Novosti

Razstava: Z rezbarskim dletom v likovni svet Alenke Gerlovič

Konservatorsko-restavratorska delavnica Posavskega muzeja Brežice je leta 2017 oblikovala projekt Znanje in veščine iz depoja z željo, da med obiskovalci poveča zanimanje za kulturno dediščino s poudarkom na nesnovni kulturni dediščini. Udeleženci na delavnicah pridobivajo različne spretnosti in znanja, razumejo preteklost razvoja veščin in potrebno opravljeno delo za nastanek posameznih delov kulturne dediščine. Posledično to znajo ovrednotiti, hkrati pa se pridobljene veščine širijo med sedanje in prihodnje rodove. V ta namen so, kot del projekta, ki omogoča vpogled v »skrivnostno delo restavratorjev«, pripravili in izvajali delavnice za starejše in mlajše udeležence. V letu 2021 je že tretje leto zapored osrednja tema delavnic rezbarjenje, deloma zaradi povečanega zanimanja in deloma zaradi okrnjenega programa v letu 2020 kot posledica pandemičnih razmer.

Udeleženci rezbarskih delavnic so si primere pojavljanja rezbarjenjih predmetov v umetnosti in vsakdanjem življenju v živo ogledali v stalnih in začasnih postavitvah Posavskega muzeja Brežice. Po ogledu so se sprva pobližje spoznali z vrstami lesa in njihovo uporabo v vsakdanjem življenju, tehnikami in metodami rezbarjenja. Kasneje pa so pridobljeno znanje tudi uporabili pri svojem delu.

Projekt nadgrajuje že utečeno sodelovanje z okoliškimi osnovnimi šolami in likovnimi pedagoginjami v okviru predmeta Likovno snovanje. Rezbarske delavnice Osnovne šole Brežice, Osnovne šole Boštanj in Osnovne šole Frana Metelka Škocjan je navdihnila stalna postavitev umetniških del akademske slikarke in častne občanke občine Brežice Alenke Gerlovič (1919–2010) v Posavskem muzeju Brežice. V tovrstnem duhu so učenci pod mentorstvom likovnih pedagoginj Mojce Barbič (OŠ Brežice), Nene Bedek (OŠ Boštanj) in Vide Cizelj (OŠ Frana Metelka Škocjan) svoje skice, ki so jih nato prenesli na vezano ploščo in s pomočjo adicije (kosi lesene balse) in subtrakcije (rezbarjenje vezane plošče) upodobili zrcaljeno urbano krajino, kot je umetnica prikazala zrcaljenje Kornatov v morju, izdelali že v šoli. Medtem ko so delavnice OŠ Brežice potekale v prostorih Posavskega muzeja Brežice, so delavnice OŠ Frana Metelka Škocjan in OŠ Boštanj zaradi epidemioloških razmer potekale v šolah pod mentorstvom akademskega restavratorja Aleša Veneta.
Na razstavi so predstavljena tudi dela odraslih udeležencev, ki so si želeli pobližje spoznati tehniko rezbarjenja v prostem slogu. Delavnice za odrasle pa so bile izvedene že v letu 2019.
IMG_2564IMG_2542IMG_2548IMG_2550IMG_2555IMG_2566
Virtualni sprehod po Viteški dvorani
Pošlji e-razglednico
Iz muzejske trgovine
Podloga za miško - Viteška dvorana 2020
4,90 EUR
Ugodnosti za člane AMZS
Psom prijazen muzej
© 2023, posavski-muzej.si | O piškotkih