Občasne razstave

180 let prve pošte v Brežicah

Pred letom 1840 je v Brežicah obstajala nesamostojna nabiralnica pisem, ki je spadala k Slovenski Bistrici. Sprva so razmišljali, da bi poštno nabiralnico Brežice povezali z Zagrebom ali Kostanjevico, vendar so leta 1838 sklenili, da Brežice postanejo samostojna nabiralnica, ki bi imela poštno povezavo s Celjem. 1. decembra 1840 je cesarsko-kraljeva dvorna poštna uprava ustanovila poštna urada v deželnoknežjem mestu Brežice ter v trgu Podčetrtek v celjskem okrožju na Štajerskem. Ureditve poštnega urada v Brežicah se je v skladu z načrtom lotil uradnik in zemljiški posestnik Franz Seeder (StLA, Postdirektion Graz, K. 46, H. 458 und 465).

Časopisa Grazer Zeitung in Wiener Zeitung v novembru in decembru 1840 pišeta o poštnih uradih Brežice in Podčetrtek kot o samostojnih nabiralnicah pisem, ki se ukvarjata z obdelavo korespondenc, pisemskih pošiljk ter manjših poštnih pošiljk z največjo težo 10 funtov. Istočasno je bila vzpostavljena poštna dostava s Celjem, kamor so poštne pošiljke dostavljali dvakrat tedensko.

Odredba cesarsko-kraljeve dvorne poštne uprave je določala, kateri okoliški kraji so se šteli k poštnemu okolišu Brežice in kateri k poštnemu okolišu Podčetrtek. K poštnemu uradu Brežice so tako sodili: Altendorf (Stara vas), Altenhausen (Stari Grad), Annovez (Anovec), Arnovasella (Arnovo selo), Artitsch mit Pfarhoff (Artiče), Dobrowa mit Pfarrhof (Dobova), Gaberie (Gabrje pri Dobovi), Globoko (Globoko), Glogaubrod (Glogov Brod), Hundsdorf (Pesje), Jereslauz (Jereslavec), Kapellen mit Pfarrhof (Kapele), Kostainegg (Kostanjek), Lotsch (Loče), Loibenberg (Libna), Molivech (verjetno Mali Vrh), Niederdorf (Dolenja vas), Oberobresch (Zgornji Obrež), Obresch klein (Mali Obrež), Obresch gross (Veliki Obrež), Oberpohanza (Zgornja Pohanca), Oklugowagora (Oklukova Gora), Pirschenberg (Piršenbreg), Pleterje (Pleterje), Prükl (Mostec), Podvine (Podvinje), Rakovez (Rakovec), Reichenburg (Brestanica), Rann (Brežice), Riegelsdorf (Rigonce), Sacoth (Zakot), Sella (Sela), Schupelkuz (Župelevec), Zlogonsko (Slogonsko), Sillovez (Silovec), Sromle mit Pfarrhof (Sromlje), St. Lorenzen (Sv. Lovrenc – Bizeljsko), St. Leonhard (Šentlenart), Ternie (Trnje), Thiergarten (Gornji Lenart), Tschernz (Črnc), Trebesch (Trebež), Verhie (Vrhje), Videm (Videm), Voltschie (Volčje), Wresie (Brezje), Wresina (Brezina), Wukouschegg (Bukošek), Wutscherza (Bučerca), Zundsovez (Cundrovec).*
*Kraji so dobesedno transkribirani iz novice, objavljene v časopisu Gräzer Zeitung, 21. november 1840.

Ko so nas iz Društva zbirateljev Verigar Brežice povabili k sodelovanju pri obeležbi 180. obletnice prve pošte, smo bili še posebej počaščeni, da lahko skupaj odstiramo dele naše dediščine. Prvi poštni urad v Brežicah je namreč odprl svoja vrata v prostorih gradu, kjer danes domuje Posavski muzej Brežice. Ker se muzealci pri svojem raziskovanju velikokrat povezujemo s sorodnimi institucijami, smo se obrnili tudi na slovenske in avstrijske arhive, ki hranijo gradivo za deželo Štajersko, kamor je leta 1840 spadalo celjsko okrožje in deželnoknežje mesto Brežice. Štajerski deželni arhiv v Gradcu (Steiermärkische Landesarchiv-StLA) nam je posredoval gradivo iz svojih fondov, Österreichische Staatsarchiv pa v svoji zbirki hrani obsežnejše gradivo o prvi poštni nabiralnici, ki še čaka, da ga raziščemo.

Gradivo za raziskovanje so nam poslali tudi iz Društva zbirateljev Verigar Brežice. Za prevod korespondenc v nemški pisani gotici smo prosili Zgodovinski arhiv Celje, kjer nam je pri interpretaciji gradiva pomagal dr. Aleksander Žižek. Za pomoč se mu najlepše zahvaljujemo.

Še vedno je ostalo veliko neodkritega, raziskovanje pa se nadaljuje. Veselimo se vsakega, še tako majhnega drobca, ki bo odstrl nova spoznanja o gradu, kjer delamo, ustvarjamo ter se srečujemo s svojimi muzejskimi podporniki.
 
 
 
Fotografija: Novica v Gräzer Zeitung o prvem poštnem uradu v Brežicah in Podčetrtku (21. november 1840).
 
 
 
Fotografija: Novica v časopisu Wiener Zeitung o prvem poštnem uradu v Brežicah in Podčetrtku (1. december 1840).

180 let pošte v Brežicah


Pripravila: Maja Marinčič, Posavski muzej Brežice
DSC_9268321DSC_9274DSC_9280DSC_9285DSC_9291DSC_9299DSC_9305
Virtualni sprehod po Viteški dvorani
Pošlji e-razglednico
Iz muzejske trgovine
Podloga za miško - Viteška dvorana 2020
4,90 EUR
Ugodnosti za čane AMZS
© 2021, posavski-muzej.si | O piškotkih