Aktualni dogodki in prireditve

Ajdovska jama – nova dognanja naravoslovnih raziskav; predavanje pred. Milene Horvat z Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljublj

Objavljeno: 22.11.2017
V petek, 17. 11. 2017 je Milena Horvat, predavateljica z Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani predstavila rezultate naravoslovnih analiz na gradivu z najdišča Ajdovska jama pri Nemški vasi. Povod za predavanje so bile v letu 2017 opravljene radiokarbonske analize na kostnem gradivu pokojnikov iz Ajdovske jame. Analize, ki je izvajal Poznaǹ Radiocarbon Laboratory na Poljskem s sredstvi in s pomočjo Občine Krško in Posavskega muzeja Brežice so pomembno doprinesle k poznavanju časovnega razpona datacije pokopavanja v Ajdovski jami, ki sega od 44. – 30. stol. pr. n. št., kar je precej daljše obdobje, kot je bilo ocenjeno do sedaj. Poleg radiokarbonskih analiz je predavateljica predstavila še rezultate DNK analize na enem skeletu in antropološke analize človeških kostnih ostankov. Na keramičnem gradivu so bile predstavljene analize organskih ostankov in analize ostankov lipidov, absorbiranih v keramično matrico, s pomočjo katerih ugotavljamo vsebino in namembnost lončenih posod. S rezultati karpoloških in antrakotomskih analiz lesnega oglja in zoglenelih semen ter analiz živalskih kostnih ostankov pa smo dobili vpogled v floro in favno paleolitskih in neolitskih kontekstov. Po končanem predavanju in diskusiji je sledil ogled predmetov, nato pa še nočni ogled Ajdovske jame in druženje ob arheološko obarvani debati.
Predavanje je potekalo tik ob jami v Brezovski Gori v soorganizaciji Zavoda Svibna in Posavskega muzeja Brežice, kar je omogočilo še večje razumevanje povedanega. Predavanje pa je tudi del prizadevanj vseh vključenih, da bi tako najdbe kot vse raziskave bile dostopne v monografiji ter tudi na razstavi v Posavskem muzeju Brežice v tesni povezanosti s samim najdiščem ter dogajanjem ob in v njem. Občina Krško tako načrtuje to izjemno arheološko najdišče vključno z naravnimi zanimivostmi predstaviti v sodobnem arheološko naravoslovnem parku, za kar je projektna dokumentacija že v pripravi,   za uspešno izvedbo pa  bo potrebno nadaljnje skupno prizadevanje, k čemur so se zavezali vsi prisotni.  
Pripravila:
Jana Puhar, Posavski muzej Brežice
Fotografije: Posavski muzej Brežice
 
IMG_8662IMG_8664IMG_8680IMG_8690IMG_8691IMG_8693IMG_8695IMG_8700IMG_8702IMG_8712IMG_8714
DLB VABILO_K16
Pošlji e-razglednico
Iz muzejske trgovine
Podloga za miško - Viteška dvorana
5,00 EUR
© 2019, posavski-muzej.si | O piškotkih