Učne ure

Učne ure

Grad na »brežcu«

Z ogledom gradu in na njegovem primeru spoznajo namen gradnje gradov, obrambnih zidov in utrdb. V zbirkah se seznanijo z načinom življenja v gradovih. Rešujejo delovni list O gradu. (V, OŠ/1, 2; 60 min.)

Podobe prazgodovine

S pomočjo razstavljenih predmetov in razlage opredelijo pojem prazgodovine in delitev na kameno in kovinske dobe. Podrobneje se seznanijo z življenjem ljudi v tistem času. Ugotavljajo, katere materiale so uporabljali in na kakšne načine. S pomočjo delovnega lista naredijo primerjavo s poznejšimi obdobji na primerih verovanja, načinov pokopavanja umrlih, vrst posodja in orodja, orožja … (OŠ/1, 2; 60 min.)

V času Rimskega imperija

V zbirki se seznanijo z rimsko mestno naselbino na našem območju – Neviodunum (danes Drnovo). Spoznajo način življenja v času Rimskega imperija s pomočjo razstavljenih predmetov in razlage. Preizkusijo se v oblačenju toge. (OŠ/2, 3; 60 min.)

Kako so živeli pradedki in prababice

Z ogledom etnoloških zbirk in skozi razlago o posameznih predmetih ter z aktivnim sodelovanjem učenci spoznajo način življenja in dela pred več kot 100 leti. Seznanijo se s kmečkimi opravili na polju in v vinogradu, z opravili pri pastirskem življenju, z rokodelskimi veščinami (lončarstvo, pletarstvo, tkalstvo, sodarstvo …), poklici (čevljar, šivilja …), s prehrano in načini priprave le-te. (V, OŠ/1, 2; 60 min.)

»Le vkup, le vkup, le vkup uboga gmajna«

V zbirki kmečki upori in reformacija se učenci oz. dijaki s pomočjo pisnega in materialnega gradiva ter z dodatno razlago seznanijo z dvema kmečkima uporoma: vseslovenskega leta 1515 in hrvaško-slovenskega leta 1573. Ob faksimilih Dalmatinove Biblije se pogovorimo o pomenu reformacije za Slovence. (OŠ/3, SŠ; 60 min.)

Barok – čas absolutizma in obilja

Učenci oz. dijaki se seznanijo z barokom kot zgodovinskim in umetnostnim slogom 17. in 18. stoletja, ko je vladal absolutizem, čas moči, obilja in razkošja. Odražal se je v slikarstvu, kiparstvu, arhitekturi in na preostalih področjih umetnosti (razvoj gledališča – pasijon, opere, literature, mode). Z ogledom gradu in s predstavitvijo baročne umetnosti se seznanijo z zgodbami in legendami, uprizorjenimi na fresko poslikavah, na oljnih podobah ter v kiparskih delih. (OŠ/3, SŠ; 60 min.)

Bürger – mestjan – meščan

V zbirkah Bürger – mestjan – meščanin novejše zgodovine Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1990se učenci oz. dijaki seznanijo z družbenim in družabnim življenjem meščanov na prehodu iz 19. v 20. stoletje, narodnim preporodom in narodnostnim ter kulturnim bojem med brežiškimi Slovenci in Nemci. (OŠ/3, SŠ; 60 min.)

Časi »Pod devetimi zastavami«

Učenci oz. dijaki se v zbirki novejše zgodovine Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1990 seznanijo s pestrim dogajanjem v Posavju v tem obdobju. Snov zajema narodno prebujanje in oblikovanje narodne zavesti, gospodarsko in kulturno življenje pred in med obema vojnama, okupacijo in tragično usodo prebivalstva med 2. sv. vojno, upor proti okupatorju, povojno obnovo domovine in izgradnjo socialistične domovine. (OŠ/3, SŠ; 60 min.)

Grško-rimska mitologija skozi baročne freske

Učna ura je namenjena dijakom in je zasnovana na predstavitvi zgodovinskih korenin grškega verovanja o izvoru sveta in religije. Predstavitev se začne s tremi rodovi bogov, nadaljuje z mitom boga Zeusa in z razlago prizorov bogov, boginj in junakov, upodobljenih na fresko poslikavah Viteške dvorane in stopnišča gradu Brežice. (SŠ; 70 min.)

Umetnostno-zgodovinske učne ure

Zaradi pestre umetnostnozgodovinske zbirke lahko po dogovoru izvedemo vsebinsko različne učne ure, prilagojene posamezni skupini. Prav tako jih lahko navežemo na občasne razstave. (OŠ, SŠ; 45—90 min.)
Izobraževanje in pedagoška dejavnost 6Izobraževanje in pedagoška dejavnost 7
Pošlji e-razglednico
Vpišite vaš elektronski naslov in bodite redno obveščenih novostih.
Sporočilo ni poslano! Preverite vnesena polja.
Spoštovani,
prijava na naše e-novice je uspešna.

Želimo vam lep dan,
www.pmb.si
Iz muzejske trgovine
Kemični svinčnik z motivom Viteške dvorane
1,80 EUR
Zloženka Posavski muzej Brežice
 
Oglejte si jo lahko tukaj

 
 
Imetniki Spar plus kartice
Ugodnosti za imetnike Spar plus kartice
 

 
© 2017, posavski-muzej.si | O piškotkih