra pod visokim hribom, danes imenovanim Grajski, z gradom, ki je bil tedaj že opuščen. Južni del naselja je obdal z grmičevjem in drevjem, na skrajnem vzhodnem robu je upodobil del reke Save, ki se ji nekoliko nižje še danes pridružuje rečica Sopota in je na upodobitvi ni. Okrog leta 1787 sta kartografa, Storch in Holzbauer poročala, da so hiše v trgu Radeče majhne, zgrajene delno iz kamna in delno iz lesa. Hlevov je malo, vendar je za pehoto in pontonirje, pripadnike posebne inženirske enote, ki postavlja pontonske mostove, ovire na rekah in bregovih, tu dovolj prostora. Kot pomembno navajata, da je Sava pri Radečah največ 80 do 100 korakov (korak=1,48 m) široka, 1 do 3 sežnje globoka (seženj=1,9 m), ima peščeno dno in 2 sežnja visoka, strma bregova. Po njej prevažajo ladje vino in žito. Obdajajo jo hribi. Ker se ob poplavah tam, kjer je zelo deroča, ne more veliko razširiti, je njena struga neenakomerno globoka, proti enemu bregu neprimerno globlja kot proti drugemu. Po strugi navzgor je dno skalnato, čeri štrlijo kvišku, zato grozi ladjarjem velika nevarnost…
 
 
 

Upodobitev trga Radeče z opuščenim gradom in reko Savo, 1679, Janez Vajkard Valvasor (1641–1693) / Andrej Trost (1643–1708), bakrorez na papirju, v. 19,4 cm, š. 27,3 cm, inv. št.: KZ1/ 1109.
 
Pripravila: Oži Lorber, muzejska svetovalka
 
4 novičak_Radeče - trg
Virtualni sprehod po Viteški dvorani
Pošlji e-razglednico
Iz muzejske trgovine
Podloga za miško - Viteška dvorana 2020
4,90 EUR
Ugodnosti za člane AMZS
© 2021, posavski-muzej.si | O piškotkih