Dediščina posavskih protestantov

Dediščina posavskih protestantov

Razstava ob 500-letnici protestantizma in 470-letnici rojstva Jurija Dalmatina

Odprtje, 30. 10. 2017 ob 18. uri, v počastitev dneva reformacije


V stalni razstavi Kmečki upori in reformacija, SV stolp gradu Brežice

Avtorici: Alenka Černelič Krošelj in Vlasta Dejak

Razstavo in odprtje so omogočili: Občina Brežice, Občina Krško, Občina Sevnica, Občina Kostanjevica na Krki, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Tanin d. d..

Burno 16. stoletje, kjer so prebivalce Evrope in tako tudi Posavja pestile številne nadloge, je prav tu v Posavju zapustilo neprecenljivo dediščino. Na štajerski strani, najverjetneje v današnji Brestanici, se je rodil Adam Bohorič in v mestu Krško Jurij Dalmatin. Vključila sta se v gibanje, ki je verjelo v boljše življenje za vse in s svojim delom pustila neizbrisne sledi.
Ob njunem delu in življenju, ki je teklo skupaj z najbolj znanim slovenskim protestantom Primožem Trubarjem (1508—1586), pa je tudi celotno območje bilo naklonjeno novim idejam. Tako so v protestantskem duhu delovali vitezi Rajhenburški na gradovih Rajhenburg, Šrajbarski turn in Brežice. Krški grad in velik del današnjega Posavja je pripadal Ivanu Ungnadu, znanemu protestantskemu mecenu, župnik Martin Duelacher pa je  dal zgraditi novo župnijsko cerkev v Leskovcu pri Krškem z znamenito prižnico. V sredini 16. stoletja in še proti zadnji četrtini je bilo Posavje eno izmed središč in žarišč reformnega gibanja. V Mencingerjevi hiši v Krškem so bili leta 2012 odkriti renesančni portreti, ki pričajo o še neodkritem delu preteklosti. Nekje v istem času je bila razkošno oblikovana tudi danes poimenovana Lutrovska klet ob gradu Sevnica z izjemno poslikavo, ki priča o vplivu protestantskega verskega prepričanja in je datirana v zaključek 16. stoletja.
V zadnjem desetletju je dediščina protestantizma v Posavju z različnimi novimi raziskavami in pomniki ponovno močno umeščena v zavest prebivalcev.
Prenovljena razstava prinaša podrobnejšo predstavitev življenja in dela Adama Bohoriča in Jurija Dalmatina ter vpogled v podobe, ki so bile v tem prostoru oblikovane v 16. stoletju ali pa v 21. stoletju kot pomniki v čast dosežkov »posavskih protestantov«. Med njimi imajo posebno mesto doprsja, in sicer Primoža Trubarja v Loki pri Zidanem mostu, Adama Bohoriča v Brestanici in v Krškem in Jurija Dalmatina v Krškem. Zagotovo pa lahko med najlepše celovite parkovne prenove na Slovenskem štejemo prenovo parka, ki nosi ime Spominski park Jurija Dalmatina v Krškem (nasproti istoimenske šole v Krškem), ki ga je s svojo monumentalno skulpturo treh velikih mož – Trubar, Bohorič in Dalmatin) ustvaril akademski slikar Vojko Pogačar. 
V Posavskem muzeju Brežice hranimo originalni izvod Dalmatinove Biblije iz leta 1584, katere prvotni lastnik je bil Kapucinski samostan Krško. Že pred letom 1941 so menihi kapucini pri krškem trgovcu Engelsbergerju Biblijo zamenjali za peč, s katero so si ogrevali jedilnico. Leta 1985 je bila restavrirana v delavnici Arhiva Republike Slovenije v Ljubljani. Zaradi izjemne vrednosti izvirnik postavimo na ogled le občasno, tokrat tudi za odprtje razstave.
 
Pripravila:
Alenka Černelič Krošelj, Posavski muzej Brežice

Foto:
 
 
Prva stran Dalmatinove Biblije. Hrani Posavski muzej Brežice.
 
 
 
Skulptura Vojka Pogačarja v Spominskem parku Jurija Dalmatina v Krškem. Slovesno odprtje 4. junija 2009. Foto: JSKD OI Krško.
 
 
© 2022, posavski-muzej.si | O piškotkih