Osrednja vsebina

odpri

zapri

Prikaz za slabovidne
Zapri
Telefon
Pokličite nas
+ 386 7 466 05 17
Email
Pišite nam
vodnik@pmb.si

Zaposlimo

V Posavskem muzeju Brežice zaposlimo dva nova sodelavca:  Opis del in nalog:
EVIDENTIRANJE ZBIRANJE, VAROVANJE IN STROKOVNA OBDELAVA MUZ. GRADIVA, V SKLADU Z MUZ.STAND. NA PODROČJU DELOVANJA MUZ. ZBIRK, IZVAJANJE STRATEŠKIH, KRATK. IN DOLGO. CILJEV ZBIRK MUZEJA, VODENJE HEMEROTEKE, FOTOTEKE IN DIATEKE, DIGITA. GRADIVA, NAČRT. PROGRAM. IN PODAJANJA VSEBIN, DELO Z DIGITAL. BAZAMI PODATKOV, SOD. S KONSER. IN RESTAVR. PRI KONKRETNIH POSEGIH, PREVENTIVNA KONSERVACIJA, PUBLICIRANJE GRADIVA IN IZSLEDKOV STROK. DELA TER RAZISKAV, RAZSTAVNA DEJAVNOST, OBČASNE IN STALNE RAZSTAVE, KURIRANJE IN POSTAVLJANJE LASTNIH IN GOSTUJOČIH RAZSTAV, ŠTUDIJSKA PRIPRAVA RAZST. PROGRAMOV IN BESEDIL ZA OBJAVO V TISKOVINAH, SPOROČIL ZA MEDIJE, PRIPRAVA LEGEND IN POJASNJEVALNIH BESEDIL OB RAZSTAVAH, PRIPRAVA OSNUTKOV VABIL, PRIPRAVA PREDLOGOV ZA ODKUPE MUZEALSKEGA FONDA, SOD. PRI RAZISKOVALNIH PROJEKTIH POVEZANIH Z DEJAVNOSTJO ZBIRK, SOD. Z DRUGIMI GALERIJAMI IN MUZEJI V SLO IN V TUJINI, STROKOVNA VODENJA PO STALNIH IN OBČASNIH RAZSTAVAH, PEDAGOŠKO DELO, OBČASNO VODENJE SKUPIN, VODENJE USTREZNE DOK., INVENTARNIH KNJIG IN REGISTRA DEDIŠČINE, DELO S STRANKAMI (INFORMACIJE O GRADIVU IN IZPOSOJA), SOD. PRI PRIPRAVAH RAZSTAV IN RAZISKAVAH, MEDINSTITUCIONALNO SOD., OBLIKOVANJE POROČIL IN ANALIZ, LETNI PROGRAM DELA, IZDELAVA LETNEGA POROČILA, PRIDOB. SREDSTEV NA JAVNIH RAZPISIH (IZVEDBA PRIJAV NA RAZPISE) IN IZVEN PRORAČUNSKIH SREDSTEV, PROMOCIJA ZBIRK MUZEJA, STIKI Z JAVNOSTMI, SOD. PRI OTVORITVENIH DOGODKIH IN PRIREDITVAH, MENTORSTVO, OSTALA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA.

Več informacij

Telefon: 07 4660502; 031342252
E-naslov: 
alenka.cernelic.kroselj@pmb.si Opis del in nalog:
SKRB ZA VZDRŽEVANJE STAVB, PROSTOROV, ZELENIH POVRŠIN, OPREME, NAPRAV TER INSTALACIJ IN MANJŠA VZDRŽEVALNA DELA, POPRAVILA OPREME, NABAVA POTROŠNEGA MATERIALA IN SREDSTEV ZA DELO, KURIRSKA OPRAVILA, IZVEDBA MANJŠIH MIZARSKIH IN DRUGIH DEL V ZVEZI S PROGRAMOM IN DEJAVNOSTJO MUZEJA, SKRB ZA ZELENE POVRŠINE MUZEJA, SODELOVANJE PRI POSTAVITVI RAZSTAV IN PRI IZVEDBI PRIREDITEV PO POTREBI TUDI NA TERENU, KURJAŠKA OPRAVILA TER ČIŠČENJE DOHODOV IN POTI OB SNEŽENJU, ORGANIZACIJA IN NADZOR REDNIH INVESTICIJSKIH VZDRŽEVANJ TER IZREDNIH VZDRŽEVALNIH DEL V DELOVNEM ČASU IN IZVEN NJEGA, SKRB ZA VZDRŽEVANJE AVTOMOBILA (ČIŠČENJE, SERVIRSIRANJE), SKRB ZA VARNO DELO V ZAVODU IN POŽARNO VARNOST.


Več informacij

Telefon: 07 4660502; 031342252
E-naslov: alenka.cernelic.kroselj@pmb.si
NAZAJ
×

KOŠARICA

ŽELIM NA BLAGAJNO
NAZAJ K NAKUPOVANJU
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Pomanjšaj velikost pisave (-) Povečaj velikost pisave (+)

Barva ozadja in pisave

Izključi prikaz za slabovidne ×


Izjava o dostopnosti