21 muzejskih zvezd

Četrti izbor ob mednarodnem muzejskem dnevu

Drugi izbor za muzejsko zvezdo

IZBOR NOVE MUZEJSKE ZVEZDE
ob mednarodnem muzejskem dnevu


BAKRENA SEKIRICA, najstarejši kovinski predmet v Posavju
_DSC7306

V Levakovi jami v Dolu pri Šutni so arheologi ob izkopavanjih odkrili sledove občasne prazgodovinske naselitve. Poleg lončenine, značilne za konec 3. tisočletja pred našim štetjem je bil v jami odkrit tudi do sedaj najstarejši kovinski predmet v Posavju. To je ploščata sekirica, kakršne so uporabljali ob koncu bakrene in v začetku bronaste dobe. Sekirico so izdelali z ulivanjem v enodelen glineni kalup. Sekirica je bila nasajena na leseni držaj, ki se ni ohranil. Analize materiala bodo pokazale, ali je sekirica izdelana iz bakra ali morda že iz brona. Glede na njene tipološke značilnosti je verjetnejša prva možnost.
 
LONČENA VODOVODNA CEV, oskrba z vodo pred dvema tisočletjema
IMG_0059

Ob izkopavanju opekarne v Veliki vasi pri Krškem, so arheologi odkrili večje število lončenih vodovodnih cevi. Opekarna je delovana na obrobju antičnega mesta Neviodunum, izdelke pa so z ladjami transportirali v mesta vzdolž Save. Cevi, na kateri je oznaka SIS, so bile namenjene v Siscijo. Neviodunum je prav tako imel svoj vodovod iz lončenih cevi. Iz zajetja v bližini vasi Izvir pod Gorjanci je bil speljan približno 8 kilometrov daleč do mesta. Vodovod je potekal skozi naselja Brvi, Cerklje, Gorenja Pirošica, Zasap in napajal Neviodunum.
 
 
ŠKATLICA  ZA ČOKOLADO CHOCOLAT IMPERIAL – PASTILLES: najboljša čokolada
IMG_0022

V četrtek, 21. aprila 1881, je iz vlaka na postaji Rajhenburg stopilo prvih sedem menihov, ki so grad Rajhenburg pripravili za novo »družino«. Grad je postal Samostan Marije Rešiteljice, menihi trapisti pa so z znanji in veščinami poskrbeli za številne novosti. Imeli so vodovod, elektrarno, ki je omogočila delo tovarne čokolade in likerjev ter tiskarne, prvi so imeli telefon, fotoaparat, gramofon in pralni stroj ter leta 1929 iz ZDA prvi uvozili traktor na Slovenskem. Ob 140-letnici njihovega prihoda žal obeležujemo tudi 80-letnico njihovega izgona.
Škatlica, ki pripoveduje o najboljši čokoladi, je prišla v muzej aprila 1984 iz opuščene hiše v vasi Križe, kjer so jo več desetletij ohranili v lepem stanju.

TELEVIZIJSKI SPREJEMNIK, »okno v svet« v 60-tih letih 20. stoletja


 
© 2023, posavski-muzej.si | O piškotkih