Muzejske zbirke na drugih lokacijah

Muzejske zbirke na drugih lokacijah

Dislocirana stalna muzejska zbirka Ogled

Rudi Stopar je bil rojen leta 1939 v Boštanju pri Sevnici. Je vsestranski umetnik, ki je precejšen del svojih umetniških del podaril Posavskemu muzeju Brežice. Njegovo delo obsega širok spekter umetniške ustvarjalnosti, saj se ob likovni umetnosti, obvladujoč različne kiparske in grafične tehnike, posveča tudi poeziji in publicistiki.

Sodeloval je na številnih samostojnih in skupinskih razstavah na treh kontinentih. Njegova dela hranijo v različnih galerijah in zbirkah naivne umetnosti v tujini. Prejel je številne nagrade in priznanja na razstavah v državah z bogato likovno tradicijo.

Zbirka je nastala v sodelovanju z javnim zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica ter avtorjem Rudijem Stoparjem. Postavljena je v prvem nadstropju vzhodnega dela gradu Sevnica v javnem interesu s skupnim ciljem ohranjanja premične kulturne dediščine. Slavnostno odprtje zbirke Ogled je bilo 9. februarja 2011. Razstavljeno je 27 del (kipi in grafike), ki so v lasti Rudija Stoparja in Posavskega muzeja Brežice. Zbirko mesečno bogatijo manjše razstave domačih in tujih umetnikov v oknu Radogost.

Dislocirana stalna muzejska zbirka Kozjanski partizanski odred

V zbirki prikazujemo čas 2. svetovne vojne na Kozjanskem in boj slovenskih partizanov proti nemškemu okupatorju. Kozjanski partizanski odred so ustanovili 27. aprila 1944 nad vasjo Silovec pri Sromljah. Glavne naloge odreda so bile bojne akcije na železniški progi in na transporte, napadi na manjše sovražnikove postojanke, kolone in patrulje, uničevanje prometnic in čim večja mobilizacija v partizansko vojsko. Odred je bil zelo uspešen, saj se je v letu 1944 izkazal kot najboljši odred v Sloveniji. Z veliko napadalnostjo je odpravil kar sedemnajst sovražnikovih postojank in v maju 1945 vkorakal v Celje kot prva partizanska enota.

Zbirka je nastala v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Sromlje in Združenjem borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Brežice. Postavljena je v pritličju doma krajanov na Sromljah v občini Brežice v javnem interesu s skupnim ciljem ohranjanja premične kulturne dediščine. V zbirki razstavljamo fotografije, originalno orožje in odlikovanja ter  literaturo o boju za svobodo. Slavnostno odprtje muzejske zbirke o Kozjanskem partizanskem odredu je bilo 27. aprila 2014.
Puška
Pošlji e-razglednico
Iz muzejske trgovine
Podloga za miško - Viteška dvorana
5,00 EUR
© 2020, posavski-muzej.si | O piškotkih