Odškrnjena vrata depoja

Javna straža – čuvarji vinogradov

Javna straža – čuvarji vinogradov

V drugi polovici 19. stoletja so dežele Avstro-Ogrske dobile pravice, da s svojimi predpisi urejajo varnost na nekaterih področjih, predvsem v kmetijstvu pri varovanju poljščin in vinogradov, v gozdarstvu, rudarstvu, pri lovu, ribištvu in vodnem gospodarstvu. Takratni občinski stražniki so imeli pravice in dolžnosti javne staže, nosili so uniforme in vidno znamenje.

Leta 1887 je Vojvodina Kranjska sprejela poseben zakon, ki je urejal znamenja čuvajev. Znak je moral nositi  na levi strani prsi vsak čuvaj v poljedelstvu, lovstvu, gozdarstvu, ribištvu ali vodnem gospodarstvu. V vinogradniškem okolju – morda ga je izgubil čuvaj cirnskih vinogradov v zadnji četrtini 19. stoletja –, ga je  našel lastnik vinograda na Cirniku, Zdenko Budič. Ob obisku občasne etnološke razstave Od svinje do votivnega prašička, od rečnih poti do testenega ptička je predmet podaril Posavskemu muzeju Brežice.

Znak je podolgovate oblaste oblike ščita, izdelan iz medenine, v. 10 cm in š. 8 cm. Sredi ščita je reliefno izbočeni orel iz deželnega grba Kranjske,  levo in desno sta polkrožna reliefno vbočena napisa, na desni strani napis Javna straža, na levi napis Öffentliche Wache.

Fotografija:
Znak javna straža – Öffentliche Wache, po letu 1878, inventarna številka E6209.

Pripravila: dr. Ivanka Počkar
 
E6209-ZNAK JAVNA STRAŽA-OFENTLICHE WACHT (1)E6209-ZNAK JAVNA STRAŽA-OFENTLICHE WACHT (2)
Virtualni sprehod po Viteški dvorani
Pošlji e-razglednico
Iz muzejske trgovine
Podloga za miško - Viteška dvorana
5,00 EUR
© 2020, posavski-muzej.si | O piškotkih