Občasne razstave

Rimsko grobišče Dvorce pri Čatežu in hišaste žare kot pomnik davnega religioznega doživetja

Vzhodno od Čateža, nedaleč od antične Romule (danes Jesenic na Dolenjskem) je bilo v devetdesetih letih dvajsetega stoletja odkrito arheološko najdišče s kar petimi, za ta prostor tako značilnimi hišastimi žarami. Šlo je za zadnje ostanke manjše obcestne nekropole ob znameniti itinerarijski cesti, ki je italski Oglej preko Emone, mimo Drnovega (Neviodunum) povezovala s Siscijo (današnjim Siskom) v provinci Panoniji.
Znotraj iste grobne parcele se hišaste žare pojavljajo sočasno s pokopi v stekleni urni. To morda nakazuje na mešane religiozne predstave znotraj iste skupnosti. Nagrobniki in vidni deli arhitekture se niso ohranili in gradivo je bilo precej poškodovano zaradi globokega oranja in strojnega posega.
V devetih primerih smo še uspeli rekonstruirati ostanke grobne arhitekture. V eni od značilnih v tlorisu ovalnih noriško-panonskih gomil je bila najdena hišasta žara. Pri preostalih dveh so posmrtni ostanki pokojnika shranjeni v za ta čas običajnih steklenih žarah – urnah. Ostale hišaste žare so bile najdene v kamnitih grobnih skrinjah iz lomljencev. V dveh primerih skeletnih pokopov se jasno kaže starostna oz. statusna diferenciacija. Ta način pokopa je namreč izpričan le pri otroških grobovih, ki sta skeletna in povsem plitvo vkopana.
Izvor hišastih žar najverjetneje lahko pripišemo Latobikom – domačemu keltskemu ljudstvu, ki je še ob koncu 1. stoletja kljub temu, da je že bilo romanizirano, imelo močan občutek plemenske pripadnosti. To staroselsko prebivalstvo je najverjetneje v 2. in 3. stoletju prevzelo nove vzhodne religiozne predstave na način, ki jim je bil domač in v tradiciji stare vere v preseljevanje duš - najbližji. Vsaj nekateri moški (zlasti vojni veterani) so bili že v 2. stoletju vpeljani tudi v Mitrine misterije.
 
Vir: Uroš Bavec: Rimsko grobišče Dvorce pri Čatežu in hišaste žare, zgibanka ob razstavi. Posavski muzej Brežice, december 2015.
 
Razstavo so omogočili: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Občina Brežice, Posavski muzej Brežice in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Območna enota Novo mesto


Zložensko razstave si lahko ogledate tukaj.
272827292730273127322733
Pošlji e-razglednico
Iz muzejske trgovine
Vrečka Evropa
8,00 EUR
Imetniki Spar plus kartice
Ugodnosti za imetnike Spar plus kartice
 

 
© 2019, posavski-muzej.si | O piškotkih