Občasne razstave

Sava združuje

Projekt Sava združuje povezuje tri slovenske, ki imajo Savo v imenu, oziroma so muzeji ob reki Savi: Gornjesavski muzej Jesenice, Zasavski muzej Trbovlje in Posavski muzej Brežice. Izhodišče sodelovanja je reka Sava in vse ob, v in na njej. Gornjesavski muzej Jesenice vključuje področje Save od izvira do Ljubljane, Zasavski muzej Trbovlje od Litije do Radeč, Posavski muzej Brežice od Radeč do Obrežja.
Vsi trije muzeji smo skupni projekt (ideja je nastala leta 2018), uresničili in združili v razstavo Sava združuje, ki smo jo odprli v četrtek, 24. septembra 2020, ob 19. uri na grajskem dvorišču in v 1. prostoru Galerije Posavskega muzeja Brežice. Avtorji razstave so Alenka Černelič Krošelj in Stanka Glogovič (Posavski muzej Brežice), Irena Lačen Benedičič, Zdenka Torkar Tahir, Aljaž Pogačnik in dr. Marko Mugerli (Gornjesavski muzej Jesenice), Jana Mlakar Adamič (Zasavski muzej Trbovlje).
Gostje na odprtju so bili Silvester Gaberšček, vodja Sektorja za nepremično kulturno dediščino v Direktoratu za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo RS, Mila Levec podžupanja občine Brežice, Maja Krajnik, podžupanja občine Trbovlje, Irena Lačen Benedičič, v. d. direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice, Nataša Gala, direktorica Zasavskega muzeja Trbovlje in Jana Mlakar Adamič, muzejska svetnica, etnologinja, avtorica razstave Sava združuje iz  Zasavskega muzeja Trbovlje. Večer je vodila gostiteljica Alenka Černelič Krošelj, direktorica Posavskega muzeja Brežice in vodja projekta Sava združuje. Program sta z glasbo na temo reke Save prepletla glasbenika Adrijana Jelen in Robi Petan.
V skupni razstavi so prikazane tako specifike regij kot tudi njihovo sovplivanje ter tudi vpliv našega muzejskega dela nanje. Vsak muzej je svoj del oblikoval v treh temah, ki so povezane v celoto.
V Gornjesavskem muzeju Jesenice predstavljajo Gornjesavsko dolino, kraj kjer Sava izvira, oziroma začenja svojo pot, spomenik nepremične kulturne dediščine – fužinarsko naselje Stara Sava, pogonsko moč reke Save, družino Bucelleni, ki je zgradila fužino ob Savi, železarstvo in z njo povezano  barakarsko naselje  za delavce jeseniške železarne. V Zasavskem muzeju Trbovlje v treh sklopih izpostavljajo območje in regijo Zasavje, Savo kot vodno pot, prometnico, vir gospodarske dejavnosti in športno rekreativni poligon. V Posavskem muzeju Brežice smo se prav tako osredotočili na tri glavne sklope: istovetnost z imenom območja Posavje, in Savo, kot ločnico (zgodovinsko mejo) med deželama Štajersko in Krajnsko, promet in transport po Savi ter energija in dobrine iz Save. Z razstavljenimi predmeti, arhivskim in slikovnim gradivom, želimo opozoriti, ne le na pomen dediščine, ki je naša skupna, ampak tudi na družbeno odgovornost do naravnih virov. Na dan odprtja je izšla 24. Stranska, brezplačna brošura Sava združuje.
Razstava bo iz Brežic, kjer bo na ogled do 20. maja 2021, potovala najprej na Jesenice, potem pa še leta 2022 v Trbovlje.
 
Pripravila: Stanka Glogovič
Fotografije: Posavski muzej Brežice
Sava združuje PMB 1Sava združuje PMB 2Sava združuje PMB 3Sava združuje PMB 4Sava združuje PMB 5Sava združuje PMB 6Sava združuje PMB 7Sava združuje PMB 8Sava združuje PMB 9Sava združuje PMB 10Sava združuje 11Sava združuje 12
Virtualni sprehod po Viteški dvorani
Pošlji e-razglednico
Iz muzejske trgovine
Podloga za miško - Viteška dvorana 2020
4,90 EUR
Ugodnosti za čane AMZS
© 2021, posavski-muzej.si | O piškotkih